De manier waarop we werken is drastisch veranderd in de afgelopen vijftig jaar. Die radicale verandering heeft een niet weg te denken invloed op de werkplek.

Er zijn vele redenen waarom onze werkgewoonten zijn veranderd. De intellectualisering van het werk, nieuwe technologieën, de opkomst van online werknemers en de mondialisering zijn de belangrijkste drijvende krachten achter die verandering. Elk van deze parameters voedt en wordt gevoed door weer andere.

Met name de digitalisering schudt het ultrahiërarchische organisatiemodel van Frederick Winslow Taylor voor gestandaardiseerde massaproductie totaal door elkaar. Deze manier van produceren en de ermee samenhangende organisatie zijn achterhaald. Horizontale samenwerking, die het creatieve genie van ieder individu samenbalt, heeft de plaats ingenomen van de universele top-downbenadering: binnen het bedrijf, tussen het bedrijf en zijn klanten, enz. Zowel de manier van managen als die van consumeren wordt er helemaal door op haar kop gezet.

Deze nieuwe werkmethoden zie je vooral terug in beroepen die een groter beroep doen op het intellect dan in het verleden, waarbij iets van creativiteit vereist is. De opdrachten van de medewerkers dienen meestal te worden uitgevoerd binnen projecten, en dus in groep. Dat is de reden waarom in het bedrijfsleven de vergaderzalen stormenderhand zijn ingenomen door werknemers die in individuele, op de gestandaardiseerde manier ontworpen kantoren niet van gedachten kunnen wisselen met andere collega’s.

Uiteindelijk is er tegenwoordig steeds minder behoefte aan een vaste werkplek, en die zal er morgen nog minder zijn. Tegelijk zie je, met de co-workingruimten, dat mensen nog steeds een werkruimte nodig hebben om hun collega’s te ontmoeten en met hen te praten. De individuele werkruimte van vroeger moet moduleerbaar worden en beantwoorden aan de behoefte samen te werken.

Maar de werkruimte mag dan in het afgelopen decennium zeer grote veranderingen hebben ondergaan, dat is nog niets vergeleken met de ontwikkelingen in organisatiestructuren die we in de nabije toekomst zullen krijgen.

 

Naar een steeds visuelere samanwerking

Bij communicatieoplossingen van de volgende generatie bestaat samenwerking er niet alleen in netwerken, mensen, processen en kennis onderling te verbinden. Cisco en Microsoft, om alleen die te noemen, benadrukken hoe belangrijk het is medewerkers, klanten en partners te kunnen bereiken door middel van de natuurlijke communicatie die video en multimedia bieden.

Met de opkomst van nieuwe kwaliteitsnormen voor privé-communicatie zijn de verwachtingen van medewerkers veranderd als het gaat om samenwerking en teamwork. Ze hebben nu de gewoonte hun gedachten en content met een extended community te delen via HD-audio en -video, video-ondersteuning of instant group messaging, zoals ze doen met populaire sociaalnetwerktoepassingen zoals Facebook, Twitter of LinkedIn.

Visuele samenwerking is zuinig en bespaart tijd voor iedereen die op afstand samenwerkt. Ze heeft ook nog andere voordelen:

– verhoogt de efficiëntie van het team;

– maakt het werken op afstand makkelijker;

– optimaliseert de investeringen en de operationele kosten;

– verbetert de bedrijfscultuur en -communicatie;

– betrekt de klanten bij het bedrijf;

– gebruik de juiste communicatiekanalen voor elk publiek.

 

Unified Communications-technologie wordt nog onvoldoende benut

Bijna een op de twee Europese bedrijven is niet in staat om Unified Communications tussen al zijn vestigingen te implementeren! Deze vreselijke vaststelling is gedaan door Vanson Bourne in opdracht van Easynet. Conclusie van het onderzoek: onze bedrijven gebruiken de UC-technologie niet maximaal – al zijn ze zich wel bewust van de voordelen ervan!

De vraag blijft achter, met name in Europa. Slechts 60% van de bedrijven meent dat toegang tot Unified Communications-oplossingen tussen hun vestigingen aanzienlijke zakelijke voordelen oplevert; 45% is van mening dat het de wendbaarheid van het bedrijf zou kunnen verbeteren.

Uit het onderzoek bleek ook dat iets minder dan een derde (29%) van de bedrijven met WAN-infrastructuur nu in staat is om de Unified Communications-technologie volledig te ondersteunen in al hun vestigingen. Wél verklaart bijna de helft van de gepeilde bedrijven (49%) dat zij updates voor de netwerken van hun sites of vestigingen nodig hebben om de technologie optimaal te kunnen implementeren.

Veelzeggender nog is dat uit de studie is gebleken dat zelfs in bedrijven die een Unified Communications-oplossing zijn gaan gebruiken, die technologie niet maximaal wordt benut.

Uit het onderzoek bleek voorts een grote ongelijkheid in de maturiteit van de verschillende bedrijfstakken. De sectoren die het best in staat zijn om Unified Communications te implementeren in hun bedrijven zijn de dienstensector (41%), de telecommunicatie (40%) en de IT-dienstverlening (38%); de zwakste implementering is te vinden in de financiële sector (21%) en de industrie (19%).