Op het wereldwijde web loeren vele gevaren. In opdracht van deed MediaTest onlangs onderzoek naar de mate waarin de gemiddelde Belg zich tegen deze gevaren beschermt en de volgende vraag kwam naar voren: wapenen mannen zich beter tegen cybercriminaliteit dan vrouwen? Het antwoord: ja.

De deelnemers werden niet alleen gevraagd hoe ze het zélf doen: er moest ook kritisch naar het andere geslacht worden gekeken. Ruim 30 procent van de mannen vindt dat zij zich online beter tegen criminelen beschermen, maar ook een kleine 19 procent van de vrouwen schrijft de mannen wat dit betreft hoger aan. Volgens 65 procent van de mannen en driekwart van de vrouwen is er geen verschil tussen de seksen. Slechts iets meer dan 4 procent van de mannen vindt dat vrouwen zich beter beschermen en een kleine 9 procent van de vrouwen vindt dit zelf ook.

Bovenstaand beeld wordt bevestigd door de maatregelen die worden genomen. Hoewel een grote meerderheid van beide geslachten zich de moeite heeft getroost beveiligingssoftware te installeren -91 procent van de mannen, 80 procent van de vrouwen- zijn vrouwen minder trouw met het updaten van die programmatuur: zo’n 54 procent doet dit, tegen 71 procent van de mannen. Het updaten van andere software verhoudt zich op nagenoeg dezelfde wijze. 57 procent van de mannen én vrouwen is op hun hoede voor de mogelijke gevaren online, dus daar is geen verschil. Maken we onderscheid tussen de verschillende apparaten waarmee we online gaan, dan blijkt dat vrouwen de risico’s op pc’s en tablets lager inschatten dan mannen, terwijl ze de gevaren op de smartphone juist iets groter achten.

Wat betreft online bedreigingen en de bescherming hiertegen zijn vrouwen er over het algemeen goed van op de hoogte dat ze niet goed op de hoogte zijn: slechts 11 procent geeft aan wél over genoeg kennis hierover te beschikken, en dat is iets meer dan de helft van het aantal mannen. Zo’n 41 procent zegt wel iets, maar nog lang niet genoeg te weten om online veilig te zijn en te blijven. Maar hetzelfde geldt voor 27 procent van de mannen, dus er is voor iedereen werk aan de winkel!

Uit eerder onderzoek is al eens gebleken dat we ons er best van bewust zijn dat er gevaren loeren op internet, maar dat het altijd iemand anders is die hier het slachtoffer van wordt.

Summary
Article Name
Vrouwen beschermen zich minder goed tegen cybercriminaliteit dan mannen
Description
Vrouwen beschermen zich minder goed tegen cybercriminaliteit dan mannen
Author