68% van de bedrijven verwacht het slachtoffer te worden van een beveiligingslek !

door | apr 9, 2018 | Advies | 0 Reacties

De meeste bedrijven hebben niet meer dan een vage notie van de zwakke plekken in de beveiliging van hun computernetwerk, concludeert Balabit aan het slot van  zijn onderzoek.

In de afgelopen twaalf maanden werd 79% van de bedrijven die door Balabit in het kader van het onderzoek Unknown Network of Cybersecurit werden ondervraagd, getroffen door een beveiligingslek. Uit het onderzoek bleek ook dat bijna zeven van de tien bedrijven (68%) verwachten dit jaar te worden getroffen door andere beveiligingslekken en dat meer dan een kwart verwacht dat dit in het komende halfjaar zal gebeuren.

Het onderzoek laat zien dat de meeste bedrijven niet meer dan een vage notie hebben van de zwakke plekken in de beveiliging van hun computernetwerk. Hoewel ze zich steeds meer bewust zijn van bedreigingen, blijkt bijna de helft (48%) niet veel vertrouwen te hebben in het eigen vermogen om toekomstige kwetsbaarheden snel te ontdekken. Dit suggereert ook dat er al een groot aantal lekken moet zijn geweest zonder dat ze die ooit opgemerkt hebben…

De enquête, uitgevoerd onder 400 IT- en beveiligingsprofessionals in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, benadrukt ook dat slechts 42% van de ondervraagde professionals van mening is dat ze door het beleid in hun bedrijf doeltreffend te weten kunnen komen wie er toegang heeft tot gegevens. Van hen is slechts 39% ervan overtuigd dat ze de bron van een zwakke plek in de beveiliging kunnen opsporen.

Gebruikers met privileges en, algemener, alle gebruikers met belangrijke toegang tot het netwerk zijn het eerste doelwit van cybercriminelen,’ aldus Balabit, een Europees softwarebedrijf gespecialiseerd in Privileged Access Management (PAM). ‘Deze interne bedreiging, of het nu gaat om een kwaadwillige gebruiker, onoordeelkundig gebruik of hacking door externe aanvallers van de inloggegevens van een gemachtigde gebruiker, baart de beveiligingsteams zorgen. En terecht, want aanvallen blijken vaak te worden geïnitieerd van binnen het netwerk zelf. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat bedrijven de toegang tot hun essentieelste IT-systemen en hun gevoeligste gegevens beschermen.’

Interne bedreiging (opzettelijk, per ongeluk of als gevolg van identiteitsdiefstal) is nog steeds de grootste bron van zorg voor beveiligingsprofessionals (69% gelooft dat dit de belangrijkste bedreiging vormt voor hun bedrijf!); de facto heeft 44% van de lekken waaraan ze zijn blootgesteld inderdaad een interen oorsprong.

80% van de respondenten acht het opleiden van werknemers essentieel om de beveiliging van hun bedrijfsnetwerk te versterken.

‘Echt verontrustend echter is dat de meeste bedrijven heel weinig weten over de aard van lekken in de beveiliging waar ze mee te maken krijgen,’ zegt Csaba Krasznay, Security Evangelist bij Balabit.Velen geven zelfs toe dat een beveiligingslek mogelijk onopgemerkt blijft. De verschillende onderzoeken op dit gebied bevestigen dat het nog steeds veel te lang duurt eer beveiligingsrisico’s worden ontdekt – tussen drie en zes maanden. Ons onderzoek laat zien hoe slecht toegerust onze bedrijven zijn tegen aanvallen, en dat ze te weinig weten, één, van waar hun kwetsbaarheden liggen, twee, van welke technieken aanvallers zich bedienen, en drie, van veel te veel parameters om uiteindelijk zover te kunnen komen dat ze niet meer tegen lekken aanlopen.’

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC
Summary
68% van de bedrijven verwacht het slachtoffer te worden van een beveiligingslek !
Article Name
68% van de bedrijven verwacht het slachtoffer te worden van een beveiligingslek !
Description
De meeste bedrijven hebben niet meer dan een vage notie van de zwakke plekken in de beveiliging van hun computernetwerk, concludeert Balabit aan het slot van zijn onderzoek.
Author
Solutions Magazine