Auteur: Alain de Fooz

Satellietgegevens verzamelen en de verwerking vereenvoudigen

ACRI-ST, een specialist op het vlak van observatie van de Aarde, ontwikkelt hosting- en valorisatieprojecten voor door satellieten overgebrachte gegevens via de infrastructuur van EBRC in Luxemburg. De observatie van onze planeet via satellieten biedt ons meer inzicht in de fenomenen die ons milieu beïnvloeden. ACRI-ST, al sinds vele jaren een partner van de ESA, heeft een unieke expertise ontwikkeld in het domein van de bewaring van gegevens die vanuit de ruimte zijn doorgegeven. Doel is daarbij ze voor te bereiden op verwerking in de toekomst. “Onze entiteit is lid van de ACRI Groep, die al bijna 30 jaar...

Read More

De cloud: meer investeringen … en aanhoudende vrees

De cloud : begeerd en gevreesd. Er is niets nieuws onder de zon. Wel hebben we enkele cijfers om de aanhoudende huiver onder bedrijven te evalueren. Vandaag de dag is 20% van de IT-budgetten gewijd aan toepassingen binnen de openbare cloud. Organisaties gaan ervan uit dat over twee jaar de helft van hun infrastructuur zich in de openbare cloud zal bevinden, aldus Barracuda Networks. In België en Nederland zijn de bedrijven het sterkst met de openbare cloud bezig (41%), gevolgd door Frankrijk (38%), Oostenrijk (35%) en Duitsland (35%). Van de ondernemingen die van de openbare cloud gebruikmaken, heeft minder...

Read More

Van de verbeterde “klantenervaring” naar “klantenengagement”

De retailsector maakt een diepgaande transformatie door. De relatie tussen de verkoper en de consument is volledig veranderd. Wat maakt dat klanten bij jou kopen en niet elders? Wat zijn hun wensen en verwachtingen? Alle studies wijzen in dezelfde richting: de klant verlangt erkenning als individu. Hij wil niet opgaan in de massa. Hij wil vooral ook dat zo snel mogelijk aan zijn behoeften wordt beantwoord, ongeacht de omstandigheden. Dit betekent ook dat je verder moet gaan dan alleen het “beheer van de klantenrelatie”. Je moet een verbeterde “klantenervaring” creëren. Of beter nog: “klantenengagement” tot stand brengen. Dat betekent...

Read More

De blockchain als controlemiddel voor de voedselketen

De fipronilcrisis heeft eens te meer laten zien hoe belangrijk een veilige voedselketen is, en wat de impact kan zijn van een klein incident. IBM is voorstander van de blockchain. Hier fipronil, elders andere crises. Om de traceerbaarheid en de informatie inzake de voedselveiligheid te verbeteren, is een groep ondernemingen in de voedingsindustrie een blockchainpartnerschap aangegaan met IBM. Elk jaar wordt een op de tien personen ziek en overlijden er 400 000 als gevolg van besmette voeding. Veel kritieke problemen in verband met de voedselveiligheid, zoals kruisbesmetting, de verspreiding van ziekten met voeding als oorsprong, onnodig afval en de...

Read More

E-mail, het beste kanaal voor klantbetrokkenheid

E-mail is het beste kanaal om klantbetrokkenheid te bewerkstelligen, ver voor sociale netwerken en apps. We mogen de e-mail niet te snel afschrijven. E-mail blijft het meest gebruikte kanaal om aan klantbetrokkenheid te werken (volgens 88% van de respondenten; er werden wereldwijd 1200 bedrijven ondervraagd), vóór websites (78%) en instant messaging (70%). Sociale netwerken (60%) en mobiele applicaties (57%) worden veel minder ingezet. Dat zijn de resultaten die Illuminas kon voorleggen aan Marketo. Ze zijn te vergelijken met een andere studie die The Economist Intelligence uitvoerde, eveneens in opdracht van Marketo. Daaruit bleek dat de sociale netwerken het web,...

Read More