Alain Dumont – ‘De technologische revolutie van SDN is vooral een organisatorische revolutie!’

door | jun 11, 2015 | Advies | 0 Reacties

° Waar staan we met SDN? Hoe reageren onze bedrijven op het concept?

Alain Dumont (*) : “Positief, het heeft zelfs een wervend potentieel, ook al kan het enige verduidelijking gebruiken. Dit jaar wordt het jaar van SDN! Eén ding in het bijzonder maakt dat ik daar nogal zeker van ben: welke keuze ook wordt gemaakt bij de aankoop van apparatuur, men vraagt zich wel telkens af of het eigenlijk niet het juiste moment zou zijn om het SDN-principe in te voeren.”

° Betekent die overweging dat de voordelen van SDN als vaststaand feit worden aanvaard?

“Dat zou ik genuanceerder zien. Dat de vraag wordt gesteld wijst op interesse. Maar de twijfel moet nog altijd wel worden weggenomen, er is toelichting nodig. Elk nieuw concept brengt een beetje verwarring mee en vereist uitleg om het beter te laten begrijpen. Net zoals de cloud en big data wordt SDN weleens verkeerd begrepen. Wij moeten klanten geregeld verduidelijken wat SDN precies is –- het is niet voor niets een technologie die breekt met het traditionele netwerkbeheer.

Te meer daar de revolutie niet alleen in de technologie, maar ook in de organisatie zit. SDN zal de aard van het operationele beheer van netwerken veranderen. Zoals er technologische silo’s zijn, zijn er ook operationele. Maar SDN brengt dingen bij elkaar, dat ligt in de aard ervan; zulke afgrenzingen zijn niet langer zinvol. Wat als gevolg heeft dat verantwoordelijkheid en invloeden steeds meer over die technologische silo’s heen zullen komen en meer samenwerking noodzakelijk zullen maken, ook bij de aankopen. Wat betekent, nogmaals, dat SDN de grenzen zal doen vervagen; beheerders van servers en applicaties zullen netwerkbeheerders steeds meer de controle over de virtualisering van het netwerk en de netwerken betwisten.”

° Zijn onze bedrijven er klaar voor?

Iedere revolutie brengt zo zijn twijfel en onzekerheden mee. Voorlichtings- en bewustmakingsrondes zijn dan ook heel belangrijk. Met name in grote organisaties moet men teams op één lijn krijgen en ze verenigen rondom het project. Wat betekent, nogmaals, dat de beslissingscyclus lang is. Met SDN vervang je niet de ene technologie door de andere, je moet je hele manier van werken opnieuw bekijken! Begeleiding is dus heel belangrijk. Bij Dimension Data leggen we daar grote nadruk op, dat is een conditio sine qua non.

° Zijn de zorgen van netwerkspecialisten terecht?

“Verandering werkt destabiliserend, dat is menselijk. Maar als je verder kijkt dan die zorgen, zie je dat er beslist grote kansen voor het grijpen liggen voor netwerkteams. Via automatisering zal SDN hen ontlasten van basistaken en hen de mogelijkheid bieden zich aan belangrijker taken te wijden om tot een betere operationele inschakeling van de verschillende IT-onderdelen te komen. Wat dus zeer de moeite waard kan zijn. Anderzijds is het wel zo dat, ook al is de kans reëel aanwezig, je nieuwe competenties op het gebied van automatisering, afstemming en programmeerbaarheid nodig hebt om die kans ook te grijpen.”

De veranderingen zijn zo groot dat je de problemen waar de netwerkteams tegen aanlopen kunt uitbreiden tot alle IT-personeel. Die veranderingen betreffen niet alleen de technologie, maar ook de economische en organisatorische modellen, zoals je bij de cloud heel goed kunt zien.”

heeft een geheel van diensten geïmplementeerd om de huidige haalbaarheid van SDN te bepalen, de toegevoegde waarde ervan te kwantificeren evenals de return on investment en ten slotte om de vereisen vast te stellen van de doelomgeving. Zo kunnen de financiële en functionele argumenten uit de rendabiliteitsanalyse van onze klanten kracht worden bijgezet. Momenteel ondersteunen we veel klanten in België en Luxemburg; er zijn al PoC’s aan de gang.”

(*) Alain Dumont, Business Development Manager Networking & Security, Dimension Data

 

 

Ontvang toekomstige artikelen per e-mail, elke dinsdag

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC
Summary
Alain Dumont - ‘De technologische revolutie van SDN is vooral een organisatorische revolutie!’
Article Name
Alain Dumont - ‘De technologische revolutie van SDN is vooral een organisatorische revolutie!’
Author