Cloud : één op de drie bedrijven berekent zijn ROI niet !

door | feb 26, 2018 | Advies | 0 Reacties

32% van de bedrijven die cloudinitiatieven implementeren, berekent het rendement op die investering niet, aldus een bezorgd ISACA, dat als doel het verbeteren van het beheer van informatiesystemen heeft.

32% van de bedrijven berekent de ROI niet, vergeleken met 20% in 2014, zoals blijkt uit een vergelijkbare enquête. Volgens ISACA (Information Systems Audit and Control Association) baseert het merendeel van de bedrijven die het rendement op hun investering in de cloud niet berekenen zijn investeringen op zuiver commerciële doelstellingen, zoals het verbeteren van operationele wendbaarheid en het overdragen van investeringsuitgaven naar exploitatiekosten.

Meer dan een kwart van deze bedrijven verklaart dat het ontbreken van een betrouwbaar berekeningsmodel mee heeft gewogen in hun beslissing. Meer dan een vijfde van de bedrijven die het ROI niet hadden berekend, ging echter over tot een businesscase waarin rekening werd gehouden met de financiële resultaten, met name de verwachte kostenbesparingen bij het overstappen op de cloud.

Van de ondervraagde CIO’s rechtvaardigde een vergelijkbaar percentage zijn investering in de cloud met een businesscase zonder expliciete maatregelen, terwijl 6% zijn investering niet rechtvaardigde vóór de implementatie. Ondanks het belang dat het berekenen van de ROI voor de cloud kan hebben, suggereert het ISACA-onderzoek dat ‘in vergelijking met voorgaande jaren meer bedrijven aan cloudprojecten beginnen zonder deze analyse te maken’.

Volgens de beroepsvereniging ‘kunnen verschillende redenen het niet maken van ROI-berekeningen rechtvaardigen: of een precieze taxatie van het rendement van de investering wordt overbodig geacht om tot de investering te besluiten; of de niet-financiële resultaten worden in toenemende mate voldoende geacht om de investering te rechtvaardigen

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC
Summary
Cloud : één op de drie bedrijven berekent zijn ROI niet !
Article Name
Cloud : één op de drie bedrijven berekent zijn ROI niet !
Description
32% van de bedrijven die cloudinitiatieven implementeren, berekent het rendement op die investering niet, aldus een bezorgd ISACA, dat als doel het verbeteren van het beheer van informatiesystemen heeft.
Author
Solutions Magazine