Chief Digital Officer Awards 2018 … Wie worden de CDO van het jaar ?

door | apr 24, 2018 | Business | 0 Reacties

Solutions Magazine,  TOP MANAGEMENT en Luc Blyaert bundelen krachten voor de verkiezing van de Chief Digital Officer Awards 2018. Dit gebeurt ter gelegenheid van de 10de editie van CEO-CIO-CDO, georganiseerd in samenwerking met AGORIA. Afspraak op 27 september 2018.

Transformeren, bundelen en beheren zijn de belangrijkste taken van de Chief Digital Officers. De CDO is verbonden aan het directiecomité van een onderneming en verzekert de groei van de activiteiten door de traditionele analoge aanpak om te zetten in digitale dimensies. Met andere woorden, hij bereidt de organisatorische, functionele en technologische veranderingen voor die door het digitale tijdperk worden teweeggebracht en zorgt ervoor dat deze veranderingen worden doorgevoerd. Tot zover de definitie.

In de risicovolle context van de veranderingen die we doormaken, waar de angst voor de impact van het digitale op ons bedrijf groot is, worden er vele CDO-posities gecreëerd. En toch: de naam blijft verwarrend. Wat zijn zijn echte missies? Zijn verantwoordelijkheden? Over welke middelen beschikt hij? En tot slot, wat is zijn bevoegdheid binnen de directiecomités?

Binnen deze gevoelige, kritische maar ook erg motiverende context hebben TOP MANAGEMENT en Luc Blyaert besloten om, samen met Solutions Magazine, de Chief Digital Officer 2018 te kiezen ter gelegenheid van de tiende editie van de strategische CEO-CIO-CDO-meeting. Er zullen vier CDO (twee Franstalige en twee Nederlandstalige) worden aangeduid, één van een vennootschap met een maximumomzet van 50 miljoen euro en één van een vennootschap met een omzet van meer dan 51 miljoen euro. Er werd een jury samengesteld met 13 persoonlijkheden uit de Belgische ICT-wereld. De kandidaturen zijn geopend. Deze twee prijzen worden uitgereikt op 27 september 2018.

CDO, een overgangspost ?

Dit evenement zal des te interessanter zijn omdat het profiel van de CDO nog onduidelijk is. Robert Half, een rekruteringsbureau, merkt op dat “de CDO een generalist is met een goede kennis van informatiesystemen en een sterke bedrijfsoriëntatie, gebaseerd op kennis van eclectische bedrijfsvraagstukken”. Een zeer ruime definitie. Bij Forrester wordt er aangegeven dat de functie gedoemd is… om te verdwijnen…. De CDO moet een overgangspositie binnen ondernemingen innemen. Zijn missies zullen echter niet verdwijnen. Om hem te vervangen duidt Forrester een CIO aan, de Chief Information Officer, en dit ten laatste volgend jaar!

Gaat het om een belangenconflict? Waarschijnlijk. In ieder geval blijven de missies bestaan. De CDO moet weten hoe hij de teams om hem heen moet samenbrengen om met succes digitale transformatieprojecten uit te voeren. Niet alleen op het vlak van externe aanbiedingen (mobiele toepassingen, dematerialisatie van klantenrelaties, …), maar ook en vooral binnen de onderneming met het oog op de ontwikkeling van de interne cultuur naar een grotere transversaliteit en samenwerking.

Dit veronderstelt een echt gevoel voor communicatie, een duidelijke openheid voor anderen en het vermogen om te overtuigen … In een wereld in verandering weet hij het antwoord op de vraag “met welk doel?’.

De CDO, een dirigent

De CDO ontmoet bedrijven en werknemers om hun uitdagingen te begrijpen, de obstakels voor verandering te begrijpen, de drijvende krachten te verenigen en de bronnen van productiviteit te identificeren die door het digitale worden gegenereerd en om de positieve impact van het digitale op de ontwikkeling en groei van de activiteiten van het bedrijf aan te tonen. Vervolgens worden de digitale prioriteiten vastgesteld die als richtsnoer zullen dienen voor de strategie die de komende maanden moet worden gevolgd.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de culturele obstakels die innovatie in bedrijven vaak in de weg staan, moet de CDO een gemengd profiel hebben: technologisch, marketing, management, commercieel, financieel, … Een advies dat PwC nuanceert. Volgens één van de studies die de groep in 2017 over dit onderwerp heeft uitgevoerd, heeft 39% van de ondervraagde CDO’s een opleiding gevolgd in marketing, verkoop of klantenrelaties, terwijl 32% van hen een technologische opleiding heeft genoten. 

Maar dat houdt hem niet tegen. Zo’n profiel zal niet tevreden zijn met een statische definitie. Met verschillende achtergronden en specialismen, is zijn profiel bij uitstek veelzijdig: zakelijk georiënteerd, marketing professional of technofiel. De CDO deelt bepaalde transversale eigenschappen met zijn collega’s die hem ertoe leiden om de gebruiker in het middelpunt van zijn denken te plaatsen. Op dezelfde manier heeft de CDO, als veranderingsvector binnen het bedrijf en meestal gepositioneerd in het zenuwcentrum, de macht om naar alle lagen van de organisatie te communiceren om de digitale cultuur over te brengen en een blijvende impact te hebben op de ideologie en architectuur van het bedrijf.

Chief Digital Officer Award 2018. Is er een profiel nodig ?

De rol van de CDO is naar het management toe tweeledig: hij moet het bewustzijn over digitale kwesties verhogen en zo de strategische visie verrijken, wat impliceert dat je ten gronde moet begrijpen wat er voor het bedrijf op het spel staat. Hij moet daarbovenop de strategie ook overbrengen aan de verschillende interne doelgroepen. Deze missie gebeurt soms samen met de HR-afdeling, om de medewerkers te begeleiden om het project vorm te geven, en om een wendbare cultuur in te voeren die erin slaagt om veranderingen niet langer te zien als een losstaande gebeurtenis, maar als een vloeiend en permanent fenomeen.

De benoeming van de Chief Digital Officer Awards van 2018 zal des te interessanter zijn omdat er verschillende antwoorden op deze vragen zullen worden gegeven. Is er een profiel nodig? Dat is waar het bij dit unieke evenement om draait. Afspraak dus op 27 september. Kandidaturen (cv, verwezenlijkingen en foto) zijn welkom. Informatie:  infotmb@tomanagement.be

 

 Juryleden (bevestigd)

 • Pascal Lafineur (FR) – NRB
 • Jacques Platieau (FR) – IBM
 • Alain de Fooz (FR) – Solutions Magazine)
 • Luc Moeremans (FR) – Ichec
 • Jean-Claude Vandenbosch (FR) – JITM
 • Xavier Mezquita (FR) – Mezquita
 • Brice Leblevennec (FR) – Emakina
 • Ingrid Gonnissen (NL) – ORANGE
 • Martine Tempels  (NL) – Telenet Solutions
 • Yin Oei  (FR) – CEGEKA
 • Bruno Segers (NL) – IRISPACT
 • Jeoren Van Godtsenhoven (NL) – SAS
 • Marc Lambotte (NL) – AGORIA