De digitale transformatie wordt afgeremd door onbeschikbaarheid van diensten

door | jun 23, 2017 | Advies | 0 Reacties

51% van de ondernemingen is van mening dat onvoorziene wachttijden een rem vormen op hun initiatieven rond digitale transformatie, zo meldt Veeam Software.

Het blijft voor ondernemingen moeilijk om de beschikbaarheid van hun IT-omgeving te garanderen. Vier ondernemingen op vijf geven aan te maken hebben met “wisselende beschikbaarheid”. Voor deze zesde jaarlijkse editie vat het Veeam Availability Report 2017 de resultaten samen van een onderzoek onder 1 000 senior IT-verantwoordelijken in 24 landen. Daaruit komt naar voren dan 65% van de ondernemingen inde Benelux van mening is dat beschikbaarheid, dat wil zeggen continue toegang tot de diensten, een voorwaarde is voor de digitale transformatie. Daar staat tegenover dat de meerderheid het gevoel heeft dat deze initiatieven worden afgeremd door niet-geplande uitvaltijd van diensten als gevolg van cyberaanvallen, infrastructuurproblemen, netwerkpannes en natuurrampen (waarbij een serveronderbreking gemiddeld 66 minuten per ongeval duurt).

Bepaalde ondernemingen doen hun best om hier verbetering in te brengen, maar de steeds hogere verwachtingen van Business Units, de evolutie van het IT-landschap en de overstap naar hybride en heterogene omgevingen maken het moeilijker om voldoende beschikbaarheid van gegevens te bieden, zo constateert Jacques Toulout, Territory Manager BeLux bij Veeam.

Eén verschuiving, drie redenen

Hoewel veel bedrijven nog in de “planningsfase” verkeren of “net begonnen zijn” met hun transformatietraject, bevestigt tweederde van de bevraagde ondernemingen dat deze initiatieven van kritiek of zeer groot belang zijn in de ogen van hun directie en de verantwoordelijken van de diverse diensten … Er kunnen dus wat vragen worden gesteld. Waarom deze achterstand?

Jacques Toulout ziet drie hoofdredenen. Eén: de meeste IT-infrastructuur wordt constant aangepast. Dit betekent digitale transformatie-initiatieven, virtualiseringsstrategieën, toenemend en soms experimenteel gebruik van hybride clouddiensten, diversificatie van de productieplatforms en aanscherping van de SLA … dat allemaal zonder dat de budgetten meegroeien! Twee: veel bedrijven stemmen hun beschermingsfrequentie en hun herstelmechanismen niet af op de SLA van hun operationele eenheden. Dat vertaalt zich naar onvoldoende beschikbaarheid.

Drie: veel ondernemingen kunnen de vele verschillende kosten en gevolgen van uitvaltijd of gegevensverlies niet adequaat kwantificeren. Dit weerhoudt hen ervan economische en operationele middelen in te zetten om betere mechanismen in te voeren en betere resultaten te verkrijgen.

Dit zijn aanzienlijke problemen, maar ze zijn niet onoverkomelijk”, weet Jacques Toulout. “Bedrijven moeten kiezen: of ze dichten de gaten in hun bescherming en beschikbaarheid, of ze stellen hun medewerkers en zichzelf bloot aan een hele reeks economische, operationele, productiviteits- en perceptierisico’s.

Gebrekkige bescherming, gebrekkige beschikbaarheid

Bovendien kunnen de gevolgen van uitvaltijd en gegevensverlies heel wat verder gaan dan de rechtstreekse economische schade. Op extern vlak is de helft van de ondernemingen van mening dat beschikbaarheidsproblemen tot vertrouwensverlies bij de klanten kunnen leiden. Dat kan het merkimago aantasten, de aandelenkoersen doen dalen en leiden tot verlies van licenties of accreditaties. Op intern vlak zijn veel bedrijven van mening dat beschikbaarheidsproblemen kunnen leiden tot verlies van werknemersvertrouwen, wat zich vaak vertaalt naar heroriëntering van middelen die in eerste instantie bestemd waren voor kritieke of strategische langetermijnprojecten. Bedrijven moeten hun capaciteit voor de beschikbaarheid, de bescherming en het herstel van hun gegevens goed onderzoeken. Wat duidelijk is,” vervolgt Jacques Toulout, “is een onderneming die niet in staat is om haar weerstandsvermogen te versterken en aan de verwachtingen van de vakgebieden te beantwoorden, risico’s loopt en niet verder komt op het vlak van innovatie en digitale transformatie.

Veeam Software insisteert: elke onderneming die haar gegevens niet met een hogere frequentie dan het gemiddelde van haar SLA inzake gegevensverlies beschermt, heeft onvoldoende bescherming in huis. Dit gebrek aan bescherming zal zich vertalen naar gegevensverlies, waardoor productiviteitsproblemen bij de werknemers ontstaan, gegevens niet kunnen worden hersteld en de dienstverlening aan de klant te lijden heeft door onvolledige informatie. Jacques Toulout is hier heel duidelijk over: Gaten in de beschikbaarheid of de bescherming van gegevens vormen onvermijdelijk een rem op de operationele omgevingen van vandaag, de strategieën en de virtualiseringsinitiatieven waarmee de huidige datacenters worden gemoderniseerd. En uiteindelijk blokkeren ze de initiatieven voor digitale transformatie waarop de ondernemingen juist zo sterk rekenen om hun toekomstige aanwezigheid op de markt te verzekeren.

 

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC

 
 

kompass
Summary
De digitale transformatie wordt afgeremd door onbeschikbaarheid van diensten
Article Name
De digitale transformatie wordt afgeremd door onbeschikbaarheid van diensten
Description
51% van de ondernemingen is van mening dat onvoorziene wachttijden een rem vormen op hun initiatieven rond digitale transformatie, zo meldt Veeam Software.
Author
Solutions Magazine