Digital Talent Masterclass, een nieuw model

jan 15, 2020 | Data Intelligence, Latest News | 0 Reacties

Na het succes in België zal het Digital Talent Masterclass-principe wereldwijd worden overgenomen door de DXC Technology Group. Een uniek model.

Studenten confronteren met de bedrijfswereld, de projecten en de uitdagingen. Dat is het principe van Digital Talent Masterclass, een initiatief bedacht, gecreëerd en geïmplementeerd door de Belgische afdeling van DXC Technology dat in de toekomst wereldwijd zal worden uitgerold.

“Via DXC Technology geven we studenten toegang tot grote bedrijven, waarvan de meeste toonaangevend zijn in hun markt “, legt Jan Degraef, Managing Partner Business Transformation bij DXC Technology, uit. Wij moedigen hen aan om holistisch na te denken over de zakelijke doelstellingen van deze bedrijven. Met andere woorden, om verder te kijken dan de specifieke, zelfs ad hoc oplossingen die een dienstverlener gewoonlijk biedt …

DXC-experts introduceren een technologie gedurende 6 avonden (bv. analytics, intelligent automation/robotics, cloud, blockchain). Op basis van deze input evalueren de studenten, in overleg met de bedrijfsleiders, het ontwrichtend potentieel van een cocktail van deze “digitale enablers”, rekening houdend met de doelstellingen van het bedrijf of de betrokken overheidsdienst in kwestie.

Het initiatief startte met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Antwerpen. Het voorstel werd van in het begin goed ontvangen. De vraag voldoet aan de verwachtingen van studenten, universiteiten en bedrijven. Vooral deze laatste zijn zeer geïnteresseerd omdat de studenten een heel andere, zelfs ontwrichtende, innovatieve logica aanbrengen.

Achttien uur reflectie

Voor de eerste Digital Talent Masterclass in 2018 had de Faculteit van de Universiteit Antwerpen 25 studenten geselecteerd uit 45 kandidaten. Sindsdien is het netwerk uitgebreid naar de KU Leuven, vervolgens naar Karel de Grote Hogeschool Antwerpen en de Universiteit van Namen. Maar dat is slechts één stap. Andere faculteiten zouden zich bij het initiatief moeten aansluiten.

Elke faculteit stelt 25 studenten voor, geselecteerd door de decaan en DXC Technology. De organisatie van de sessies, de bedeleiding van de brainstorming, alsook de identificatie van de case studies en de keuze van de technologische experts zijn de verantwoordelijkheid van DXC Technology.

“Een Masterclass strekt zich uit over zes drie uur durende avonden … Achttien uur reflectie, wat iedereen ten goede komt”, vervolgt Jan Degraef. Door onze vele vaardigheden krijgen studenten toegang tot het potentieel van de meest geavanceerde technologieën, waarvan ze meestal slechts een vaag idee hebben. Nadat onze experts dit potentieel aantonen, is het aan de studenten om zich voor te stellen hoe bedrijven het kunnen gebruiken om echt te innoveren.” 

Voor bedrijven is dit zeker een voordeel. Deze jongeren komen met een frisse, onbevooroordeelde blik tegenover de problemen, verzekeren de universiteiten. Dit is een aanzienlijke bijdrage. Als je twintig jaar in een bedrijf werkt, ontwikkel je een bepaalde logica qua reflectie, patronen en routines. Studenten daarentegen hebben een frisse kijk op de zaak.

“Deze jonge mensen kunnen inderdaad dingen doen verschuiven, benadrukt Jan Degraef. Voor één bedrijf had een student het idee geopperd om de banden met de concurrenten aan te halen. Hoewel hij luisterde, geloofde de CEO er aanvankelijk niet in. Om dan later van gedachten te veranderen. Het delen van standpunten met collega’s maakte het mogelijk om vooruit te komen, en, indirect, om te innoveren. Voor mij is dit een goed voorbeeld: innoveren aan het begin van een verandering in de perceptie”.

Nieuwe diensten, nieuwe business

De aard van de reflecties, en dus van de projecten, verschilt per bedrijf. Hier komt het potentieel van smart metering naar boven. Voor het nauwkeurig en realtime meten van het verschillende energieverbruik wordt gebruik gemaakt van technologieën zoals het IoT, analytics en big data … Het belang van deze apparaten voor energiedistributeurs is duidelijk: het lezen en op afstand ingrijpen op meters. En dus hun processen automatiseren …

Hoe zit het met de eindklant? De reflectie heeft in het algemeen betrekking op de oprichting van nieuwe diensten, wat nieuwe inkomsten zal kunnen genereren. Dit was ook het geval voor Bridgestone. De studenten bedachten hoe ze van een product, in dit geval een band, naar een dienst konden gaan door gebruik te maken van technologie. Dezelfde aanpak voor Johnson & Johnson. De bredere reflectie bestond uit het bedenken van een end-to-end systeem voor het diagnosticeren, behandelen, begeleiden en monitoren van de effectiviteit van een behandeling tot op het einde … Op dezelfde manier konden de studenten ook werken aan de evolutie van de werkwijze van AB Inbev, Coca Cola en PSA, om maar een paar van de bedrijven te noemen die erg gevarieerd en verschillend zijn.

Over het algemeen passen studenten hun kennis, ideeën en analytische vaardigheden toe in groepjes van vijf in een brainstormsessie“, zegt Jan Degraef. Zij staan onder toezicht van een lid van het eigen management en een industrieel expert van DXC Technology. Aan het einde van de sessies presenteren ze hun cocktail van ideeën voor nieuwe en haalbare digitale technologieën om een oplossing te vinden voor het probleem.”

Een perfecte aanvulling op het onderwijs

Met zijn Digital Talent Masterclass vervult DXC Technology verschillende behoeften. In de eerste plaats voor studenten. Hoewel digitalisering in het academisch curriculum aan de orde komt, wordt het niet zo concreet aangepakt. In die zin is de Masterclass een perfecte aanvulling op het onderwijs, zoals erkend door de decanen van de universiteiten. Bovendien kunnen studenten de digitale kennis die ze opdoen direct toepassen in concrete cases uit de praktijk van een bedrijf.

“Als deze para-universitaire activiteit wordt gewaardeerd, dan zullen de studenten dit vermelden op hun cv’s”, besluit Jan Degraef met enige tevredenheid. “Voor hen is onze Digital Talent Masterclass, die zowel jonge vrouwen als jonge mannen aantrekt, een unieke kans om toegang te krijgen tot toonaangevende bedrijven. En om strategische gedachten te delen. Soms worden studenten opgeroepen om hun ideeën, of zelfs hun project, rechtstreeks aan stuurgroepen voor te stellen …”

Voortbouwend op dit in België geïnitieerde succes, heeft DXC Technology besloten om de Digital Talent Masterclass wereldwijd, overal waar de groep actief is, over te nemen. Een enorme erkenning voor het Belgische team van DXC Technology.

Deze artiken spreken over "Data Intelligence"

Analysis, BI, Prediction, Planning, Boardroom

Follow this Topic