De redenen om opslag te virtualiseren? Laat ons even terugdenken aan wat virtualisatie servers heeft gebracht: flexibiliteit, agility, schaalbaarheid, daling van de OPEX-kosten (beheer, elektriciteit, onderhoud, afkoeling) en van de CAPEX-kosten (kosten voor serverinfrastructuur, opslag, netwerk). De SDS (Software-Defined Storage) is voor de opslag wat virtualisatie is voor servers: hij maakt een einde aan de fysieke grenzen die de data binden aan specifieke hardware.

Op dinsdag 2 december, tijdens een rondetafelgesprek (16:00 uur, Atomium Square, Brussel), zal Bull de voordelen voorstellen van het concept van Sofware-Defined Storage, met Dell en VMware als partners.

Bull, specialist van complexe omgevingen, promotor ook van New Generation-datacenters, positioneert SDS in het ruimer concept van SDDC (Software-Defined Data Center), een schaalbare architectuur en een geheel van technologieën die zijn ontwikkeld om eigenaars van toepassingen meer snelheid te bieden in de levering van diensten.

Met Dell heeft Bull een bevoorrecht partnership ontwikkeld, dat is geconcretiseerd door het hoogste certificatieniveau. Als aanvulling op zijn Bullions biedt Bull het gamma PowerEdge-servers van Dell aan en diens opslagsystemen.

Op een bepaalde manier, als men het louter bij opslag houdt, ligt SDS in het verlengde van het SAN-netwerk. Hoewel dit een bepaalde flexibiliteit heeft gebracht aan het opslagbeheer, bleef hij “gebonden” aan iedere constructeur. SDS daarentegen beantwoordt aan de virtualisatieprincipes: het gebruik alledaags maken en vereenvoudigen – in dit geval van opslag – door iedere rack of server (plaatselijke opslag) samen te brengen via een enkel toegangspunt, en ook de functionaliteiten en het beheer standaardiseren. VMware heeft dit erg goed begrepen met vSAN.

Deze evolutie beantwoordt aan een echte behoefte. Idealiter, zo meent Bull, zou de werking van de informaticadienst veel flexibeler en wendbaarder moeten zijn – een beter prestatiepercentage van diensten, vermindering van kosten en van complexiteit – om een strategisch middel te worden.

Om dit objectief te bereiken zullen informatica-infrastructuren de prestatie van diensten de voorkeur moeten geven boven de bevoorrading van hardware. De berekening, het netwerk, de opslag en de beveiliging zullen gevirtualiseerd moeten worden (op een softwarebasis) om een datacenter te creëren dat volautomatisch is en gebaseerd op regels, applicaties en software.

Het is duidelijk, zo stellen de specialisten van Bull nog vast, dat het beheer en de migratie van data tussen verschillende merken, modellen en opslagrandapparaten één van de grootste informaticaproblemen blijven waar bedrijven mee worden geconfronteerd en die hen verhinderen om innoverende oplossingen te evalueren van alternatieve leveranciers. Hier moet dringend komaf mee worden gemaakt. Daarom is een end-to-end aanpak zo belangrijk. Bull begeleidt bedrijven daar waar ze zich bevinden op het maturiteitsniveau tussen traditionele en huidige informatica, met diensten die op iedere etappe zijn afgestemd.

In zijn voorstel stellen Bull en zijn partners verschillende SDS-opties voor door materiaal, diensten en support samen te brengen. Verschillende vendors vormen een oplossing, maar Bull is voor zijn klanten het enige contactpunt, wat het beheer van hun infrastructuur aanzienlijk vereenvoudigt.