De CDO van 2019 is niet langer dezelfde als de CDO van 2018

sep 26, 2019 | Events, Latest News | 0 Reacties

Het profiel van de Chief Digital Officer wordt steeds verfijnder. Luc Blyaert, mede-organisator van de CDO Awards 2019 op 24 oktober duidt op enkele verschuivingen.

Volgens Gartner popt de CDO 4.0 meer dan ooit op en staat hij voor de deur van elk bedrijf. Even recapituleren. De CDO 1.0 was uitsluitend gewijd aan gegevensbeheer. De CDO 2.0 begon met de analyse. De CDO 3.0 heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de digitale transformatie. En de CDO 4.0 tenslotte, zal zich richten op producten en diensten, én groei, veel meer dan het beheer van D&A (Data en Analytics) projecten en programma’s.  CDOs hebben er belang bij om hun missie te richten op resultaten, aldus Gartner.

De tsunami aan data én de evolutie van het regelgevend kader, denk aan de General Data Protection Regulation (GDPR), hebben een sterke impact op die taken. De Chief Digital Officers kunnen er wel bij varen, zolang ze hun missie richten op producten, diensten en resultaten.

Luc Blyaert : “In de digitale wereld moet je jezelf heruitvinden, nieuwsgieriger, flexibeler en sneller zijn.”

“De overgang naar een product- en resultaatgerichte organisatie zet de focus op gebieden waar innovatie echt tot z’n recht komt, zoals ondersteuning van een nieuw businessmodel, zegt Luc Blyaert, columnist, mede-organisator van de CDO Awards 2019 die hij vorig jaar samen met TOP MANAGEMENT voor het eerst boven de doopvont hield. Product- en servicegerichte benaderingen vergemakkelijken een snelle innovatie en iteratie. In feite richten ze zich op de gebruikerservaring, de veranderende behoeften en de strategische differentiatie van wat er wordt geleverd”.

Zijn we er al in België? De huidige verandering is verre van een technologisch onderwerp, maar is het resultaat van een verandering in waarden en cultuur. Onze bedrijven en publieke organisaties zijn zich bewust van het belang van innovatie, maar weten niet altijd hoe ze dit moeten aanpakken. Net zoals bij KMO’s is er een tekort aan kennis én middelen.

CDO en CIO, mogelijk tandem?

“Ik zie steeds meer CDO’s naast CIO’s werken, vooral in de financiële sector, met name in het bank- en verzekeringswezen, maar ook in de distributie. En dat is normaal: er is echt behoefte aan innovatie. Onze bedrijven vragen zich af hoe ze zichzelf kunnen transformeren, digitalisering klopt aan de deur. De doelstellingen zijn altijd dezelfde: meer groei, het aantrekken van nieuwe klanten en vooral ook behouden van huidig cliënteel”.

Als je wijst op de CDO-functie is de CIO nooit ver weg. Is hij of zij klaar om mee te werken? Zij moeten alvast samen in bad, zoals bij Belfius dat volop inzet op digitale technologie. Daar werken CDO en CIO echt samen, hun respectievelijke verantwoordelijkheden worden versterkt… Helaas is dit elders niet altijd het geval.

Een CIO is geen CDO. En andersom. Kort door de bocht zou ik durven zeggen dat de CIO meer opereert in infrastructuur en toepassingen. Hij zorgt ervoor dat de alles prima functioneert, meer dan gewoon ‘de lichtjes laten branden’. Als projecteigenaar betrokken bij transversale organisatieprojecten, illustreert Luc Blyaert. De CDO staat daarentegen meer centraal in de organisatie en wordt gevraagd om te transformeren om te innoveren. Tot slot heeft de Chief Digital Officer twee paden te gaan: hij of zij is iemand die een nieuwe weg opent, zelfs als dat betekent dat de bestaande weg wordt opgebroken, zelfs als dat betekent dat het storend of provocerend is. En vooral ook, hij of zij moet ervoor zorgen dat alles van vloer tot plafond digitaal wordt afgedekt én dat alles wordt geoptimaliseerd”.

Echter, zoals verschillende studies aantonen, worden de functies van CIO’s en CDO’s steeds omvangrijker. De CIO kent de bestaande en legacysystemen, zowel op het vlak van ibedrijfsprocessen als in geautomatiseerde toepassingen De CDO heeft een relatief jong profiel in de structuur. “Het is aangewezen om twee biotopen te creëren, met enerzijds de CIO die de veiligheid en de naleving van de regels bevordert en anderzijds de creatieve CDO, de ondernemer. De CDO dicht aanleunen bij de algemene directie om innovatie te kunnen doordrukken, ook al betekent dit het verstoren, kannibaliseren van bestaande activiteiten of het creëren van een juridisch risico.”.

Vergeet het menselijke aspect niet!

Onlangs verklaarde de Chief Information Officer van een grote Britse groep: “De CDO is een rol die een goede CIO altijd had moeten spelen!” En hij voegde er aan toe: “Een goede CIO moet er altijd voor zorgen dat alle digitale opportuniteiten een hefboom zijn ten opzichte van de concurrentie”. Digitale transformatie is immers niet alleen een kwestie van technologie, maar vooral een kwestie van mensen. En change roept altijd weerstand op. Het is moeilijk om zoveel veranderingen op alle niveaus van het bedrijf aan te pakken en vooral te laten accepteren.

“In de digitale wereld moet je jezelf heruitvinden, nieuwsgieriger, flexibeler en sneller zijn. Het is niet voldoende om drie sociale mediablikken te openen, je moet diep strategisch nadenken en de beste manier vinden om het bedrijf te transformeren, te innoveren binnen een uitgebreide samenwerkingscultuur…”

Kortom, we moeten ervoor zorgen dat iedereen in de organisatie mee is, zicht krijgt op de nieuwe wereld, de enorme uitdagingen binnen het bedrijf, binnen de beroepscirkel. Daarom moet je de juiste hefbomen vinden, gedrag en mentaliteit veranderen. “We hebben onze onderneming van koers kunnen veranderen toen we de mentaliteitsknop konden omdraaien. Mensen motiveren. In die zin speelt human resources ook een levensbelangrijke rol,” besluit Luc Blyaert.

 

De CDO Awards 2019… U komt ook?

Wie volgt Geert Van Mol (Belfius) en Benoit Degotte (CHR Citadelle) op als CDO van het jaar? 

En u komt toch ook naar het gala van de CDO Awards 2019 op 24 oktober in de Brusselse Docks event hal? Aan het roer van deze tweede editie staan TOP MANAGEMENT en Luc Blyaert, in samenwerking met NexxWorks, Duval Union, Wijs en SOLUTIONS.

Het is duidelijk dat de CDO een voortrekkersrol moet spelen in de economische en sociale transformatie die ons toekomstige wereldbeeld zal beïnvloeden.

Is zijn of haar profiel veranderd van de ene editie naar de volgende? Deze tweede editie – waarin maar liefst 350 leidinggevenden worden verwacht – zal ons interessante inzichten bieden. Meer informatie op www.cdooftheyear.be

 

Ces articles parlent de "Event"

Follow this topic