Devoteam Management Consulting : 50 experts binnen vier jaar

door | jan 29, 2018 | Business | 0 Reacties

Devoteam Management Consulting, de nieuwe afdeling van de groep Devoteam, lanceert zijn activiteiten in België en Luxemburg. Met Patrick Crasson aan het hoofd.

Devoteam Management Consulting begeleidt bedrijven van A tot Z in hun strategische transformaties. Ze besteden bijzonder veel aandacht aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen, aan digitalisering, aan nóg meer innovatie en aan de implementatie van een betere interactie met de klanten, en zorgen ervoor dat ze ook hun data beter kunnen controleren als kernelementen voor het besturen van hun bedrijf.

Devoteam Management Consulting is de advies- en managementafdeling van de groep Devoteam (deze Franse groep met 4300 medewerkers is aanwezig in 20 landen en draaide in 2016 een omzet van 555 miljoen). Naast het strategische luik verzekert Devoteam Management Consulting ook de link met Devoteam Technology Consulting dat de onderliggende technologieën ontwikkelt bij de innovaties om klanten pragmatisme, snelheid van uitvoering en dus competitiviteit te bieden.

Hoewel het thema van 4IT op het programma staat, zorgt Devoteam – partner van de CIO – ervoor dat de strategische bijdrage van de informatica stijgt. “Bedrijven hebben enorm geïnvesteerd om hun interne processen te verbeteren; vandaag willen we hen helpen om competitiever te worden door de kaart van het pragmatisme en de financiële toegankelijkheid te trekken,” zegt Managing Partner Patrick Crasson. “Hiervoor versterken we hun innovatievermogen, door hen sneller te helpen bij het beheren van hun transformatie en hun veranderingsbeheer, door meer gebruik te maken van hun bedrijfsgegevens en door hen de kans te geven om makkelijker samen te werken buiten de grenzen van hun eigen organisatie. De toekomst ziet er veelbelovend uit voor wie hierin slaagt.”

Patrick Crasson heeft een brede ervaring opgedaan met innovatiestrategieën en businesstransformatie. Hij was Europees verantwoordelijke voor een groot deel van de Europese managementconsulting bij IBM Consulting Group tussen 1998 en 2000, daarna algemeen directeur bij Compaq Professional Services; tussen 2006 en 2011 was hij verantwoordelijk voor de strategische businessontwikkeling bij Sun en daarna bij Oracle; en in 2012 werd hij Managing Partner bij BeAligned Luxembourg, een onafhankelijk consultancybureau in de afstelling van ICT/Business. Hierna richtte hij BeNovate op, een bedrijf dat gespecialiseerd advies biedt op het vlak van innovatie en digitale transformatie. Dankzij zijn professionele carrière heeft Patrick Crasson een breed netwerk om zich heen verzameld van 250 jonge innoverende bedrijven, een troef voor de klanten van Devoteam Management Consulting om hun zoektocht naar radicale vernieuwing te versnellen. Hij is ook medeauteur van een wereldwijd verschenen boek ter attentie van het topmanagement over de invloed van open innovatie (Open-Innovation) in bedrijven. Het doel is om een vijftigtal specialisten aan te trekken binnen de vier jaar.

 

Devoteam Management Consulting, Digital Transformakers

° Waarin onderscheidt Devoteam Management Consulting zich van andere adviesbureaus die allemaal claimen gespecialiseerd te zijn in digitale transformatie?

Patrick Crasson:Devoteam Management Consulting concretiseert de digitale transformatie, die niet beperkt mag blijven tot de implementatie van technologieën. Onze aanbod Transformation Management richt zich tot algemene directies om hen te helpen hun digitale strijd te winnen door strategieën uit te werken die gevoed worden door innovatie, door programma’s te besturen, door de verandering te begeleiden en door een echte digitale cultuur te ontwikkelen op elk niveau van de organisatie.”

° Het gaat er dus duidelijk om verder te kijken dan de technologie …

“Precies. De technologie is op geen enkele manier een doel, alleen een middel, zelfs indien ze enorm veel potentieel heeft. Via onze prestaties helpen wij onze klanten om het digitale te zien als een hefboom om de werking van het bedrijf te optimaliseren. We nodigen hen uit om hun managementpraktijken te herbekijken en ook hun organisatiemodel, indien nodig. Door de digitale technologie moeten ze wendbaarder worden, zodat ze zich voortdurend kunnen aanpassen aan de evolutie van de markten en tegelijkertijd waarde creëren.”

° U benadrukt de noodzaak om het organisatiemodel te herzien. Waarom? Is dat een verplichte tussenstap?

“Het digitale haalt de arbeidscultuur overhoop. Het betekent het einde van de van nature sterk hiërarchische organisaties in piramidevorm, die snel contraproductief kunnen worden door het nemen van beslissingen af te remmen, en bijgevolg de innovatie te stoppen … Nu de economie samenwerkend wordt, wankelen vaste structuren en worden organisaties meer transversaal. En hoewel strategische beslissingen nog steeds op directieniveau worden genomen, worden operationele krachten meer en meer ingeschakeld bij het zoeken naar oplossingen; het zijn dus niet langer alleen de managers die de problemen moeten oplossen waar het bedrijf voor staat …”

° U praat weinig over prestaties … Is dat geen objectief meer?

“Gedurende de financiële crisissen en met een scherpere concurrentiële intensiteit was de voornaamste uitdaging van de voorbije twee jaar voor bedrijven om de operationele performance van hun processen te optimaliseren en zo hun financiële winsten te verhogen. Voortaan komt de performance via de innovatie. Anders gezegd, snijden in de kosten, zoals adviesbureaus drie decennia lang hebben geadviseerd, is niet langer de oplossing in de huidige macro-economische context om competitief te zijn of te blijven!”

° Zijn onze bedrijven bereid om dit nieuwe paradigma te verwelkomen?

“De mutatie kan diepgaand zijn en dus ook destabiliseren. De waarden veranderen en tegelijkertijd wordt de onzekerheid permanent. Je moet dus kunnen ontcijferen. Daarin zijn wij een ‘game changer’, die een sterke toegevoegde waarde creëren om onze klanten te helpen hun digitale strijd te winnen. Onze missie bestaat in het bepalen van een visie, om deze hierna te vertalen in een overtuiging en tenslotte ervoor zorgen dat deze gerealiseerd wordt. De innovatie moet nuttig zijn, inspelen op een geïdentificeerde nood, die klanten kwantificeerbare businesswaarde biedt – meer inkomsten, minder kosten, een betere visibiliteit …”