Het project is ondertussen helemaal niet meer vaag: integendeel, het is scherpomlijnd. Via de – een echte versnellers – is het -principe (New World Of Work) zich met grote snelheid aan het verspreiden. (Bring Your Own Device) is nu al een realiteit, terwijl nog niet zo lang geleden weinig bedrijven er echt in geloofden.

“Vandaag de dag worden meer en meer BYOD-projecten opgestart via de smartphone en daarna uitgebreid naar tablet en pc,” stelt Henk Heylen, Solution Portfolio Manager bij , vast. “Doel is over te schakelen van het ene apparaat op het andere zonder iets te merken. Gisteren was dat nog een utopie; vandaag is het een fundament van de nieuwe werkomgeving!”

Meer efficiëntie, meer vrijheid om initiatieven te nemen, grotere tevredenheid van alle betrokken partijen en een organisatie die flexibeler is en sociaal verantwoordelijker. Met de medewerkers in het centrum. En begrippen als vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn er de nieuwe waarden van.

Een ander verschijnsel is de contextualisering van apps. “Als ik, als bankier, naar een klant toe ga, moet ik de informatie bij de hand hebben die ik nodig heb, niet àlle informatie dus; deze informatie moet beveiligd zijn om mijn werk te kunnen doen,” zegt Ludo Constant, Managing Consultant bij Getronics. “De uitdaging voor bedrijven is om nieuwe manieren te vinden om in contact te komen met klanten op elk gewenst moment en vanaf elke locatie, omdat de keuze voor mobiele productiviteit essentieel is geworden om concurrerend te blijven.”

Ludo Constant gaat voort: “Denk erom dat je de gebruiker altijd in het middelpunt van de gebruiksmogelijkheden zet. En dat je de eindklanten in de organisatie integreert. Kortom, je mag unified communications niet louter intern gebruiken. Je klanten moeten kunnen zien wanneer een verkoper beschikbaar is, net zoals je dat zelf intern doet; ze moeten een gesprek via de website kunnen aanknopen.”

De aard van het werk verandert ook door de opkomst van de flexibele medewerker, maar ook door de meer geïntegreerde waardeketens. Bijgevolg staat de expert dichter bij de eindklant.

De verandering van de aard van het werk schept verwachtingen over de medewerker. “Er wordt meer van hem verwacht, wat een grotere druk meebrengt om kwaliteitswerk af te leveren, vooral in kleinere teams,” merkt Henk Heylen op. “Hij moet dus deel kunnen uitmaken van verschillende projecten van kortere duur, meteen nieuwe initiatieven op kunnen zetten met experts van binnen of buiten het eigen bedrijf; hij moet productief zijn op welke plek ook en wanneer hij beschikbaar is voor werk gebruik maken en dus gebruik kunnen maken van verschillende terminals om efficiënter te zijn.”

Tot zover de principes. Aan de IT-kant vereist dit – afgezien van de technologieën die moeten worden uitgerold – permanente monitoring om de continuïteit van de dienst te verzekeren; ook de apps moeten ondersteund worden. “Wanneer er een incident wordt gemeld, weten we dat dat een weerslag heeft op gemiddeld vijfmaal meer mensen,” merkt Ludo Constant verder op. “Je moet dus anticiperen. Met onze diensten verminderen we het aantal incidenten met 20%. Je moet proactief zijn, het gebruik analyseren – en niet alleen maar op de gemelde incidenten reageren.”

Resultaat: grotere veiligheid. Werkelijk zicht hebben op alles wat er gebeurt, en niet louter op wat je verteld wordt. De conformiteit garanderen. Dat betekent ook dat je moet kijken naar de licenties, het softwaregebruik. Wat moet je bijvoorbeeld doen met een licentie als er maar tweemaal per jaar gebruik van wordt gemaakt? In dit overzicht klopt het plaatje. Net zo met migraties. Kunnen de toestellen een nieuw OS aan? Moeten de pc’s vernieuwd worden? Ten slotte: wie incidenten weet te vermijden kan de productiviteit vergroten en downtimes vermijden.

Het bereik van de NWOW is ruim. Als de ondersteuning verbetert, betekent dat ook meer efficiency en een optimalisering van de kosten. Het imago van de IT verandert; ze komt dichter bij het zakendoen te staan. “Kijk naar de ROI, niet naar de kosten!” besluit Henk Heylen.

Summary
De NWOW van Getronics, een organisatorisch project
Article Name
De NWOW van Getronics, een organisatorisch project
Description
Getronics : kiezen voor mobiele productiviteit is essentieel geworden om competitief te blijven
Author