° Standplaats in Luxemburg, status van “Professional in de Financiële Dienst- verlening” (Professionnel des Services Financiers – PSF) … Wat wekt vandaag de belangstelling van de financiële instellin- gen die u prospecteert en, meer in het bij- zonder, de belangstelling van uw klanten ?

Stéphane Rondeux : “Indien Luxemburg wereldwijd geldt als een belangrijke speler in de financiële sector, dan is Clearstream ongetwijfelt ëen van de bedrijven die volop aan dat beeld een bijdrage levert. Van die reputatie van degelijkheid en betrouwbaarheid kan Clearstream Services, de ‘ICT stormram’ van Clearstream, volop profiteren. Wat de belangstelling wekt is vooreerst het feit dat we dezelfde taal spreken doordat we actief zijn in dezelfde sector : namelijk de financiële industrie.

Een andere troef is onze PSF-status die, hoewel nationaal, ook internationaal als een waarmerk wordt beschouwd. Voor veel klanten staat het synoniem voor veiligheid en discipline in de manier van werken. Dat is belangrijk. Vooral in het huidig kader van de cloud computing, waar alleen al de definitie van wat de cloud nu precies is reeds aanleiding geeft tot verwarring.”

Willy Schockert : “In een wereld waar reglementering een gevoelige kwestie is, genereert de status van PSF een duidelijke toegevoegde waarde. De financiële organisaties, al dan niet Europees, die wij benaderen, begrijpen al snel de voordelen van dit op wereldvlak unieke statuut. En ook al zijn zijzelf er niet aan onderworpen, toch wordt het door hen ervaren als een extra !”

° Clearstream Services is opgericht om in de ICT-behoeften van Clearstream te voorzien. Waarom biedt u andere financiële instellingen uw diensten aan ?

Stéphane Deschamps : “In de loop der jaren zijn we tot het besef gekomen dat hier een enorme kans voor het grijpen ligt. In feite nemen we, door onze infrastructuur, onze middelen en onze procedures, een unieke plaats in op de markt. Vanwege onze oorsprong, maar vooral door onze ervaring zijn we bekend met het kritisch aspect van elke tak van de finan- ciële sector, en weten we ook hoe belangrijk serviceniveaus zijn. Al onze Managed Services zijn gebaseerd op onze corebusiness. Aldus zijn de kwaliteitsniveaus die we aan de klanten garanderen precies dezelfde als voor onze interne werking. Bij ons zijn er geen teams die exclusief externe klanten behartigen, er is geen onderscheid in de dienstverlening. Het zijn onze eigen teams die deze diensten verlenen vanuit onze infrastructuur, op basis van onze methodologie en op basis van onze manier van werken, zowel voor de ‘interne’ als voor de ‘externe’ klanten. Daarin precies onderscheiden we ons van de anderen.”

° Je informatiesysteem geheel of gedeeltelijk openstellen voor een andere financiële spe- ler, is dan niet riskant… zelf een financiële speler zijnde ?

Stéphane Rondeux : “Door zijn activiteiten is Clearstream Services al ëen dienstverlenend bedrijf. Maar niet zomaar een! We weten wat een bank is, wat hoge beschikbaarheid is. We weten wat de risico’s zijn verbonden aan elke tak van de financiële sector. Niemand hoeft ons uit te leggen hoe een financiële instelling werkt of wat de impact is van een vertraging op de verwerking aan het eind van de dag… We weten dat omdat het in het DNA van ons bedrijf zit! Meer nog dan een IT-dienstverlener, zien ons klanten ons veeleer als een partner, doordat we dezelfde oorsprong delen: financiën, zonder evenwel ooit concurrenten te worden, vanwege de grote specificiteit van de financiële corebusiness van Clearstream. Afgezien van de kennis van zaken is er een gemeenschappelijke taal, waardoor we sneller naar de kern van de zaak kunnen doordringen en de vinger leggen op de echte problemen, en dus oplossingen kunnen aanbieden.”

Willy Schockert : “Reputatie en vertrouwen doen de rest… Doordat we cultureel en geogra- fisch zo dicht bij hen staan, hebben we klanten weten aan te trekken in vele Europese landen en ook daarbuiten. Wij verzorgen bijvoorbeeld voor een Belgische bank reeds al hun infrastructuur vanuit onze datacenters. Financiële instellingen uit de rest van de wereld bestu- deren met veel belangstelling de mogelijkheid om gebruik te maken van onze competenties en middelen met betrekking tot regelgeving van kracht in Luxemburg. Zo is er een belangrijke Zuid-Amerikaanse bank die ons het hosten van haar internationale hub heeft toevertrouwd: ze was niet alleen onder de indruk van onze zakelijke aanpak, maar ook van ons wereldwijde netwerk met lage wachttijden en hoge beschikbaarheid, waar ze gebruik van maakt om verschillende van haar filialen over de hele wereld te verbinden met haar systemen, die door ons gehost en bediend worden.”

° Ja, precies: hoe zit het met dat netwerk, dat anders is dan dat van de klassieke telecom- operatoren ?

Stéphane Deschamps : “Het is onafhankelijk en end-to-end; met meer dan 6.000 verbindingen wereldwijd. Voor onze klanten maakt het kunnen onderbrengen van hostingén verbindingsdiensten bij één en dezelfde provider de dingen eenvoudiger. Door deze ‘all-in-one’-oplossing kunnen we diensten van uitzonderlijke kwaliteit aanbieden. Dat is de reden waarom we niet voorzien in downtime. Voor onze klanten betekent dat concreet dat we er ons niet mee tevreden stellen om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, wij mikken op – en behalen – de volle… 100%!”

° Tot slot stelt u uw uitstekende capaciteiten als operator op de voorgrond…

Stéphane Rondeux : “Niet louter die. Toen we, tien jaar geleden, zijn begonnen ons aanbod van Managed Services te ontwikkelen, was dat uit tactisch oogpunt. Meer bepaald: het commercialiseren van onze knowhow, het commercialiseren van waar we zelf het best in zijn. Dat wil dus zeggen, en ik herhaal, dat al onze klanten dezelfde garanties krijgen

op het vlak van integriteit, beschikbaarheid, continuïteit en, bovenal, qua prestaties. Kortom, een toonaangevend en zeer solid platform. Dat is de reden waarom, vandaag de dag, onder impuls van ons moederbedrijf, Deutsche Börse, ons outsourcingaanbod strategischer is geworden en Clearstream Services wordt beschouwd als een van de grootste competentiecentra van de groep op dat gebied.”

° Is dat aanbod dan ook duurder?

Willy Schokert : “Dat zou je kunnen veronderstellen. In die zin kan ons beeld van veeleisendheid verwarrend zijn… Maar feitelijk is daar niets van aan. Integendeel ! Onze klanten doen hun voordeel met onze synergieën. Vanuit organisatorisch oogpunt is alles geïntegreerd : dezelfde tools, hetzelfde toezicht, hetzelfde risiconiveau ook. Onze eigen corebusiness is bijzonder complex, daardoor profiteren onze klanten kwalitatief van die veeleisendheid – terwijl ze tegelijk hun voordeel doen met het feit dat een en ander gemeenschappelijk wordt aangepakt. Wat wij doen, doen er ons echt niet veel na !”

° Praktisch nu : wat voor diensten biedt u aan ?

Stéphane Rondeux : “Wij bieden hostingoplos- singen aan die systematisch worden gekoppeld aan onze managed services. Ons assortiment van outsourcingoplossingen breidt voortdurend verder uit. De basis blijft uiteraard het ver- strekken van een redundante en gemeenschappelijke infrastructuur, waarop onze managed services worden geënt, die gaan tot het volledige Application Management. Omdat we geloven dat het belangrijk is om diensten aan te bieden met een hoge toegevoegde waarde, voorzien we ook in een verbindingsmogelijdheid met het SWIFT-netwerk via ons SWIFT Service Bureau – Clearstream is trouwens een van de grootste gebruikers van dat netwerk

– en een catalogus van SaaS-oplossingen voor diverse businessproblematieken.

Stéphane Deschamps : “Voor wat betreft
het applicatiebeheer willen we benadrukken dat wij in staat zijn de bank- en financiële applicaties van onze klanten te beheren, dat wil dus onder meer zeggen de controle over
de productieomgevingen in handen nemen,
de releases beheren en implementeren en
ook de verwerking aan het einde van de dag uitvoeren met behulp van onze eigen tools en standaarden. Momenteel zitten we aan meer dan 40.000 jobs die geïntegreerd zijn in onze dagelijkse procedures! Ook profiteren onze klanten van onze operationele standaarden die een permanente service, 24/7 inhouden.”

° Vandaag de dag worden meer en meer diensten geleverd via de cloud. Is dat een prioriteit ?

Willy Schockert : “Het is duidelijk dat we
ons nooit zullen positioneren als cloud provider. Daartegenover staat evenwel dat onze klanten toegang zullen hebben tot een gepersonaliseerde omgeving – private clouds, gehost bij ons in Luxemburg – die beschikbaar zullen zijn vanaf 2016. Afhankelijk van de noden zullen we die ook kunnen verbinden met data beschikbaar in de publiek cloud. Dit met het oog op het aanbieden van de grootst mogelijke flexibiliteit aan onze klanten. Maar altijd met onze garantie van een aanbod van betrouwbare en door onze teams gecontroleerde oplossingen.”  

Stéphane Rondeux

Vice President,
Head of Managed Services, Clearstream Services

Willy Schockert

Director, Head of Department Systems Infrastructure, Clearstream Services

Stéphane Deschamps

Director,
Head of Department Clearstream IT Operations, Clearstream Services

Clearstream Services,
ICT stormram van de Deutsche Börse group

Clearstream, een divisie van de Deutsche Börse group, is een ICSD (International Central Securities Depository) gevestigd in Luxemburg gespecialiseerd is in de effectenafhandeling en daartoe tevens een bankactiviteit uitoefend in Duitsland en Luxemburg.

Clearstream Services is de ICT-afdeling van Clearstream. Clearstream Services is erkend sinds 2004 als ‘Professionnel du Secteur Financier’ (PSF). Het personeelsbestand bestaat uit zo’n 500 werknemers, voornamelijk informatici, die vorig jaar hebben ingestaan voor de verwerking van ongeveer 39 miljoen internationale transacties voor ongeveer 2.500 institutionele klanten.

Met de ter beschikking gestelde middelen – waaronder twee redundante datacenters in Luxemburg en twee in Franfurt -implementeert, controleert en bestuurt Clearstream Services verschillende platforms, waarbij tevens wordt ingestaan voor de gewenste application service.

Voor heel wat klanten levert Clearstream Services complete hostingoplossingen (volledige outsourcing) of gedeeltelijke, waarbij het optreedt als ASP (Application Software Provider) of voorziet in SaaS (Software-as-a-Service).

 

Uw artikel op onze website