CDO, de superheld !

nov 3, 2018 | Events, Latest News | 0 Reacties

Benoît Degotte en Geert Van Mol verkozen tot Belgische Chief Digital Officer 2018 ! Wat is de missie van een CDO ? Wat is echt de kracht van actie ?

Wanneer is een CDO nodig? En wanneer overbodig? De CDO wordt noodzakelijk als het bedrijf besluit tot een gecoördineerde transformatie van al zijn activiteiten. A priori zou de CEO de kwikzilverigheid moeten hebben die vereist is om die taak tot een goed einde te brengen… maar weinigen hebben zich eraan gewaagd! Dus wat is de CDO? Een ‘evenwichtskunstenaar’ die in staat is de doelstellingen van het digitaletransformatieplan te bepalen en die te integreren in de ruimere strategische visie van het bedrijf. Hij moet de digitale tools daarvoor kiezen, presenteren en integreren, zowel de materiële als de immateriële. De functie is dus per definitie tijdelijk, maar de taak strekt zich vaak over verscheidene jaren uit.

De CDO stelt concrete doelen – bijvoorbeeld om binnen twee jaar 20% meer omzet te genereren uit digitale kanalen – en legt de middelen vast om die te bereiken. Hij moet er met name op toezien dat alles coherent verloopt en werkt vaak nauw samen met de ICT-afdeling. Ten slotte zorgt hij ervoor dat er een echte digitale cultuur (voordien veelal verbrokkeld en informeel) in de hele organisatie ingang vindt.

De complexiteit van de taak, de noodzaak van coördinatie tussen verschillende afdelingen – en dus van verschillende doelstellingen en middelen binnen één groep – maken van de CDO een ‘dirigent’ van het digitaletransformatieplan. Die ook de hobbel van weerstand tegen verandering zal moeten nemen, die kan komen van klanten en leveranciers, maar ook – en trouwens meestal – uit het bedrijf zelf, van de medewerkers dus.

Dan is het aan de CDO om goed te communiceren en zich goed te omringen om zijn taak tot een goed einde te brengen. Hij moet de onwankelbare steun krijgen van de algemene directie; hij kan zich ook verlaten op een klein team, een ‘lijfwacht’ van experts en interne projectmanagers. Wat de communicatie betreft, moet de CDO ervoor zorgen dat hij kan rekenen op invloedrijke steunpunten in de verschillende afdelingen.

 

Benoît Degotte en Geert Van Mol, verkozen tot Belgische Chief Digital Officer 2018

Door Benoît Degotte, directeur van het Centrum van het Regionaal Ziekenhuiscentrum van de Citadel van Luik, aan te wijzen als CDO van het Jaar 2018 aan de Franstalige zijde, de CDO-jury van het Jaar –een evenement georganiseerd door TOP MANAGEMENT en Luc Blyaert, in samenwerking met Solutions Magazine– heeft de passie van deze professional in zijn werk verwelkomd, evenals de kwaliteit van de prestaties geleverd door de CHR van de Citadelle, gezien de beschikbare middelen in een zeer complexe en specifieke ziekenhuisomgeving. Benoît Degotte wees er op zijn beurt op dat er ook goede initiatieven in Wallonië waren en dat de publieke sector haar dynamiek en innovatievermogen bewees.

De Nederlandstalige jury van haar kant wees op de vele digitaliseringsprojecten bij de Belfius-bank, op de passie die Geert Van Mol, CDO of the Year 2018 aan Nederlandstalige kant, aan de dag legt en op zijn ondernemersgeest, die vergezeld gaat van een scherp gevoel voor wat er écht speelt in het veld. In zijn dankwoord onderstreepte Geert Van Mol de betrokkenheid niet alleen van zijn teams, maar van de hele organisatie, veeleer dan de eigenlijke technologie. Waarbij hij ook nadrukkelijk knipoogde naar zijn idool, Bruce Springsteen.

Ces articles parlent de "Event"

Follow this topic