Belgische bedrijven zijn er snel bij om zichzelf opnieuw uit te vinden

door | aug 17, 2016 | Business | 0 Reacties

41% van de Belgische bedrijfsleiders zegt dat hun ondernemingsmodel in de komende vijf jaar fundamenteel gaat veranderen.

Zichzelf opnieuw uitvinden: meer dan 70% van de Belgische bedrijven is volop bezig met een ingrijpend transformatieproces, heeft dat net achter de rug of plant binnenkort grote hervormingen.

In een wereld waarin alles heel snel verandert, is het essentieel voor bedrijven zich aan te passen of zelfs zichzelf opnieuw uit te vinden. Vandaag de dag zit bijna de helft van alle bedrijven in zo’n aanpassingsfase, blijkt uit een enquête van KPMG onder 100 topmanagers in België. Die enquête was onderdeel van de KPMG Global Transformation Survey 2016, een mondiaal onderzoek naar transformatie in bedrijven.

Mondialisering, digitalisering, nieuwe regels: dat is de reden waarom bedrijven zich moeten aanpassen aan een voortdurend veranderende omgeving. Transformatieprojecten zijn van essentieel belang om concurrerend te blijven, zowel op de binnenlandse als op de internationale markt. Uit de KPMG-enquête blijkt dat de meeste Belgische bedrijven midden in een transformatie zitten of die binnenkort zullen aanvatten. Bij slechts 4% staat er geen hervorming op stapel.

“Bedrijfstransformaties zijn geen eenmalig initiatieven meer,” verklaart Pieter Herremans, directeur van KPMG Advisory. “De bedrijfsleiders hebben begrepen dat hun bedrijven voortdurend moeten evolueren om zich aan te passen aan de volop veranderende wereld. Transformatieprocessen zijn een dagelijkse realiteit geworden voor bedrijven die mee willen kunnen blijven doen.”

Maar een en ander gaat niet zonder moeilijkheden. De bevraagde bedrijfsleiders zeiden dat de grootste mislukkingsfactor de onderschatting van de gevolgen van een transformatie is. Ook andere factoren verminderen de kans op succes van de transformatieprocessen in de Belgische bedrijven: gebrek aan inzicht in het change management, te weinig geld, te zwakke klantgerichtheid, ontoereikende technologische infrastructuur en een te weinig precieze inschatting van de ROI.

“Bedrijven zien de noodzakelijke veranderingen vaak nog steeds als een bedreiging,” merkt Anthony Van de Ven Op, Partner KPMG Advisory. “Maar je afsluiten voor verandering, dat is pas riskant. Steeds meer bedrijven lopen vast omdat ze de veranderingen niet meer kunnen bijbenen. En het lijkt er niet op dat het tempo van de vernieuwingen en de veranderingen snel zal afnemen. Veel bedrijfsleiders vinden vooral hindernissen op hun weg als ze de noodzakelijke veranderingen willen doorvoeren, terwijl het roer helemaal omgooien niet alleen moeilijkheden meebrengt, het schept ook grote mogelijkheden.”

Het KPMG-onderzoek toont ook aan dat de toegevoegde waarde van deze veranderingen zeer groot is. Niet minder dan 72% van de Belgische bedrijfsleiders vond zo’n transformatie de moeite waard en was van oordeel dat ze de verwachte meerwaarde had opgeleverd, of zelfs meer dan dat.

Ontvang toekomstige artikelen per e-mail, elke dinsdag