Wat verklaart het succes van Cisco? Eenzelfde vraag aan Pol Vanbiervliet, tien jaar aan het hoofd van het Belgisch-Luxemburgse filiaal van Cisco… en aan Arnaud Spirlet, zijn opvolger sinds 1 juni. Een ontmoeting tussen toekomst en verleden. 

Innoveren en realiseren. Waarom zou je innoveren als het niet is om te realiseren? vraagt Pol Vanbiervliet, na tien jaar aan het hoofd van het Belgisch-Luxemburgse filiaal van Cisco gestaan te hebben. Zijn opvolger, Arnaud Spirlet, kaatst de bal terug: “We herinneren ons allemaal die grote bedrijven met grote aantallen patenten waaruit ze nooit echt voordeel gehaald hebben. Daartegenover is Cisco het bedrijf, dat volgens zijn grootte, het meest investeert in R&D, dat ontwikkelt maar zonder er een obsessie van te maken. Als men denkt aan realiseren, is het soms nog beter om te… kopen!”

Een ding staat vast: Cisco is altijd snel geweest. En gaat nog altijd snel. Anders was de specialist in routers al met man en muis vergaan, analyseert Pol Vanbiervliet. Vandaar ook de vele verrassingen. Wie zou zich Cisco kunnen voorstellen hebben op de markt van de voice over IP? Of recenter op het vlak van computing met het UCS-gamma? Wie geloofde daar bij aanvang in? “Onze kansen werden niet hoog ingeschat! Er schuilt nochtans een logica in. En dat is gebleken.”

Het succes van het UCS-gamma is een mooi voorbeeld. Vandaag is iedereen het erover eens dat de traditionele architecturen georganiseerd in silo’s niet aangepast zijn aan de nieuwe generatie applicaties in het kielzog van big data, de cloud, mobiliteit en verbonden objecten. Deze nieuwe applicaties worden gekenmerkt door een activiteit die aanzienlijk kan veranderen van het ene moment tot het ander en die ertoe dwingt om de manier waarop infrastructuren gebruikt worden te herbekijken. Men moet zich kunnen aanpassen aan een digitale context die continu verandert. Dat brengt veel bedrijven ertoe te kiezen voor een DevOps-aanpak om de continue en geautomatiseerde integratie toe te laten van veranderingen, tussen het ontwikkelteam en het productieteam, gedurende de hele levensduur van de applicatie. DevOps vergt ook een soepelere infrastructuur, gestuurd door code, om gelijke tred te houden met de evolutie van de applicatieve vragen.

“En daar zal het niet bij blijven”, zegt Arnaud Spirlet. “In die context waarin men geconfronteerd wordt met extreem dynamische applicatieve workloads, zullen nieuwe types infrastructuren doorbreken, composable infrastructuren. Het principe bestaat eruit op een zo soepel mogelijke wijze resourcespools te leveren die dynamisch geconfigureerd kunnen worden via de software en het gebruik van regels om de performantie van applicaties en het gebruik van de infrastructuur te optimaliseren.”

Het idee is eenvoudig: men ‘ontbindt’ de infrastructuur een beetje alsof men ze stuk voor stuk virtueel zou demonteren. De infrastructuur wordt dan als het ware teruggebracht tot de som van al zijn componenten – stroomvoorziening en koeling, netwerk, opslag en verwerking – los van hun toebehoren aan een server.

DE REVOLUTIE GAAT VOORT, OP BASIS VAN 4 ASSEN. In april 2015 trok John Chambers, 65 jaar, CEO gedurende de laatste twintig jaar, zich terug om plaats te maken voor Chuck Robbins, 49 jaar. Een jaar later erkende Wall Street, dat ingezet had op een nieuwe focus van het bedrijf dat tientallen bedrijven opgeslokt had, de energie van dit bedrijf onderschat te hebben. Nooit in een tijdsbestek van twaalf maanden verwierf Cisco zoveel start-ups”, stelt Pol Vanbiervliet. Ook nog nooit hebben we ingezet op dergelijke agressieve R&D-plannen.”

En de resultaten bleven niet uit. Na een strijd van een aantal trimesters op de markt van de cloudinfrastructuren hebben HPE en Cisco zich kunnen losmaken van hun achtervolgers, IBM, Microsoft en Dell – die laatste kon toch terugkomen dankzij de overname van EMC.

Vandaag werkt Cisco op vier strategische assen: netwerken, cloudservices en -platformen, security, net als applicaties en het Internet of Things. En blijft het verrassen, nog altijd. Als bewijs: zijn eerste big data software. “Het gaat om een oplossing die, via fysieke sensoren geïntegreerd in de nieuwe Nexus 9300 switches en softwaresensoren op virtuele machines, een massa telemetrische gegevens capteert in verband met applicatieve stromen doorheen het hele datacenter. Het analytische luik van de oplossing doet vervolgens de analyse in realtime en biedt een ongeziene kijk op het verkeer in het datacenter. De appliance analyseert tot één miljoen stromen per seconde. Welke applicaties zijn verbonden, welke prestaties vragen ze van de servers, de opslag en de netwerkcomponenten? Zo kan men een applicatief plan uittekenen, anticiperen op migraties en ze inkorten van verschillende maanden tot enkele weken. De uitrol van applicaties en de replicatie in een tweede datacenter wordt vereenvoudigd. En men kan eenvoudiger overstappen naar een security met white lists, gezien de oplossing toelaat in een handomdraai te analyseren of een gebruiker of applicatie beantwoordt aan de criteria van de ‘white list policy’

IN DE CLOUD, MAAR CONCURREREN MET IBM OF AMAZON. Cisco benaderde de software met management- en orchestratietools. En deed hetzelfde in de cloud. Arnaud Spirlet: “Eigenlijk zijn we al lang actief in de cloud als we kijken naar de platformen Webex, Spark en Meraki!” Met InterCloud biedt Cisco een netwerk wereldwijd verbonden clouds via een ecosysteem dat uniek is in zijn genre. Vandaag biedt het uiterst beveiligde cloudservices aan overal ter wereld. De open source-aanpak van Cisco is de garantie voor een wereldwijde beschikbaarheid in combinatie met een lokale aanwezigheid.

“Morgen zullen we met CloudCenter van CliQr nog een stap verder gaan. Dit platform werd ontwikkeld om de uitrol van applicaties in verschillende clouds te optimaliseren: publiek, privé en hybride“, zegt nog Arnaud Spirlet. Dit intuïtief orchestratieplatform in de cloud laat toe om applicaties te modelleren, te implementeren en te beheren in fysieke, virtuele of containeromgevingen. Resultaat: de klanten kunnen de volledige levenscyclus van hun applicaties beheren in eenvoudige of complexe hybride omgevingen. CloudCenter is perfect voor moderne IT-organisaties: of ze nu in bezig zijn met de migratie van hun eerste applicaties naar de cloud, de uitrol van IT-services in selfservice of een beter zicht en meer controle willen over een belangrijke portfolio gebruikers, applicaties en clouds.

Cisco zal nooit een cloudleveranciers zijn zoals de andere”, nuanceert Arnaud Spirlet. “Amazon en IBM hebben al de eerste plaatsen ingenomen. Er dient zich voor ons wel een enorme opportuniteit aan in de orchestratie. In het bijzonder om onze klanten toe te laten om één applicatief profiel te creëren die eenvoudig te beveiligen en uit te rollen is in het datacenter en in de privé- of publieke cloud. Door bijvoorbeeld aan te bieden om automatisch toegangscontroles en securityrichtlijnen toe te passen per applicatie, zich te verzekeren dat deze richtlijnen zich verplaatsen met de applicatie. Stel je eens voor dat deze oplossing zowel de prijs als de performantie van applicaties meet in eender welke cloudomgeving. Dat betekent ook dat de gebruiker geholpen wordt in zijn beslissingen om de beste plaats te vinden voor de applicatie in het datacenter of de cloud. Doel tot slot is een globale kijk en controle op de applicaties, de cloudomgevingen en de gebruikers…”

IOT, EEN ANDERE STERKE AS VAN ONTWIKKELING. De recente overname van Jasper moet geïnterpreteerd worden als een signaal. “Het draait voor ons niet om IoT voor IoT”, nuanceert Arnaud Spirlet. “Cisco wil op een beveiligde manier personen, objecten, gegevens en processen connecteren om met name bedrijven en publieke overheden te helpen om te innoveren en nieuwe opportuniteiten te benutten. Om echt door te breken moet het IoT tegelijk beveiligd, en dus beheerd, en interoperabel zijn en toelaten gigantische datavolumes te ondersteunen. De overname van Jasper maakt deel uit van deze strategie. Jasper heeft erkende automatisatietools voor de verbinding van sensoren en het doorsturen van hun gegevens naar de cloud ontwikkeld. Deze services vereenvoudigen de ontwikkeling van IoT-services in de cloud en hun monetisatie.”

Achter de diensten bevindt zich de infrastructuur, het netwerk voorop. Het IoT moet inderdaad gelinkt zijn met het traditionele netwerk (via gateways), zijn verkeer moet doorgestuurd worden naar het datacenter (via routers) waar het verwerkt zal worden op een big data modus (servers en opslag), voor getransformeerd te worden in services die nuttig zijn voor bedrijven (Jasper).

Arnaud Spirlet werpt nog een blik op de toekomst. Binnenkort zullen verbonden objecten en apparatuur de meeste gegevens produceren, stelt hij. De analytische functies zullen moeten evolueren en kunnen draaien in het netwerk dat het dichtst staat bij de databronnen. Dat is het voorwerp van de aankondiging door Cisco over de Connected Analytics-oplossingen…

In een recente studie in opdracht van Cisco stelt 40% van de bevraagde bedrijven dat de processen van capture, opslag en analyse van gegevens gegenereerd door verbonden objecten (machines, apparaten, toestellen) de grootste uitdaging vormen om waarde te halen uit het internet of things. “En we zijn klaar om de uitdaging aan te gaan!”