E-business in België : herstel in zicht

door | sep 25, 2017 | Business | 0 Reacties

Na drie jaar stilte zien de resultaten van de nieuwe Internetbarometer van Email-Brokers er hoopgevend uit. Maar volgens William Vande Wiele, de oprichter en CEO, is de Belgische e-commerce nog altijd ziek …

° Meer groene indicatoren. Dat kan de eerste lezing van de Internetbarometer van Email-Brokers zijn. Het aantal e-commercesites is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld … Zou België dan toch op weg zijn naar de Europese voorhoede?

“Pas op! België telt bijna 900.000 actieve URL’s, voornamelijk van professionele websites (533.166). Dat is een toename met 30% in vijf jaar. Het aantal e-commercesites is inderdaad verdubbeld. Het zijn er nu bijna 47.000 … Het gaat dus beter met onze patiënt! Een van de andere voornaamste punten van verbetering in de voorbije vijf jaar is ontegenzeggelijk de bewustwording van het feit dat een online aanwezigheid moet worden bijgehouden. In 2012 werd 86% van de Belgische websites minder dan een keer per jaar bijgewerkt; vandaag is dat 58%. Dat is dus een hoopgevende balans.”

° Toch hebt u het over een patiënt. Moeten we de Belgische e-commerce nog altijd als ziek beschouwen?

“Ik vrees van wel. 79% van onze e-commercesites zijn nog volledig statisch. Bovendien houdt 76% van de online aanwezige ondernemingen zich niet eens aan de meest elementaire wetgeving … Als je het mij vraagt, is de weg naar de digitale transformatie van de Belgische economie nog zeer, zeer lang …  

“Er is wel sprake van vooruitgang, maar die is vaak nogal chaotisch van aard: hier een stap vooruit, daar een stap terug. Waarom toch dat gebrek aan strategie, dat gebrek aan ambitie, vooral aan de Franstalige kant? Maar liefst 162.000 van de Franstalige sites zijn eentalig … aan de Nederlandstalige kant zijn dat er slechts 8.000!”

° De studie wijst ook uit dat in vijf jaar tijd een derde van de forums en blogs is verdwenen. Hoe kunnen we die trend analyseren?

“Ik zie dat als niet meer dan een verhuizing. Onze ondernemingen hebben gewoon een groot deel van hun communicatie naar de sociale media verhuisd om dichter bij hun klanten te blijven. Een derde van de Belgische ondernemingen is op dit moment actief op Facebook, LinkedIn, Twitter en, een nieuwe trend, Instagram. 31,8% an onze ondernemingen is actief binnen de sociale netwerken. We steken de Spanjaarden ruim voorbij en lopen heel lichtjes voor op buurlanden zoals Duitsland en Frankrijk. Vijf jaar geleden behoorden we tot de achterhoede: 2,4%!”

° België als Europese leider! Wie had dat gedacht! Hebt u daar een rationele verklaring voor?

“De eenvoudige toegang tot de sociale media! Je hebt maar een paar minuten nodig om een Facebookpagina aan te maken … en het kost niets! In een land waarin de grote meerderheid van de bedrijven minder dan 5 mensen telt, is dat een heel motiverend perspectief. Deze typisch Belgische trend past binnen een bredere visie: de mogelijkheid voor internetgebruikers om gemakkelijk informatie uit te wisselen en onderling producten aan te bevelen. Dit speelt een belangrijke rol: de ervaring laat zien dat mensen eerder vertrouwen op aanbevelingen van vrienden of ‘social influencers’ dan op gesponsorde reclame of inhoud. Het web 2.0-tijdperk draait om gemeenschap, uitwisseling en delen: dat heeft zeer duidelijk ook een reden op het koopgedrag online!”

° Deze reflectie leidt tot een andere: zijn onze ondernemingen in staat een e-commercestrategie te ontwikkelen?

“Het ontbreekt ons duidelijk aan middelen in België, dat staat wel vast. We hebben weinig dienstverleners en die zijn financieel minder competitief dan die in de buurlanden … 

“En onze ondernemingen aarzelen om te investeren. Dat valt wel te begrijpen. Maar het heeft wel gevolgen: het overgrote deel van het internetgebruik verloopt vandaag cia mobiele toestellen, met de smartphone op kop, maar slechts 13% van de professionele Belgische sites is aan mobiele toestellen aangepast! Onze ondernemingen lopen daardoor veel kansen mis.”

° Van alle sectoren maakt de primaire sector de sterkste groei door. Hoe verklaart u dit fenomeen?

“Heel eenvoudig: ons gedrag als consument is veranderd. We kopen op een andere manier en geven daarbij de voorkeur aan korte circuits. Dat is een opportuniteit die de landbouwers aangrijpen via e-commerce.  

“Dit fenomeen valt in grote mate te verklaren aan de hand van de door ons gewenste traceerbaarheid, de toegenomen macht van de ‘local act’ en de filosofie rond het behoud van de werkgelegenheid in de regio van oorsprong.

“Er is iets heel interessants gaande in de primaire sector. De hele economische keten wordt erdoor gewijzigd. De traceerbaarheid heeft het verlies aan beheersing verzacht. Ondanks een op geruststelling gericht marketingbeleid van veel ondernemingen blijft het rechtstreekse contact met de producent producteur de meest radicale en de meest transparante optie. Aanhangers van de korte keten die op deze manier hun groente en fruit kopen, zijn ook op zoek naar contact, uitwisseling, mogelijkheden om ondersteuning te bieden – kortom, ze willen deel uitmaken van een kader dat veel verder reikt dan alleen het klaarmaken van een maaltijd.

“Naast een bijkomend verkoopkanaal vormt het web ook een heel goed uitstalraam voor organisaties. Die kunnen zich zo beter laten leren kennen, zelfs op ultralokaal vlak. Dat werkt onder meer via geolocatie, waardoor het gedrag van de consument merknaar veradnert.”

° Volgens de Europese Commissie worden er voor elke job in de in de traditionele economie verdwijnt 2,6 nieuwe jobs gecreëerd in de digitale beroepen. Profiteert België daarvan?

Nee, helaas niet. De landelijke groei van de online consumptie is een stuk hioger dan het die van het aanbod door Belgische ondernemers. Bijna 70% van de aankopen wordt over de grens gedaan. 

Wat ook jammer is dat een groot aantal buitenlandse ondernemers perfect in de gaten heeft gehad dat een ‘.be’-extensie de aanschaf waard was. Zij profiteren zo van het imago en de reputatie van ons land, zonder echter bij te dragen aan de collectieve solidariteit … Naast iets meer dan 102.000 echt Belgische ‘.be’-e-commerce-URL’s telt Email-Brokers ruim 52.000 ‘.be’-e-commerce-URL’s die in het buitenland gevestigd zijn!

“Ik kan dat niet anders noemen dan identiteitsdiefstal. De internetgebruiker denkt zijn vertrouwen aan een Belgisch bedrijf te schenken, maar koopt in werkelijk bij een buitenlandse onderneming. Dat is dus een vorm van misbruik van het vertrouwenskapitaal dat de internetgebruiker in onze ondernemingen heeft!

“Deze situatie laat zien dat het bij onze overheid duidelijk aan omkadering ontbreekt. Het internet is vandaag het enige niet-omkaderde economische product!”