Bij sommige klanten heerst er paniek, zegt Peter Rimaux, Unit Manager, Econocom Managed Services. “We voelen dat ze er zo snel mogelijk komaf mee willen maken. Concreet betekent dit dat ze een beslissing hebben genomen in januari… en hopen dat ze in mei of juni van start kunnen gaan in de nieuwe omgeving! Daarbij vergeten ze dat ieder migratieproject de nodige voorbereiding vraagt, veel voorbereiding zelfs, en dus ook tijd. Kortom, deadlines die onmogelijk gehaald kunnen worden!”

Waarom zijn ze zoveel te laat? Omdat het budget er niet was! Hoewel de kwestie van het migratieproject was besproken in 2013, werden de meeste budgetten pas dit jaar toegewezen – als dat al gebeurde. “Dat is het probleem van migraties: men ziet het als een lastige zaak die men liever uitstelt, niet als een strategisch project.”

Etienne Coppin, Expertise Center Manager, Systemat, zegt dat hij verwonderd is over het aantal bedrijven dat het risico accepteert om hun infrastructuur in zijn huidige staat te laten… bij gebrek aan middelen. En hij legt uit: “Migreren wil in de meeste gevallen ook zeggen dat de werkstations veranderd moeten worden. En als er geen budget is, komt er geen groen licht, zo eenvoudig is het!”

Het is waar in de privésector en bij de overheid. Bij de openbare diensten zijn er nog veel machines die draaien op XP. Maar niet meer voor lang. “De migraties zullen volgen”, verzekert Econocom.

XP BIEDT WEERSTAND! Op 8 april 2014, toen de support werd stopgezet, draaiden nog meer dan 50% van de werkstations van klanten van Systemat onder Windows XP. Bij Sogeti, 40%. En bij Econocom, 25%. En tenslotte, bij integratoren die veel werken voor de overheid, gaat het – anoniem weliswaar – om nog veel grotere cijfers…

De risico’s zijn gekend. Met als grootste risico de vorming van botnets, deze netwerken van zombiemachines die op afstand bestuurbaar zijn door hackers en gebruikt kunnen worden om grote verspreide aanvallen te lanceren of spam rond te sturen.

Een eerste vaststelling: het reactieniveau varieert van de ene sector tot de andere – in functie van de risico’s. De industrie denkt bijvoorbeeld minder kwetsbaar te zijn dan de financiële sector, constateert Kamel Abid, Expert Leader UC/Desktop – Delivery Manager, Sogeti. “Je verandert geen robot omdat hij draait op XP! De investering – die overigens niet tot de taken hoort van de ICT-verantwoordelijke, wel van de productieverantwoordelijke – zou te zwaar zijn.”

Deze pc’s, die zeer specifieke taken toegewezen kregen, meestal zonder link met buiten, zijn geïsoleerd van aard en buiten gevaar. Of op zijn minst: het risico is gekend en dus geaccepteerd. Dit is uiteraard een tijdelijke situatie. Wanneer er nieuwe generaties zullen komen van automaten met Windows Embedded 8, het OS dat speciaal is aangepast voor deze embedded systems, zal de vraag opnieuw worden bekeken. Maar niet voordien…

“Deze situaties zijn niet uitzonderlijk,” merkt Etienne Coppin op. “We hebben ze meegemaakt bij een klant uit de farmaceutische sector en bij een klant uit de ruimtevaartsector: migreren betekent het herontwikkelen van de toepassingen. Vandaar de extra kosten. Dit gezegd zijnde, zelfs hoewel we de isolatie van machines hebben versterkt, zijn we verplicht geweest om het supportcontract aan te passen. Onze klanten hebben getekend met kennis van zaken.”

ONDERGEWAARDEERD PROJECT. “Een migratie kan je niet improviseren. Je kan van de migratie, die als een last kan overkomen, dan ook beter een echt bedrijfsproject maken, bijvoorbeeld om de mobiliteit te versterken en BYOD te introduceren op een goede basis,” adviseert Kamel Abid.

Sogeti heeft Windows Impact Analysis ontwikkeld om een inventaris te maken van software en hardware, de compatibiliteit ervan te evalueren, ze te categoriseren, rapporteren, stroomlijnen en testen. “Deze notie van assessment is fundamenteel”, gaat Kamel Abid verder. “Maar weinig organisaties zijn in staat om het aantal toepassingen te preciseren die ze gebruiken of, en dat is heel wat eenvoudiger, het aantal toepassingen waar ze eigenaar van zijn. Nog minder bedrijven kunnen ze verdelen op basis van de gebruiken: voor kantoortoepassingen, klassiek of business…”

Migreren, dus. Maar niet noodzakelijk naar Windows – de ene versie ‘verjaagt’ de andere niet noodzakelijk. Dat is de les van deze sequentie. De komst van Windows 7 en 8 kon lijken als een soort verplichte verkoop, analyseren de integratoren. De uitgevers ook – Vmware schrok er niet voor terug om te spreken over “Microsoft-taks”…

Het is redelijk om te stellen dat Citrix en VMware, ambassadeurs van de virtualisatie, ervan hebben geprofiteerd. “Innoveer door een VDI-oplossing te kiezen of een tabletpark, eerder dan te migreren naar andere systemen,” stelde OVUM onlangs voor, een tikje provocerend. En inderdaad, het OS is minder belangrijk dan de toepassing. Het is dus erg praktisch om virtuele machines te gebruiken of een emulatiemodus om de oude toepassingen te blijven gebruiken…

MIGREREN OF VERANDEREN? “Bedrijven werden misschien vroeg genoeg uitgenodigd om te migreren, maar toch zijn velen dieper beginnen nadenken over de virtualisatie en de cloud,” constateert Etienne Coppin. “Samengevat, ze willen veranderen van model en tegelijkertijd een probleem oplossen dat oorspronkelijk puur technisch is.”

De obstakels waren gekend: problemen met de snelheid om alle werkstations op hetzelfde moment eenvormig te maken, compatibiliteitsproblemen met bepaalde software, problemen met de hardware op bepaalde werkstations… Conclusie: de virtualisatie van de desktop kan een perfecte oplossing zijn voor een eenvoudige migratie!

“Het toepassingserfgoed van veel bedrijven is opgebouwd uit toepassingen en technologieën die niet ondersteund worden door Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1, en sommige structuren wilden liever wachten vooraleer ze hun heel park vernieuwden en het model van hun werkomgeving wilden herzien,” zegt Peter Rimaux nog.

Kortom, Windows 8.1 komt als grote verliezer uit de strijd. “100% van onze klanten hebben gekozen voor Windows 7, omdat de migratie naar Windows 8 op dit moment een nicheproject is dat quasi uitsluitend beantwoordt aan mobiliteitsproblemen”, geeft Kamel Abid toe.

Bedrijven zijn realistisch: Windows 7 wordt gecommercialiseerd sinds vier jaar; het is stabiel en de toepassingen kunnen er mee om. Externe dienstverleners kennen het, kunnen het onderhouden en vooral, kunnen de migraties verzorgen. Conclusie: de migratie is sneller en het risico ligt lager met Windows 7!

Maar weinig bedrijven willen iets weten van Windows 8, zelfs bij de large accounts, bevestigt Etienne Coppin voor Systemat. “We hebben net twee grote migraties afgerond, van 1200 en 1700 posten, de kans om het laatste OS van Microsoft te installeren werd van bij het begin geweigerd. We hebben dit scenario in het verleden al meegemaakt met Vista!”

Een andere optie: radicaal van omgeving veranderen. Voor Econocom, “vertaalde het einde van XP zich in een erg sterke stijging ten gunste van de Apple-omgeving, waarbij de verkoop van de iMac een sterke stijging kende van tussen 40 en 45%,” vertrouwt Peter Rimaux ons toe. “We hadden het zeker voelen aankomen, maar niet in deze mate!” Dit is het neveneffect van dit evenement van Microsoft.