Build & Run. Volgens Econocom volstaat het niet om IoT-projecten uit te tekenen. Men moet ze tot leven wekken, hun levensvatbaarheid en winstgevendheid garanderen.

‘Men heeft de lamp niet uitgevonden door de kaars te verbeteren’ zou een stelregel kunnen zijn die van toepassing is op het IoT (Internet of Things). Anderzijds is het ook niet nodig om ‘zijn schepen achter zich te verbranden’. Gebruik maken van het bestaande blijft de veiligste manier om een geslaagde IoT-strategie te ontwikkelen, meent Jean-Philippe Mergan, Pre-Sales, Strategy and Transformation Director van Econocom BeLux.

“De uitdaging is tweeledig: de businessprocessen optimaliseren en nieuwe services creëren om de inkomsten te verhogen. Het volstaat dus niet om te meten en te controleren, men moet ook op afstand monitoren, de verzamelde data echt benutten en hun blootstelling superviseren. Deze aanpak weerspiegelt onze visie op het digitale bedrijf die er, in eerste instantie, uit bestaat om de noden van de klant te begrijpen, evolutiepistes en ook technologische of commerciële partners te identificeren om aan de noden te beantwoorden, maar ook om te innoveren, en dat door het volledige ecosysteem te orkestreren. In die context bouwt en werkt Econocom, met name op basis van zijn infrastructuren in de ‘on demand’ modus, en kan het het volledige project financieren.”

IoT impliceert een breuk: een breuk in de manier van denken veeleer dan van technologieën, een breuk in de businessmodellen door producten die zich verrijken met services. Een goede IoT-strategie kan de omzet doen stijgen, de productkwaliteit verbeteren of zorgen voor een nauwere klantenrelatie. Maar dan nog moet deze strategie relevant zijn. En net daar zet Econocom zijn ervaring in via zijn divisie Digital Solutions.

Econocom zette zijn eerste stappen in IoT in de zeer gevoelige sector van de gezondheidssector, waarin het Belgische filiaal meer dan tien jaar geleden doorbrak. Econocom is actief op verschillende niveaus: patiëntenonthaal, services aan professionals uit de sector, services rond het operatiekwartier en tot slot meer algemeen de traceerbaarheid en geolokalisatie.

“Het gaat niet om tools voor welzijn die in opmars zijn! De aanpak is resoluut professioneel, op basis van de beperkingen en regelgevingen van de sector”, verklaart Laurent Casu, Business Development Manager Digital Solutions Healthcare, Econocom BeLux. “Het gaat dus niet om objecten bedoeld om te surveilleren, maar objecten om processen te controleren en toe te laten ze te verbeteren en dus de risico’s te verminderen.”

De verbonden objecten zijn dus een opportuniteit voor de ziekenhuizen en klinieken om de patiëntenzorg te verbeteren door hen dagelijks een aangepaste en gecontroleerde medische follow-up te bieden.

In de retail, een andere sector die volop in beweging is, is Econocom aanwezig in de verkooppunten en daarbuiten: magazijnen en voorraden, maar ook transport. Hoewel de objecten al veelvuldig gebruikt worden, vooral in de koudeketen, valt er nog veel te doen. Het volstaat om te denken aan het potentieel van de RFID-etiketten die grote troeven geworden zijn in de grootdistributie: voor de inventarissen, stockbeheer, traceerbaarheid van artikelen en de verzending vanuit de productie-units.

“De kwestie van de stock stelt zich meer dan ooit, want de e-commerce zorgt dat bezoekers online bestellen en hun goederen afhalen in het verkooppunt, meestal volgens het al dan niet geautomatiseerde systeem van click & collect”, stelt Eric Vandermeersch, Business Development Manager Digital Solutions Retail, Econocom BeLux. “Maar hoe kan men promotiecampagnes beheren en hoe kan men alle orders uitvoeren als de stock niet juist is?”

Naast de RFID tracking, zetten meer en meer detailhandelaars in op beacons omwille van hun vermogen om de consument gecontextualiseerde informatie te bieden via de smartphones. Volgens Econocom maken we de opkomst van de augmented commerce mee in de fysieke winkels. Vooral de beacons kunnen de rol van assistent spelen, om de klant te verwelkomen bij het binnenkomen en ze tijdens hun volledige bezoek te begeleiden. De klant kan zo genieten van aanbevelingen, de juiste informatie krijgen over producten die hem interesseren, maar ook kortingen en persoonlijke aanbiedingen. Dat kan ook interessant zijn voor de banksector, die op zoek is naar nieuwe klantenervaringen die toelaten om nieuwe services met toegevoegde waarde te bieden in het agentschap. “Het volstaat niet langer te informeren. We stappen over van de aandachtsmarketing – de aandacht van de klant trekken om hem een aanbod voor te stellen – naar een intentiemarketing – de intentie van de klant begrijpen om een persoonlijk aanbod te doen. Dat is vandaag al mogelijk met de oplossingen van Econocom die ontwikkeld zijn met het oog op de verwachtingen en toepassingen van gebruikers, hun ervaring en de verwachte service”, meent Eric Vandermeersch.

Het IoT is van toepassing op alle sectoren. In de transport is Econocom actief op het vlak van containers. In de maritieme handel is het verplaatsen van lege containers een belangrijk thema. Hoewel het een activiteit is die niets opbrengt en duur is, is het een belangrijk element van een efficiënt globaal transportsysteem dat de vraag en het aanbod van lege containers tussen regio’s op elkaar afstemt. Econocom houdt zich ook bezig met de koudeketen. Vandaag wordt 25% van alle getransporteerde bederfbare voedingsproducten in de koudeketen verspild omwille van temperatuurschommelingen. Technologieën die in staat zijn dergelijke verliezen te detecteren en te voorkomen hebben een enorm potentieel.

Verbonden objecten genereren data… maar moeten ook geld genereren. Een beetje cru uitgedrukt misschien, maar niet te vermijden. Een IoT-strategie vergt investeringen. Het is daarom van essentieel belang om verder na te denken over acties die omzet zouden kunnen genereren. “En het is vaak daar dat het schoentje wringt, omdat de financiering verwaarloosd werd”, meent Patrick De Deken, Business Development Manager Digital Solutions IoT, Econocom BeLux. “Te veel projecten zijn niet succesvol omdat dat dat niet volgt. Men moet nochtans bouwen, financieren en managen.”

Als een bedrijf begint met IoT, kan dat overweldigend zijn. Er zijn zoveel manieren om connected objecten te gebruiken (en evenveel verschillende objecten) dat het vinden van de goede businesscase, om eraan te beginnen, te midden van honderden mogelijke projecten te vergelijken kan zijn met het vinden van een naald in een hooiberg. “Hoewel onze competentieportfolio één van de ruimste is, zijn we altijd op zoek naar start-ups/scale-ups die gespecialiseerd zijn in een specifiek domein. We brengen ze samen met onze Solutions Partners om samen een ecosysteem te vormen om de weerhouden oplossing echt te industrialiseren. En dus de roll-out, de servicebeschikbaarheid en ook de winstgevendheid te garanderen”, besluit Jean-Philippe Mergan. “We zijn er om te zorgen dat men de PoC-fase achter zich kan laten. Bij Econocom wekken we de projecten tot leven!”