ContinuousNext, de “succesformule” van Gartner

door | dec 19, 2018 | Events | 0 Reacties

Leiders gebruiken technologie en informatie op een originele en creatieve manier. Dat is wat hen onderscheidt. ContinuousNext vat de aanpak samen.

Privacy, toegevoegde intelligentie, cultuur, beheer van producten en digitale tweelingen. Niets écht nieuws eigenlijk. Alhoewel … Gartner – natuurtalent in storytelling – noemt ContinuousNext kundig zijn “succesformule”. Het gaat om de evoluerende vorm van concepten die al gelanceerd zijn door het adviesbureau en die gedurende de laatste jaren ontwikkeld zijn om de tendens van digitale transformatie en daarbuiten te creëren.

“De overgang naar digitaal is onmiskenbaar en gaat alsmaar sneller, het gooit zowel gouvernementele organisaties als business modellen omver”, dat stelt Mike Harris vast, Executive Vice-President & Global Head of Research bij Gartner. “Deze nieuwe modellen herdefiniëren de manier waarop de organisaties waarde creëren, voorstellen en opvangen. Ze stimuleren de manier waarop CIO’s werken, door nieuwe inzichten en IT-praktijken mee te brengen.

Volgens de cijfers van Gartner verwachten bijna twee derden van de CEO’s en CFO’s veranderingen aan het businessmodel, dikwijls vanwege de digitale transformatie, en investeerders moedigen deze verandering aan. Deze laatsten bevoordelen organisaties die elk product en elke service omringen met digitale functies. Ze hebben niet alleen interesse in de gegevens, dat is al oud nieuws. Ze interesseren zich in wat men met deze gegevens doet met geavanceerde analyses en artificiële intelligentie. Leiders gebruiken technologie en informatie op een originele en creatieve manier om voor te zijn op hun collega’s. Daarmee onderscheiden ze zich. En daar komt de ContinuousNExt-aanpak van pas!

DYNAMIEK, KRITISCHE FACTOR 

De belangrijkste sleutel tot succes is dynamiek. De data scientists van Gartner hebben vastgesteld dat de dynamiek van de organisatie de belangrijkste indicator van succes was. Dynamiek, dat is de mogelijkheid om veranderingen aan te pakken en om technologieën op een andere manier aan te nemen. Meer dan drie kwart van de organisaties heeft het moeilijk om dynamisch te zijn. “De manier waarop technologie wordt toegepast, is belangrijk. En dynamiek is daar een kritische factor van”, benadrukt Mike Harris.

Vervolgens, de privacy. Het respect voor het privéleven creëert vertrouwen, en vertrouwen leidt tot macht. De recente avatars, die dit vertrouwen een beetje in gevaar hebben gebracht, moeten een lesje voor ons zijn. Het is dringend en noodzakelijk om in de context van ContinuousNext het privéleven te beheren. Als CIO’s dat niet op een doeltreffende manier doen, brengen ze hun hele digitale transformatie in gevaar!

“Als CIO is het je missie om de gevoelige gegevens van je klanten, burgers en zakenpartners te beschermen”, voegt Mike Harris toe. “Dat betekent dat er een persoon moet worden aangesteld die verantwoordelijk is voor het beheer van de privacy, voor het opsporen en melden van mogelijke kwetsbaarheden en die ervoor zorgt dat individuen hun gegevens beheren. Dat is een onderwerp die op het niveau van de raad van bestuur wordt behandeld, ook al heeft vandaag amper de helft van de organisaties nog passende controles opgezet.”

HACK JE CULTUUR!

Gartner pleit ook voor een dynamische cultuur in het kader van ContinuousNext: 46% van de CIO’s ziet cultuur als het belangrijkste obstakel voor de realisatie van de digitale belofte. Voor Jenny Sussin, Managing Vice-President, is “een cultuurverandering niet noodzakelijk een belangrijke onderneming en niet noodzakelijk moeilijk te realiseren. Hack je cultuur om je cultuur te veranderen! Onder ‘Je cultuur hacken’ verstaan we niet noodzakelijk het vinden van een zwak punt om in een systeem binnen te geraken. Het gaat eerder om het vinden van zwakke punten in jouw cultuur en om die te transformeren in een opmerkelijke verandering. Dat soort hacken heeft betrekking op kleinschalige acties, acties die in normale tijden worden verwaarloosd. De meest succesvolle hackings maken ook emotionele antwoorden los, hebben directe resultaten en zijn zichtbaar voor een groter publiek.”

Om haar standpunt te illustreren, legt Jenny Sussin uit dat veel CIO’s 70% van hun tijd besteden aan vergaderingen en aan het schrijven van e-mails. Het is mogelijk om een deel van die tijd vrij te maken door die vergaderingen die bedoeld zijn om de balans op te maken, te vervangen door korte geschreven aantekeningen. Zo zullen leiders delegeren, zodat anderen actie kunnen ondernemen. CIO’s moeten mensen die het ‘juiste idee’ hebben toelaten om dat idee te blijven beheersen.”

TOEGEVOEGDE INTELLIGENTIE 

Daar waar andere bedrijven artificiële intelligentie aandrijven, daar brengt Gartner toegevoegde intelligentie naar voren, de volgende stap. En hij definieert toegevoegde intelligentie als de symbiose van menselijke intelligentie, collectieve intelligentie en artificiële intelligentie. Een bijna oneindig potentieel!

Op dezelfde manier waarop relationele databases ons toestonden om eerder gecompartimenteerde gegevens aan elkaar te koppelen om veel meer te onthullen dan om het even welke dataset op zich had kunnen geven, is toegevoegde intelligentie in staat om gecompartimenteerde gebieden van bevoegdheden te linken om relaties te bestuderen, oorzaken en gevolgen vast te stellen en voorspellingen te doen die zo complex zijn dat ze buiten het bereik van individuen en van artificiële intelligentie vallen.

Toegevoegde intelligentie is niet meer dan een hulpmiddel, benadrukt Gartner. Ze werd bedacht om mensen te helpen om betere beslissingen te maken. Maar ze heeft niets magisch. En ze heeft ook geen antwoord op alles. “Toegevoegde intelligentie laat simulaties met meer factoren toe en onthult een groter scala aan mogelijkheden. Maar de finale beslissing zal altijd bij de mens blijven”, verzekert Mike Harris. “Bedrijven die vandaag AI gebruiken, laten werkgevers meestal toe hun job te behouden, zelfs al zijn deze veranderd, en ze waarderen deze functies.” 

“PRODUCT CENTRAAL” WORDEN 

Voor Andy Kyte, Distinguished Vice-President Analyst,Gartner, is een van de noodzaken van de ContinuousNext-strategie het digitale productbeheer. “Achter elk digitaal succes, schuilt er een product”, stelt hij vast. En hij citeert Tesla, Apple en ook Amazon. “Het is de trend om ‘product centraal’ te worden, eerder dan ‘project centraal’. Producten zijn van kapitaal belang. Met producten zijn we in permanente verbetering, dus in ContinuousNext.” Hij voegt toe dat “Als CIO’s er niet snel mee beginnen, ze hun achterstand niet meer zullen kunnen ophalen. De studie ‘Gartner’s 2019 CIO Agenda’ toont aan dat de meest efficiënte organisaties twee keer meer de neiging hebben om ‘product centraal’ te zijn dan anderen!”

“Digitaal productbeheer beperkt zich niet tot een andere manier om aan IT te doen: het is een andere manier om het bedrijf te beheren”, benadrukt Andy Kyte. “De krachtigste bedrijven vandaag hebben digitale technologie aan hun producten gekoppeld om nieuwe managementpraktijken te creëren. Niemand vraagt bijvoorbeeld aan Amazon of zij een distributeur of eerder een technologiebedrijf zijn. Amazon domineert omdat ze ze allebei is. Tesla is een technologiebedrijf in de automobielindustrie, Apple is een technologiebedrijf dat nu ook op het gebied van gezondheid werkt. Digitale technologieën en productinnovaties worden onmisbaar in alle sectoren.”

Andy Kyte legt uit dat productverantwoordelijken ‘design thinking’ en ‘Agile methodes’ gaan gebruiken om de gebruikservaring te profileren. Analyse en continue intelligentie zullen de voortdurende evolutie van producten voeden en de continue DevOps zal voor wekelijkse, zelfs dagelijkse updates van de producten zorgen. “Dat is de reden waarom digitaal productbeheer het beheer van informatieprojecten zal vervangen”, besluit hij.

DIGITALE TWEELINGEN

Het op technisch vlak meest interessante concept in dit alles is zonder twijfel dat van de digitale tweeling, of digital twin. Dit wordt vandaag al dikwijls ingezet om objecten als vliegtuigreactoren of turbines te beheren via sensoren en digitale modellering. Ook al is dit concept niet nieuw, toch evolueert het en wordt het sterker. Voor Daryl Plummer is het vandaag voor een CIO mogelijk om een digitale tweeling van de gehele organisatie te maken, wat men bij Gartner ‘DTO’ noemt (Digital Twin of an Organization) “Met een DTO kan een CIO mensen virtueel zien werken, hij kan de systemen en processen zien die ze hanteren en ziet ook hoe het eraan toegaat in elk departement. Het is een beetje alsof men het dak van de site wegneemt en naar binnen kijkt. De sleutel tot succes, is op de hoogte zijn van wat er gebeurt.” Hij ondersteunt zijn betoog met concrete voorbeelden, zoals Siemens die dankzij een DTO erin geslaagd is om 24% meer te automatiseren dan ervoor, of de haven van Antwerpen, die een DTO gebruikt om de luchtkwaliteit te controleren.

“Met een DTO beginnen we in een zeer realistische omgeving, met echte mensen en met echte machines die werken”, gaat Daryl Plummer verder. “Dit zorgt voor continue informatie over wat er in real time gebeurt en stelt CIO’s in staat om verschillende scenario’s te modelleren, om er eentje uit te weerhouden om die daarna te vertalen naar de echte, fysieke wereld.”
Wat de implementatie van al deze concepten betreft, is er volgens Gartner een ‘Shape, shift & share’-aanpak nodig. Dat betekent: processen modelleren, naar het nieuwe model overstappen en dit model in de hele organisatie te delen. Logisch. Maar niet noodzakelijk eenvoudig en gemakkelijk om in de praktijk te brengen.