Cyber Security Management, het verhaal van HEXATRUST in de BeLux zone

jan 8, 2019 | Cyber Security, Latest News | 0 Reacties

Door het samenbrengen van complementaire spelers met expertise op het gebied van cybersecurity, de cloud en digital trust, richt HEXATRUST zich op Europa. Het is nu van plan om meer aanwezig te zijn in de BeLux.

Is cybersecurity het domein van Israëlische en Amerikaanse ontwikkelaars? Hebben we geen knowhow in Europa? HEXATRUST, opgericht in Frankrijk ter verdediging van zijn cybersecurity spelers, richt zich nu op Europa. HEXATRUST – gewapend met een vijftigtal lidorganisaties, voornamelijk uitgevers en experts in innovatieve cybersecurityoplossingen, maar ook vertrouwde cloudaanbieders en in nauw contact met Duitse spelers – zoals Rhode Schwarz, dat onlangs tot de groep is toegetreden, heeft als doel het bewustzijn op de Belgische en Luxemburgse markt te vergroten. En om Cyber Security Management – dat al veel van de producten van zijn leden distribueert – te benoemen tot “promotor” voor de BeLux-zone.

Het vertegenwoordigingsproject is ontstaan uit de relaties van enkele HEXATRUST-leden op de Belgisch-Luxemburgse markt. Zes ervan staan momenteel in de catalogus van Cyber Security Management, die meerdere projecten en referenties bevat. Recent won het bedrijf uit Waterloo een contract ter waarde van ongeveer 2 miljoen euro bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister met twee leden van het consortium, WALLIX en IDECSI.

Een referentiekader binnen een gestructureerde en volledige portefeuille

In het algemeen richt HEXATRUST zich op de bescherming van kritieke en vitale infrastructuren, maar het gecombineerde aanbod van haar leden bestrijkt een veel ruimer gebied: preventie van datalekken, encryptie, beheer, beveiliging van transacties, beveiliging van berichten, beveiliging van slimme objecten of industriële apparatuur, enz …

“Als je door de gangpaden van gespecialiseerde beurzen in Europa loopt en je ziet dat sommige gevestigde exploitanten je oplossingen aanbieden waarin enkel Israëlisch-Amerikaanse producten zitten, en geen Europese producten, dan denk ik dat we de plicht hebben om de markt, en dus ook de gebruikers, uit te leggen dat dit niet de realiteit is van cybersecurity en data hosting”, legt Jean-Noël de Galzain, Voorzitter van HEXATRUST en CEO van WALLIX uit. “Simpelweg omdat er een echt Europees alternatief is!”

In Frankrijk en Duitsland creëert HEXATRUST een referentiekader binnen een gestructureerd en compleet portfolio van zowel cybersecurity als trusted cloudoplossingen. En om zich te vestigen als een Europees label. Voor Peter Braem, oprichter en CEO van Cyber Security Management, is de uitbreiding in België en Luxemburg in lijn met dit Europese perspectief.

Samen reageren op specificaties

“Onze ambitie is niet het creëren van een marketing van angst, maar het bevorderen van het principe van ‘privacy by design’. En zo de voorwaarden scheppen voor vertrouwen tussen klanten en bedrijven, maar ook tussen bedrijven onderling”, vervolledigt Jean-Noël de Galzain. Vandaar ook het belang van nationale en Europese certificeringen. Tussen een toenemende dreiging en een wijziging van de regelgeving – de NIB-richtlijn en de AVG, die beide dit jaar zijn ingevoerd – wanneer gegevens worden geschonden of gecompromitteerd, zijn bedrijven immers zowel verantwoordelijk als slachtoffer. De bewustmaking van individuen, vse’s/kmo’s en grote bedrijven of organisaties over wat een digitale dreiging is en welke goede praktijken beschikbaar zijn om de verspreiding ervan te voorkomen, is als het opbouwen van een waardeketen, waarbij elke schakel een sleutelrol heeft.

Een ander doel van HEXATRUST is om haar leden – met name startende ondernemingen – in staat te stellen te profiteren van een betere verkoopcapaciteit in het buitenland en samen te voldoen aan de specificaties, wetende dat de meeste oplossingen in de portefeuille complementair zijn en worden verrijkt. Voor Jean-Noël de Galzain “is cybersecurity is een kwestie van ecosysteem en vertrouwen geworden.”

 

Deze artiken spreken over "Cybersecurity"

Governance, Resilience, IAM, PAM, DLP, SIEM, SOC

Follow this topic