Drie dagen? Vier dagen? Misschien vijf dagen – de hele week dus – buiten het bedrijf? Op basis van de positieve resultaten na twee jaar ervaring met nomadisch werken, bestudeert Capgemini de mogelijkheid om het aantal buiten het bedrijf gewerkte dagen uit te breiden van twee tot – meer.

Het gaat niet om het aantal gewerkte dagen buiten het bedrijf, maar om ons vermogen om het werk te optimaliseren,” zegt Kris Poté, Vice President, Communications & Marketing bij . “Aanvankelijk waren onze klanten sceptisch. Ze wilden onze medewerkers achter een werkstation zien zitten. In zekere zin is dat begrijpelijk en zelfs gerechtvaardigd: het is geruststellend om de mensen die je betaalt te kunnen zien! Maar is dat in de huidige context van nomadisch werken geen gevoel uit een andere tijd? Trouwens, wat dóen die medewerkers achter hun werkstation? Tenzij je ze permanent controleert, kun je dat onmogelijk weten. Gelukkig verandert de mentaliteit: een taak wordt tegenwoordig afgerekend op het resultaat. En dat is een goed ding!

Kris Poté, die in 2013 medeverantwoordelijk was voor het programma New Way of Working, is van mening dat intellectuele arbeid niet langer fysieke aanwezigheid op een werkplek zal vereisen. De technologie maakt het mogelijk om anders te gaan werken. Efficiënter vooral ook. En zonder de hinderlijke verplichting je te verplaatsen. Volgens Beci (Brussels Enterprise, Commerce and Industry) zijn de (gemiddeld) ongeveer 110 km dagelijkse files in België, alleen nog maar in de spitsuren, goed voor economische schade van een half miljard euro per jaar.

Iedereen blijft thuis dus? Niet per se. Werken buiten kantoor betekent niet noodzakelijk werken van huis uit. Het kan ook werken in een cafetaria langs de snelweg zijn, of in een werkruimte in een business center. Het is ook werken op het juiste moment.

In België werkt een op de vijf gedeeltelijk of uitsluitend van huis uit voor zijn hoofdbetrekking. Tien jaar geleden was dat nog slechts 13% van de werknemers.De zelfstandigen even buiten beschouwing gelaten, die vanwege hun statuut kunnen kiezen waar ze willen werken (60% werkt thuis), is het percentage telewerkers bij werknemers in vaste dienst sterk afhankelijk van de functie die ze hebben.

Capgemini is niet het eerste bedrijf dat inzet op telewerken. Maar wel een van de meest toegewijde. Zijn programma New Way of Working is omgeturnd in Way of Working. Het nieuwe ligt nu in de continuïteit. “Zullen we nog kantoren nodig hebben? Voor taken waarvoor kennis nodig is en die afhankelijk zijn de resultaten, ben ik ervan overtuigd dat we zullen evolueren naar bedrijven zonder kantoren. Op onze site in Diegem is de gelijkvloerse verdieping gereserveerd voor vergaderzalen. Dat komt ons vandaag op die manier goed uit. Maar morgen? Zullen we nog een gebouw nodig hebben zoals dat waar we nu in zitten? Dat is niet zeker. Maar we zullen wel meer vergaderzalen nodig hebben, en wel daar waar dat het handigst is voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten. We houden nu al vergaderingen in de buurt van het station Centraal in Brussel.

In haar nieuwe configuratie is de oppervlakte van de vestiging in Diegem met 35% verkleind – een besparing die zich onmiddellijk als winst uitbetaalt. Idem voor het brandstofverbruik: tussen 15% en 20% minder. De technologie heeft het overgenomen: telepresence, videoconferenties, Unified Communications… “Onze inspanningen richten zich nu op de organisatie zelf van het werk. Zoals in alle bedrijven klagen onze medewerkers over het aantal vergaderingen. Terecht. We moeten leren wat we tot nu toe deden anders te doen. Met , bijvoorbeeld, kun je elkaar zien zonder je te hoeven verplaatsen – technologie die het beste haalt uit Skype en Lync tegelijk.

De grootste uitdaging? Een mentaliteitswijziging bij de medewerkers, maar ook en vooral bij het management. Geen eigen kantoor meer hebben werd ervaren als een verlies van macht. Op zich een vrij anekdotische vaststelling, maar Kris Poté benadrukt de noodzaak om de mobiliteitskwestie holistisch aan te pakken. “Dat wil zeggen medewerkers uitleggen wat het allemaal inhoudt, praten met de vertegenwoordigers van de vakbonden, het hr-management erbij betrekken, de mensen van de IT. Maar ook de infrastructuur anders inrichten, of zelfs verhuizen. En onszelf voorhouden dat we, gelet op de evolutie van de technologie, maar ook van onze manieren van communiceren en organiseren, in een continu proces terechtkomen. Van nu af aan zal de enige constante de verandering zijn.”

 

Summary
Capgemini voorziet het bedrijf zonder kantoor
Article Name
Capgemini voorziet het bedrijf zonder kantoor
Description
De New Way of Working van Capgemini is passé. Hier komt Way of Working. Mobiliteit is deel van een continu proces.
Author