De ‘echte’ 5G om de recessie te counteren

aug 28, 2020 | Mobility | 0 Reacties

Vanwege de dreigende recessie, pleit Laurens van Reijen, CEO van LCL, voor het toewijzen van het 5G-spectrum in functie van het engagement voor lokale investeringen

Er dreigt een recessie. Er zijn schattingen dat 250 000 mensen hun job dreigen te verliezen. Voor Laurens van Reijen, CEO van LCL, kan 5G de economische hefboom zijn die we nodig hebben. “We hebben het dan weliswaar over de echte 5G, en niet over de zogenaamde ‘light’ versie die helemaal geen 5G is. De installatie van 5G-netwerken brengt bovendien investeringen in de digitale economie met zich mee. Deze is belangrijker dan ooit. Ik roep de overheid graag op om als criterium voor toewijzing de snelheid van uitbouw van 5G en de snelle uitrol van glasvezelnetten te hanteren.”

In een notendop, de operatoren het gevraagde spectrum toewijzen op basis van wie het mooiste voorstel doet. Hoe meer ze investeren hoe meer radiofrequenties. Als de mobiele operatoren gaan voor leveranciers van basisstations die ook economische activiteiten in België gaan realiseren, zijn er alleen maar voordelen.

Laurens van Reijen : “Elke euro die besteed wordt in een sector die ons mee uit de recessie kan halen, is een goed gespendeerde euro. Wanneer het geld uit de veiling van frequenties naar de federale en gewestelijke overheden gaat, heeft dat niet datzelfde hefboomeffect dat extra tewerkstelling zal creëren. We moeten inzetten op productievere investeringen.”

Het voorbeeld van ex-Mobistar herhalen

Ex-Mobistar rolde ooit in 9 maanden een heel netwerk uit, met tot vandaag een sterke economische verankering.

“We hebben een mooi voorbeeld van hoe het kan, namelijk de succesvolle uitrol van het 2G Mobistar-netwerk jaren geleden. Telindus en France Telecom zorgden toen heel snel, concreet binnen de 9 maanden, voor een volledige dekking van ons land. Tot de dag van vandaag resulteerde het door Mobistar ingediende businessplan in een sterke lokale verankering (waaronder op de beurs) die heel wat toegevoegde waarde opleverde. Waarom zouden we ons hier niet door laten inspireren?”

Kortom, investeringen aantrekken via overheidsmaatregelen, eerder dan louter overheidsgeld in te zetten. In de technologiesector zijn er deelgebieden waar je investeringen kunt doen die heel veel opleveren voor de Belgische economie, meent de baas van LCL.

De relance op gang brengen

“5G is immers niet mogelijk zonder glasvezel. Die glasvezel kan ook gebruikt worden voor thuisaansluitingen. Al dat dataverkeer moet ergens samenkomen; de datacenters die ons land telt zijn daar de ideale plaatsen voor. Het 5G-net is daarnaast een platform voor verdere innovatie in de digitale economie. Digitaal is het nieuwe normaal. Dat hebben onze ervaringen van de afgelopen maanden ons wel geleerd. Investeringen in digitale infrastructuren zoals 5G zijn daarom heel belangrijk.”

De verwachting is vaak dat in tijden van een krimpende economie, de overheid investeert om een relance op gang te brengen. In de oude economie gebeurde dat ook zo: de bouw van de ring rond Antwerpen of het Gewestelijk ExpressNet om Brussel te ontsluiten, zijn voorbeelden van overheidsinvesteringen die zeker een boost zullen geven aan onze economie. Maar dit kan ook via overheidsmaatregelen die ervoor zorgen dat er investeringen komen, verdedigt Laurens van Reijen.

5G, de motor voor relance?

“Straks zitten we in een economische recessie met heel wat werklozen. Kijk maar naar de eerste aankondigingen van D’Ieteren en VCST. Er zijn schattingen dat 250 000 mensen hun werk gaan verliezen. 5G kan met name de economische hefboom zijn die we nodig hebben.”

Investeringen in de technologiesector zijn altijd zeer productief. Ze zullen tewerkstelling creëren, en we beschikken zo meteen ook over de digitale infrastructuur die noodzakelijk is voor ons land.

“Gravers van de glasvezelnetwerken zijn hier een goed voorbeeld van. Het openen van voetpaden om glasvezel te leggen is een zeer arbeidsintensieve klus, maar wel een noodzakelijke om een snel 5G-net te creëren en tegelijk onze huizen aan te sluiten op supersnel internet.” Zonder een performante backbonepijp geen snel 5G. Denk ook aan de installateurs van de antennes en zendinstallaties van de mobiele netten; ook dat zal heel wat werk opleveren.

Stop met de discussie welke overheid het geld krijgt uit de 5G-veiling

We kunnen de discussie welke overheid het geld krijgt van de 5G-veiling, beter stoppen want ze is zinloos. “Elke euro die besteed wordt in een sector die ons mee uit de recessie kan halen, is een goed gespendeerde euro. Wanneer het geld uit de veiling van frequenties naar de federale en gewestelijke overheden gaat, heeft dat niet datzelfde hefboomeffect dat extra tewerkstelling zal creëren. We moeten inzetten op productievere investeringen.”

Laurens van Reijen stelt voor om eerder naar een “beauty contest” voor het radiospectrum te gaan. “Zo zullen we veel meer en ook productievere investeringen hebben. De criteria kunnen zijn de snelheid van uitbouw van 5G en de snelle uitrol van glasvezelnetten. Als de mobiele operatoren tevens voor leveranciers van basisstations kiezen die ook economische activiteiten in België gaat realiseren, is de cirkel rond. Op basis van het mooiste voorstel krijgen de operatoren het spectrum dat ze nodig hebben. Hoe meer ze investeren hoe meer radiofrequenties. Waar wachten we op?”

 

Deze artiken spreken over "Mobility"

Telecom, Network, Wireless, Devices, IoT

Follow this topic