Digitaal: Vlaams onderwijs loopt voorop qua digitaal oefenen

aug 28, 2020 | Mobility | 0 Reacties

Het gebruik van digitale tools in het onderwijs is geëxplodeerd tijdens de coronacrisis. Vlaanderen behoort op dit vlak tot de middenmoot van de bevraagde Europese landen.

In Vlaanderen liet 89% van de leerkrachten leerlingen oefenen of taken maken op een digitaal platform. Dat is meer dan het Europese gemiddelde van 87%. De grote vraag is echter: wat neemt het onderwijs hiervan mee naar het nieuwe schooljaar?

Vanaf midden maart heeft de digitalisering van het Europese onderwijs niet minder dan een explosie gekend. Het gebruik van Bingel, digitaal leerplatform voor het basisonderwijs (BAO) en Diddit, digitaal leerplatform voor het secundair onderwijs (SO) verveelvoudigde tijdens corona. Op Bingel was de dagpiek qua oefeningen pre-corona 1,9M. Tijdens de coronacrisis lag de dagpiek op 9,2M. Dit was bijna 5x zoveel, of een stijging van 391%.

Weinig digitale toetsen

Sanoma Learning nam begin juni, dus in volle coronatijd, een Europese enquête af bij alle leerkrachten basisonderwijs en secundair onderwijs. Sanoma Learning is het Finse moederhuis van VAN IN, leermiddelenmaker en onbetwist marktleider in digitale leerplatformen. Het doel? De effecten van corona op het lesgeven meten.

Natuurlijk werden er andere tools en technieken gebruikt in het onderwijs tijdens corona. Eerste vaststelling: 77% van de bevraagde leerkrachten gaf in de coronaperiode afstandsles aan de hele klas, tegenover 10% pre-corona. Tweede vaststelling: het aantal bevraagde leerkrachten dat zijn leerlingen oefeningen of taken lieten maken op een digitaal platform steeg van 62% naar 89%. Het aantal bevraagde leerkrachten dat zelf een webcast opnam, evolueerde van 4% naar 50%. Tot slot nam 22% van de Vlaamse bevraagden minstens één keer per week digitale testen af, tegenover 6% pre-corona. Het gaat telkens over leerkrachten die deze techniek minstens één keer per week toepasten.

Meer voorbereidingstijd voor leerkrachten

In de bevraging werd ook aan de leerkrachten gevraagd hoeveel tijd leerlingen volgens hen spendeerden aan het online schoolgebeuren en aan huiswerk. 82% van de Vlaamse leerkrachten schatte in dat leerlingen daar minder tijd aan besteedden tijdens corona dan in normale tijden. Slechts 7% schatte dat ze daar meer tijd aan besteedden.

79% schatte zijn eigen tijdsbesteding voor het voorbereiden van afstandslessen hoger in dan bij het ‘normale’ lesgeven. Voor 7% was het minder werk dan normaal.

‘In het nieuwe schooljaar nu digitale accenten combineren met het traditionele onderwijs, en met name de beide inzetten waar ze een meerwaarde hebben, lijkt ons de ideale manier om het beste van alle werelden te hebben’, vindt Winfried Mortelmans, CEO van VAN IN. ‘We doen daarom een warme oproep aan de scholen om de kracht van de digitalisering ook in dit nieuwe schooljaar nog op de juiste manier te blijven inzetten en zo het kwaliteitsniveau van ons onderwijs verder te verhogen.’

Vlaams onderwijs voorop op het Europese gemiddelde

De cijfers zijn geëxplodeerd, net zoals in de andere Europese landen; Vlaanderen zit in de middenmoot, Europees gezien. Opvallend is dat we in ons Vlaams onderwijs voorop zijn op het Europees gemiddelde op het vlak van leerlingen online taken of oefeningen te laten maken. In Vlaanderen deed 62% van de leerkrachten dat pre-corona al, tegenover 59% gemiddeld in alle bevraagde landen. Tijdens corona deed 89% van de leerkrachten dit in Vlaanderen, tegenover 87% gemiddeld in de bevraagde landen, wat nog altijd een kleine voorsprong vormt. In de Franse Gemeenschap liet slechts 64% van de leerkrachten zijn leerlingen digitale taken of oefeningen maken tijdens corona.

Andere resultaten: er werden in Vlaanderen meer webcasts opgenomen tijdens corona (50%) dan Europees (35%). Er werden ook meer leermaterialen via e-mail doorgestuurd: 73% van de leerkrachten in het Vlaamse onderwijs deed dit, tegenover 56% Europees. Instructievideo’s werden in Vlaanderen ook meer gebruikt dan in Europa tijdens de coronaperiode: 84% tegenover 70% Europees.

Op vlak van het afnemen van digitale testen, loopt Vlaanderen met 22% wat achter op het Europese gemiddelde van 27%. Pre-corona scoorden we met 6% minder dan de helft van het Europese gemiddelde van 13%. We hebben hier dus wel een inhaalbeweging gemaakt.

Verschillen, maar soms ook gelijkenissen

84% van de Vlaamse leerkrachten vond het moeilijker dan normaal om aan de hele klas les te geven, terwijl het Europees gemiddelde daar 77% was.

Gemiddeld schatte 82% van de Vlaamse leerkrachten dat hun leerlingen minder tijd besteedden aan het online schoolgebeuren en aan huiswerk dan normaal. Op Europees vlak schatte ‘slechts’ 59% van de leerkrachten dat hun leerlingen hier minder tijd aan besteedden.

Tot slot, besteedden ongeveer evenveel Europese leerkrachten (80%) als Vlaamse (79%) meer tijd aan de voorbereiding van het afstandslesgeven, tegenover voor het lesgeven pre-corona.

 

 

Deze artiken spreken over "Mobility"

Telecom, Network, Wireless, Devices, IoT

Follow this topic