Corona Direct was de eerste verzekeraar die een kilometerverzekering voorstelde. Logisch dus dat het zijn IT betaalt volgens gebruik! De nieuwe productieomgeving van de verzekeraar werd gebouwd rond de VCE vBlock geconvergeerde architectuur geïnstalleerd in het Tier III datacenter van InterXion in Brussel, dat de oude HP-infrastructuur vervangt.

De verwante IaaS-services (Infrastructure-as-a-Service) dekken de servicedesk, het netwerk, de veiligheid en het disaster recovery-platform. Ze werken volgens een verbruiksmodel met een flexibele tarifering van het gebruik van resources, met een mogelijke aanpassing op basis van de noden.

DRaaS (Disaster Recovery-as-a-Service) volgt dezelfde logica: in tegenstelling tot een traditionele DRP (Disaster Recovery Plan) gaat het er voor het bedrijf om zijn ICT-data en -services niet meer te repliceren op een infrastructuur waarvan het de eigenaar is, maar gebruik te maken van resources bij zijn serviceleverancier via de toewijzing van de nodige resources (virtuele servers, opslag, netwerk…). Doel: een moduleerbare service die ook betaald wordt volgens gebruik. De IaaS- en DRaas-services zijn inbegrepen in het aanbod Getronics Online Services.

DICHTER BIJ DE KLANT. In 2011 werd Corona Direct gedwongen om zijn IT-architectuur te herbekijken door de ontwikkeling van zijn activiteiten en de druk van klanten om eender wanneer verbonden te zijn.

Het moest dus de prestaties van zijn systemen verbeteren om de antwoordtijden te reduceren én tegelijk de betrouwbaarheid en de veiligheid van zijn kritische IT-systemen te garanderen. In een steeds concurrentiëler economisch landschap was de verzekeraar, filiaal van de groep Belfius Insurance, zich bewust van het feit dat innovatie essentieel is voor de verderzetting van zijn groei, vooral om zich te positioneren als een volledig digitale verzekeraar.

Eerste reactie: Getronics inschakelen, zijn IT-partner sinds meer dan tien jaar. In die tijd besliste Corona Direct zijn productie-infrastructuur te migreren naar het datacenter van Getronics in Antwerpen. Het ontwikkel- en acceptatieplatform hield het wel intern.

In 2013 constateert Corona Direct dat zijn IT steeds kritischer wordt en dat ICT een facilitator kan worden, met name op marketingvlak. Bovendien werden kostenbeheersing, de betrouwbaarheid van infrastructuren en de flexibiliteit steeds belangrijker. Corona Direct zag in Getronics Online Services het ideale antwoord op zijn noden en vereisten.

DUBBELE SERVICE. Op technisch vlak verdubbelde Corona Direct, na een PoC (Proof of Concept), de prestaties geboden aan zijn gebruikers. Die werden trouwens nauwkeurig gemeten, legt Paul Jordens, IT Manager van Corona Direct, uit. Betere prestaties, maar ook meer flexibiliteit en een grotere wendbaarheid. Met daarbovenop het voordeel van een tarifering op basis van gebruik.

Betere prestaties, maar ook meer veiligheid op een soepelere manier. Buiten de crisissituaties gebruikt de DRP alleen de resources nodig voor een minimale dienstverlening (back-up van data en verwante services…). Zo daalt het aantal toegewezen virtuele servers. In geval van crisis is er een provisioning mogelijk van bijkomende resources in enkele minuten dankzij de dynamische toewijzing van de cloud. Ook hier betaalt Corona Direct volgens gebruik van gerepliceerde diskruimte, maar niet op inactieve VMs. En kan de perimeter – en de kost – van de DRP in ‘enkele klikken’ uitbreiden of verminderen. Dankzij DRaaS vermijdt men kortom de investerings- en exploitatiekosten van een tweede datacenter en krijgt men in plaats daarvan te maken met gematigde OPEX-kosten.

VERTROUWENSRELATIE. Naast de operationele aspecten benadrukt Paul Jordens het partnership met Getronics. We kennen de sterkten en zwakte van onze IT-leverancier. De komst van een nieuw managementteam heeft ons vertrouwen versterkt. Er kwam een andere cultuur. We kunnen nu spreken van een win-winrelatie, op basis van wederzijds respect. Succes, daar ben ik altijd van overtuigd geweest, moet gedeeld worden!”

Op de vraag of deze outsourcing een kostenbesparing toeliet – een argument dat vaak naar voren geschoven wordt bij dit type contract – stelt Paul Jordens dat het moeilijk is te vergelijken omdat er talrijke nieuwe functionaliteiten werden toegevoegd in de loop van het contract. Hoe kan men inderdaad de meerwaarde meten in termen van governance en flexibiliteit van de business?

We hebben ons contract met Getronics heronderhandeld, het doel was om het aanvaardbaar te maken voor ons en doenbaar voor Getronics”, vervolledigt Paul Jordens. Die ook het professionalisme en de expertise van zijn leverancier apprecieerde, net als zijn nauwe betrokkenheid bij het project. SLA’s versterken geen contract, het gaat er vooral om dat men luistert naar de noden en snel reageert!”

Tot slot “zijn we blij te kunnen samenwerken met een partner die voldoende solide is om de verschillende technologieën en de complexiteit van onze omgeving te beheersen, maar ook relatief flexibel is om de noden van een bedrijf van onze omvang te ondersteunen.”

EVOLUTIE. Voortbouwend op het succes van dit contract wil Corona Direct zijn relaties met Getronics verder intensiveren. Zo implementeerde de directe verzekeraar de oplossing Cisco ISE (Identity Services Engine), een platform voor het beheer van securitystrategieën dat een beveiligde toegangscontrole automatiseert en installeert rekening houdend met de context van de netwerkresources.

Deze oplossing biedt een betere kijk op de gebruikers en de apparatuur om de mobiele ervaringen van het bedrijf te bevorderen en de toegangen te controleren. Cisco ISE verstuurt gegevens naar geïntegreerde partneroplossingen om de identificatie, de reductie en de eliminatie van bedreigingen te versnellen.

Daarnaast bekijkt Getronics de telefooninfrastructuur van Corona Direct in het kader van zijn verhuizing en onderzoekt het de mogelijkheid om te migreren naar een UC-platform (Unified Communications) dat zal toelaten de werkomgeving te virtualiseren en de impact van bewegingen van personen binnen de kantoren te minimaliseren.