De responsive site is dood, leve de mobiele site !

door | nov 20, 2017 | Non classé | 0 Reacties

Het volstaat vandaag niet langer om je website simpelweg aan te passen voor mobiel gebruik – de befaamde ‘responsive’ site – om te beantwoorden aan de echte noden van gebruikers.

Iedereen kan zijn favoriete apps opnoemen. Daar staat tegenover dat niemand zijn drie mobiele lievelingssites kan noemen! En dat is niet te verwonderen: ze beantwoorden absoluut niet aan de verwachtingen van gebruikers. “Uit een rapport van Forrester komt deze kloof tussen de verwachtingen en de kwaliteit van de ervaringen die merken op mobiel aanbieden, duidelijk naar voren,” weet Rafael Portolano, Team Leader Pre-Sales, Dynatrace, een bedrijf gespecialiseerd in de performance van applicaties.

De smartphone is de meest gebruikte digitale terminal ter wereld, vóór de computer. Volgens bureau Kleiner Perkins spenderen mensen in de VS sinds 2014 al meer tijd op mobiel dan op pc.
We Are Social stelt dezelfde trend vast: wereldwijd zou het internetverkeer, in januari 2017, voor 50% zijn gebeurd via mobiel (+ 30% in één jaar) tegenover 45% op pc (-20%). Het bureau Forrester schat van zijn kant dat het wereldwijde internetverkeer via smartphones 52% zal gaan bedragen in 2019 en … tot 70 % tegen 2025!

In zijn rapport verwittigt Forrester de professionals uit de digitale sector: als ze erin willen slagen om hun gebruikers voor zich te winnen via hun digitale interacties, moeten ze absoluut de realiteit van het mobiele verkeer vandaag kennen, en die kan soms verrassen.

Verwacht niet alles van mobiele apps

Er werd aangenomen dat apps de toekomst waren van interacties op mobiele toestellen, voor alle klanten. Hoeveel bedrijven hebben niet in de rij gestaan om een mobiele app te maken, waarbij ze met wisselend succes probeerden om zich te onderscheiden in een landschap (en stores) die snel verzadigd waren. Vandaag weten we dat mobiele apps in werkelijkheid alleen worden gedownload en gebruikt door de “beste” klanten van een merk, dat wil zeggen: zij die al een expliciet engagement zijn aangegaan. Voor Rafael Portolano is dit wel degelijk het probleem: “Niet alle bedrijven heten Facebook, Google of Netflix! Ze kunnen niet allemaal rekenen op de onverwoestbare trouw van hun klanten om te garanderen dat ze hun mobiele app downloaden en gebruiken. Daarentegen is het goed mogelijk dat hun website – letterlijk – in handen valt van hun klanten en prospecten via hun mobiel toestel. En jammer genoeg zit daar nu net de kneep …”

De gegevens van Forrester tonen bijvoorbeeld dat gebruikers 60% van hun tijd doorbrengen op slechts 3 apps, tegenover 22% op alle mobiele sites. Deze trend wordt bevestigd door de gegevens die worden verzameld door ComScore bij 1.000 toonaangevende Amerikaanse websites. De mobiele sites zouden niet tegemoetkomen aan de verwachtingen van hun gebruikers, en dat zijn er nochtans meer en meer.

“Consumenten raadplegen sites op hun mobiel toestel voor opzoekingen die meestal snel gaan: een product, een prijs, een adres, enz. Maar dan komen ze vaak terecht op trage en soms onbereikbare mobiele sites, met onleesbare content,” gaat Rafael Portolano verder. “Terwijl we vandaag weten dat mensen op de loop gaan als hun digitale ervaring tegenvalt! Sommige gebruikers die meer gemotiveerd zijn dan anderen, bezoeken de site misschien opnieuw via hun pc, maar de meesten blijven gewoon weg.”

In bijna alle gevallen is het bedrijf een interactie, en misschien wel een transactie, met zijn klant misgelopen. Jeremy Lockland, van Razorfish, zei het zo: “Klanten de kans geven om hun parcours te beginnen via smartphone, zonder hen te garanderen dat ze vlot en intuïtief het hele proces kunnen doorlopen, is de ergste ervaring die je kan aanbieden.”