Cybersecurity: grote twijfel over de indicatoren

feb 6, 2019 | Cyber Security | 0 Reacties

Bent u zeker van uw indicatoren? En dus van de beslissingen over de toewijzing van middelen? Helemaal niet volgens Ponemon, die dit voor Tenable onderzocht.

62% van de bedrijven twijfelt aan de nauwkeurigheid van hun cybersecurityindicatoren. Als gevolg daarvan worden beslissingen over de toewijzing van middelen, investeringen in technologie en prioritering van bedreigingen genomen zonder kennis van bepaalde kritieke informatie, zoals kosten in verband met diefstal van intellectueel eigendom, verlies van inkomsten of verlies van productiviteit.

Terwijl 60% van de bedrijven wereldwijd minstens twee cybergebeurtenissen hebben meegemaakt die de afgelopen 24 maanden hun activiteiten hebben verstoord, meten de meeste organisaties (54%) de bedrijfskosten van cyberrisico’s niet en begrijpen ze die dus ook niet. De studie concludeert dat organisaties niet in staat zijn om zakelijke beslissingen te nemen op basis van risico’s, ondersteund door nauwkeurige en kwantificeerbare maatregelen, wat resulteert in een gebrek aan bruikbare informatie voor de raad van bestuur.

Uit het onderzoek (2410 CSO’s en CIO’s in zes landen) blijkt dat minder dan een derde (29%) van de respondenten aangeeft voldoende zicht te hebben op hun aanvalsoppervlak (traditionele computers, cloud, containers, IoT …) om hun blootstelling aan risico’s effectief te verminderen. Om dit gebrek aan zichtbaarheid nog ingewikkelder te maken, gaf meer dan de helft van de respondenten (58%) aan dat hun beveiligingsfunctie niet over voldoende personeel beschikte om kwetsbaarheden zo snel mogelijk op te sporen, vergeleken met slechts 35% wanneer ze door een risicobeoordeling voor gevoelige gegevens als noodzakelijk worden beschouwd.

64% van de respondenten beschouwt “tijd om te evalueren” als een essentiële prestatie-indicator, maar slechts 49% heeft het gemeten; 70% beschouwt “tijd om te herstellen” als een essentiële prestatie-indicator, maar slechts 46% meet het … Erger nog: slechts 30% van de respondenten denkt dat hun bedrijf de belangrijkste prestatie-indicatoren voor cyberrisico’s kan vertalen in stappen om tot besluitvorming te komen.

 

Het volledige rapport:

https://www.tenable.com/cyber-exposure/ponemon-cyber-risk-report.

Deze artiken spreken over "Cybersecurity"

Governance, Resilience, IAM, PAM, DLP, SIEM, SOC

Follow this topic