Wanneer we het hebben over lokalisatie, denken we aan “fysiek” en dus aan “geografisch”. Gartner vermindert de reikwijdte hiervan. En vestigt vooral de aandacht van bedrijven op andere vormen van lokalisatie…

“De fysieke lokalisatie van gegevens is tegenwoordig nog altijd van belang, maar zal geleidelijk aan minder pertinent worden, ten voordele van de combinatie van wettelijke, politieke en logische lokalisatie, en dit in de meeste organisaties, tegen 2020”, bevestigt Gartner.

Wordt de soevereiniteitsnotie opnieuw in vraag gesteld? Volgens Carsten Casper, Research Vice-President, Gartner “gaat het er vandaag om dat men een restrisico accepteert, dat balanceert tussen juridische onzekerheid, boetes, de verontwaardiging van het publiek, de ontevredenheid van de bedienden of het verlies van marktaandeel veroorzaakt door een gebrek aan innovatie”.

Sommigen zullen dit als een pleidooi voor eigen zaak zien. Het maakt niet veel uit. Gartner houdt vol en schuift vier vormen van lokalisatie naar voren die men moet onderscheiden. De eerste is de fysieke aanwezigheid van data – een criterium dat niet meer pertinent zou zijn in de zin dat een lokale server die data bevat over het algemeen toegankelijk is via een netwerk.

De tweede vorm van lokalisatie is juridisch: interessant, maar te veel verwaarloosd. Het gaat om een nationaal recht toepasbaar op eenheden die te maken hebben met de data: de eigenaar van de data, de eigenaar van de infrastructuren, de eigenaar van de muren waarbinnen de infrastructuren zich bevinden, de bedrijven die tussenkomen bij de data (zoals een off-shore dienstverlener) enz.

De politieke lokalisatie is subtieler. Het gaat om politieke implicaties van keuzes die worden gemaakt op het vlak van IT-leveranciers. Zo kan het gebruiken van dienstverleners die werken in landen waar werkkrachten geëxploiteerd worden, een politieke kost hebben voor de klanten.

Tenslotte is er de logische lokalisatie, dat is de lokalisatie van waar men toegang heeft tot de data. Het kan een Duits bedrijf zijn dat een hostingcontract tekent met een Iers bedrijf, dat is ingeschakeld door een Amerikaanse vertegenwoordiger, wat wil zeggen dat de gegevens over een Amerikaanse logische lokalisatie beschikken.