“IT heeft niet langer als doel om kosten te verlagen, maar om processen te transformeren”, stelt Megan Shaw, Director Marketing SW Europe Region van CSC, tijdens de presentatie van de Global CIO Survey 2015. “Dit jaar wordt een keerpunt voor de evolutie van de IT-beslissingsnemers, want de IT bevindt zich opnieuw in het hart van de bedrijfstransformatie.”

Na jaren van voorzichtigheid stelt inderdaad 64% van de bevraagde IT-managers dat hun IT-budgetten gestegen zijn va 2013 tot 2014, tegenover 46% in 2013.

De verklaring schuilt in de vrees van bedrijven om verouderd te zijn op hun eigen markt. Soms verstoren start-ups hun markten en doen traditionele spelers verdwijnen of verminderen ze hun invloed. Denk maar aan Netflix, AirBNB, Über… De sleutelwoorden blijven onverminderd diegene aangehaald door de internationale onderzoeksbureaus: cloud, big data en mobiliteit.

Uiteraard variëren de resultaten van het ene land tot het andere. Globaal blijft de modernisering van applicaties een prioriteit voor 70% van de bedrijven. Om deze modernisering te realiseren lijkt de cloud onvermijdelijk. De mobiliteit is ook een prioriteit voor 66% van de respondenten. Op het vlak van big data blijven we steken op het gemiddelde met 69%.

Maar de technologieën volstaan niet. Er is ook samenwerking nodig tussen de IT en de business. Deze samenwerking blijft ruimt onvoldoende. 28% van de respondenten meent dat die goed is. 39% daarentegen meent dat de ICT nog beschouwd wordt als een pure kostenpost…

CSC suggereert de 4 good practices te volgen. Zoals gewoonlijk gaat het in eerste instantie om het verlagen van de operationele kost om middelen vrij te maken voor innovatie. Terwijl men wel degelijk moet investeren in de technologieën van morgen, is het volgens CSC belangrijk om de technologieën van vandaag niet vergeten, diegene die nu al waarde leveren. Uiteraard herinnert CSC eraan dat innovatie veronderstelt dat er een cultuur rond ontwikkeld is die veel verder gaat dan de puur technologische bekommernissen. Tot slot moet het ICT-team partnerships sluiten met de business. Dat kan door IT’ers op te leiden om te luisteren en op een manier te spreken die afgestemd is op de business.

Gezond verstand kortom. En dus een discours dat zich onderscheidt van wat men vaak hoort: ontwrichtende technologieën, disruptieve economische modellen, veranderend consumentengedrag…