Blockchain : ga vooruit, maar ga niet te snel lopen !

sep 10, 2018 | Blockchain | 0 Reacties

In een tijd waarin projecten rond blockchain zich vermenigvuldigen, pleit Benoit Tancredi, Director Business Intelligence & Innovation bij Micropole Consulting Belgium, voor een zekere voorzichtigheid terwijl hij adviseert om vooruit te gaan.

° Begin 2018 lanceerde Micropole Consulting Belgium het Blockchain Lab, een groepsbreed competentiecentrum. Wat is uw eerste beoordeling na zes maanden activiteit?

“Een reële interesse van de markt. Misschien zelfs te veel interesse. Daarmee bedoel ik dat veel organisaties te veel verwachten van blockchain … Je moet een reden hebben om te blijven. Blockchain is een modewoord, soms overdreven gebruikt door projectleiders. Je moet goed nadenken wanneer en waar blockchain echt toegevoegde waarde heeft voor de organisatie.”

° … Zou dat niet zo zijn dan?

“Laten we duidelijk zijn, blockchain is een middel, geen doel. Sommige processen kunnen worden geautomatiseerd zonder gebruik te maken van deze infrastructuur. Het gaat dus om een technische en economische analyse die vooraf moet worden uitgevoerd om de meest geschikte keuze te maken. Zo kan bij de bank een blockchainvrij kredietverleningsproces al winstgevend worden geautomatiseerd. Aan de andere kant stelt men voor dat gecerticifeerde middelen voor het archiveren van documenten, als onderdeel van dit proces, extra voordelen met zich meebrengen – en dat het gunstig en tegen lagere kosten zou kunnen worden ondersteund door blockchainmechanismen. Daarom is een globale en diepgaande analyse nodig, maar ook een technische, professionele en economische analyse, om de werkelijke gebruiksmogelijkheden te identificeren. En kijk, net als bij elke innovatie, naar het businessmodel voor je aan technologie denkt”!

° Op 13 juni nam Micropole deel aan Technifutur’s conferentie “Blockchain, van mythe tot werkelijkheid”. Bent u er in dit geval in geslaagd de publieke perceptie van deze technologie precies in te schatten?

“Ja, absoluut. Het leidde tot een aantal zeer interessante uitwisselingen, sommige enthousiast, sommige minder. In het algemeen zal blockchain voor transacties zijn wat het internet voor informatie is. Zoals elke nieuwigheid voedt het vele fantasieën, te beginnen met deze van disintermediatie. Eén van de beloften van de blockchain is je bevrijd bent, bij het verrichten van een transactie, van het juk van een derde, fysiek of digitaal, maar dat betekent niet het einde van tussenpersonen; vertrouwen scheppen zonder centraal gezag betekent niet zonder bestuur …”.

° Wat is uw visie op de markt?

“Blockchain zorgt fundamenteel voor transparantie, snelheid, betrouwbaarheid en automatisme in het transactieproces. Deze technologische waarde kan een passend antwoord zijn op de uitdagingen van vele organisaties, privé of publiek, in verschillende sectoren. Dit gezegd zijnde, betekent de immensiteit van de reikwijdte van blockchain niet dat het voor alles kan worden gebruikt en vooral niet zonder je af te vragen voor welk model je moet kiezen en welke vorm van bestuur moet worden geïmplementeerd. Je hebt dus geen blockchain nodig voor alle toepassingen. Met name in de commerciële sector belooft automatisering kostenbesparingen en een vlotte afwikkeling van bepaalde transacties die uiteindelijk de consumenten ten goede kunnen komen, maar die ook een aanzienlijke verwerkingscapaciteit van de commerciële spelers veronderstellen. Zijn ze daar klaar voor? Dat is het hele punt. Zowel in België als in Luxemburg moet een onderscheid worden gemaakt tussen vennootschappen die beslissingsbevoegdheid hebben en vennootschappen die dat niet hebben. De eerste, vaak van familiale oorsprong, zijn over het algemeen conservatief en dus relatief timide; de tweede, als dochterondernemingen, zijn afhankelijk van een moedermaatschappij die de verstorende kracht van de oplossing op mondiaal niveau zal analyseren. Toch is de interesse er en voelen we de wil; het is aan ons om het te kanaliseren, om de organisaties te begeleiden. Dat is momenteel onze eerste taak, ook al hebben we al projecten in uitvoering, met name op het gebied van verzekeringen …”.

° U hebt het ook over evangeliseren?

“Ja, het is een werk van lange adem … Te veel initiatieven komen vandaag in de prullenbak terecht! Dit komt door de haast waarmee de projecten worden gestart. Bestuur is belangrijk, maar wordt vaak onderschat. Ga niet overhaast te werk! Neem de tijd om het project grondig te definiëren om er een succes van te maken, of met andere woorden om het team, en dus het bedrijf, te redden van het verspillen van tijd, geld en energie, want dan lijkt het er misschien op dat je blockchain helemaal niet nodig hebt! Geen haast, geen halsstarrigheid in het bijzonder: het komt voor dat de blockchain niet overzetbaar is zoals het is, dat er aanpassingen nodig zijn om gebeurlijke problemen aan te pakken. Vergeet niet dat veel innovatieve projecten perfect kunnen worden uitgevoerd met behulp van een traditionele relationele database … Waarom alles overhaasten? Waarom alles in vraag stellen? Eerlijk gezegd gaat het om voorzichtig zijn, vooruitgaan, maar niet te snel willen lopen.”

° Waarom houdt u vast aan governance?

“Hoewel de winst op het gebied van blockchain significant kan zijn, zijn de risico’s nooit te verwaarlozen. De complexiteit, zelfs de onmogelijkheid om gegevens te wijzigen is misschien een van de aantrekkelijkste voordelen van blockchain – maar in de context van het veiligstellen van transacties of de traceerbaarheid ervan, is dit permanente karakter in strijd met de AVG, de Europese verordening die het recht op het wissen van persoonsgegevens verleent. Dat is een voorbeeld. Kortom, voordat je aan een project begint, moet je zeer goed weten waarom je de technologie gebruikt!”

° Te gehaast dus? Niet genoeg analyse? Waarom?

“Of het nu is door de evenementen waaraan we deelnemen, zoals die van Technifutur in juni, of door de organisaties zelf, ik voel die gretigheid, die behoefte om zo snel mogelijk de digitale transformatie te realiseren waar bovendien niemand aan zal ontsnappen. De digitale revolutie zet bedrijven er dan ook toe aan om te experimenteren met nieuwe technologieën, nieuwe IT-omgevingen uit te dagen en het gebruik ervan te herdefiniëren… AI, blockchain, robotic software, machine learning: als deze technologieën de regels en de grens tussen business en informatiesystemen willen doorbreken, is het nog steeds nodig om harmonie te kunnen creëren tussen strategie, technologieën en uitvoering.”

“Het notariële voorbeeld is zeer interessant. De overgang van authentieke akten naar blockchain zal tijd vergen, zowel om technische redenen, aangezien de hele architectuur van de informatiesystemen zal moeten worden gewijzigd, als om politieke redenen, aangezien de wetgeving zal moeten worden aangepast. Als de blockchain het document certificeert, voert deze techniek niet alle taken van een notaris uit, verre van. Het is bijvoorbeeld niet in staat na te gaan of de partijen instemmen met de voorwaarden van de overeenkomst of deze begrijpen. De toegevoegde waarde van de notaris ligt in het advies dat hij zijn cliënten geeft op het gebied van erfrecht, huwelijksvermogensrecht of mentorschap en in zijn vermogen om onvoorziene omstandigheden, zoals een voorkooprecht of een gerechtelijke procedure, te beheersen, wat een computerproces niet kan …”. 

° Wat leidt u hieruit af?

“Blockchain is een echte doorbraaktechnologie. Bij Micropole geloven we dat het bedrijfsprocessen over een tijdspanne van vijf jaar zal revolutioneren, op voorwaarde dat bedrijven bereid zijn om deze innovatie te integreren, zowel vanuit een technologisch als een menselijk oogpunt. Het is dus van prioritair belang om vandaag al te anticiperen op de problemen die de blockchain morgen zal veroorzaken. Dat is onze missie!”

“In de nabije toekomst blijven we evangeliseren. Het is aan ons om op basis van onze vaardigheden in digitale transformatie, performance management en data governance de weg voor organisaties uit te stippelen, de economische kansen van de blockchain aan te grijpen, maar ook de grenzen ervan te bepalen. Kortom, om hen te helpen begrijpen wat haalbaar is … of niet”.

 

 

Deze artiken spreken over "Blockchain"

Decentralized, Distributed and Public digital ledger

Follow this Topic