Energy efficiency : de volledige ‘energiecascade’

door | dec 18, 2017 | technologie | 0 Reacties

Er is een dringende behoefte om aan het werk te gaan om energieverbruik te verminderen, op alle niveaus : informatica-onderdelen, technische apparatuur en de inrichting en integratie van computerruimtes in hun geografische ecosysteem.

De ongeveer 2.500.000.000 GB aan gegevens die elke dag worden gemaakt, moeten worden verwerkt, opgeslagen en teruggestuurd naar gebruikers die altijd maar veeleisender worden wat de kwaliteit van de dienstverlening betreft. Risico’s op pannes, hoewel die er altijd zullen zijn en blijven, worden niet meer aanvaard. Lange tijd werd de voorrang gegeven aan redundantie van technisch materiaal en de veiligheid van installaties. Het voornaamste neveneffect hiervan was de overdimensionering van de koelsystemen die bijna helemaal alleen bijna 40% van de totale energiefactuur van een datacenter opslorpen. Deze overdimensionering, die nog altijd voorkomt in de meeste informaticaruimtes, brengt een elektriciteitsverbruik mee dat een heel pak boven de reële noden ligt. Het doel? De integrale ‘energiecascade’ beheersen, wat wil zeggen dat je het verbruik op alle niveaus terugdringt: informaticaruimtes, technisch materiaal en de inrichting en integratie van de informaticaruimtes in hun geografisch ecosysteem.

> De IT-onderdelen en de technische uitrusting optimaliseren

De ontwikkeling van supergeleidende materialen, met name voor processors, maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de warmte beter te verdelen en te werken bij hogere temperaturen – de temperatuur die vandaag de dag in de ruimtes door de servers wordt geaccepteerd schommelt rond 24°C, tegenover 16°C op het einde van de jaren ’80.

Aan de andere kant worden servers in veel gevallen gebruikt op minder dan 50% van hun capaciteit, terwijl ze bijna evenveel energie gebruiken als een server die voor 100% wordt belast.

Een betere dimensionering, in combinatie met het gebruik van technologieën zoals virtualisatie, maakt het mogelijk om hun gebruik en rendement te optimaliseren. Ten slotte is het belangrijk dat het aankoopbeleid het energetisch gewicht van de informatica-apparatuur integreert: de oudste toestellen moeten vervangen worden door materialen van de nieuwste generatie, die minder energie verbruiken, minder warmte verspreiden en tegen hogere temperaturen kunnen.

Tweede as: de technische apparaten die het meest verbruiken, optimaliseren. Dan gaat het dus over de toestellen die voor de koeling en de elektrische voeding van het datacenter zorgen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor systemen voor koelteproductie of elektrische distributie van de nieuwste generatie, waardoor je tegelijkertijd een beter rendement krijgt van het materiaal en het verbruik en energieverlies reduceert.

> Een nieuwe inrichting van het informaticacentrum

De architectuur van het informaticacentrum vormt de derde kernparameter om ons energieverbruik te verminderen. Neem nu bijvoorbeeld een datacenter dat functioneert op 75% van zijn niveau van IT-belasting. De exploitatiekost hiervan ligt zes keer lager dan die van een informaticaruimte met een belastingpercentage van 10%.

De mate waarin een datacenter is gevuld, is evenwel niet altijd op het hoogste niveau, en de hostingbehoeften evolueren zowel naar omhoog als naar omlaag. Om in te spelen op deze volatiliteit worden datacenters meer en meer op modulaire manier ingericht, met onafhankelijke en aanpasbare organen die in productie worden gezet naar gelang de belasting stijgt.

Voor bestaande datacenters kunnen er grote energie- en operationele winsten worden gerealiseerd door de reurbanisatie van de ruimtes, zoals de verdichting van de servers per m² (verhoging van de productie met gelijke oppervlakte) of de insluiting van warme en koude gangen.

In dit opzicht is het absoluut zinloos om bulk te blazen, omdat de frisse lucht niet direct wordt geblazen naar het te koelen informaticamateriaal. Om de efficiëntie van de koelingssystemen te maximaliseren, is het absoluut noodzakelijk om de warmtestromen te scheiden om de koude te kanaliseren en zo dicht mogelijk naar het materiaal te blazen volgens hun belastingniveau.

> De geografische inplanting herbekijken

En dan is er het laatste element van de energiecascade: de geografische locatie van het datacenter en de integratie ervan in de doelomgeving. Verschillende parameters moeten worden bestudeerd, met inbegrip van de temperatuur, de vochtigheidsgraad volgens de seizoenen en de luchtvervuiling.

Het merendeel van de tijd zorgen systemen die de zogeheten gratis energie (lucht, water) gebruiken om de datacenters af te koelen, ervoor dat de energiefactuur op consistente manier daalt. Maar ze moeten worden gekoppeld aan luchtbevochtigers en filtersystemen. Het is daarom noodzakelijk in de ontwerpfases om de behoeften en de beperkingen van de toekomstige werking van de kamer goed te beoordelen, om de meest geschikte keuzes te maken.

> Natuurlijke koelsystemen

De sector van datacenters bevindt zich op dit moment in een overgangsfase. Een overgang die de uitbaters ertoe brengt om zowel op zoek te gaan naar energiebeheersing als naar flexibiliteit en agility in de exploitatie van hun informaticaruimte. De innovatie en de evolutie van technologieën opent de deur voor nieuwe mogelijkheden op het vlak van energiebesparingen.

Door het vermogen van de temperatuur om hogere temperaturen te weerstaan, is het nu mogelijk om meer systematisch gebruik te maken van koelsystemen die gebruik maken van de temperatuur van de buitenlucht (free-cooling, free-chilling…), grondwater en beken (geo-koeling). Daarnaast wordt het potentieel van de DCIM (Data Center Infrastructure Management)-oplossingen nog te weinig gebruikt om de informaticaruimtes te controleren en de energieverslindende posten te ontdekken.

> Veel besparingen mogelijk

Initiatieven om de verspreide warmte beter te gebruiken door ze te recupereren om in te spelen op de verwarmingsnoden van de rest van het gebouw en zelfs van de onmiddellijke omgeving, bieden mooie vooruitzichten. En tenslotte komen er overal ter wereld meer en meer installaties met alternatieve energiebronnen (zonnepanelen…) om een deel van de uitrusting van het datacenter te voeden, met positieve resultaten op het vlak van energie-efficiëntie.

Tot slot: er bestaan al veel oplossingen om de energierekening van datacenters op alle niveaus te verlagen, zonder de continuïteit van de dienstverlening te schaden en zonder buitensporig te moeten investeren. Elke kleine daad van optimalisering is een steen van het ecologische en economische gebouw. Het gaat erom de juiste combinatie te vinden, op basis van wat er al bestaat.

 

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC
Summary
Energy efficiency : de volledige ‘energiecascade’
Article Name
Energy efficiency : de volledige ‘energiecascade’
Description
Er is een dringende behoefte om aan het werk te gaan om energieverbruik te verminderen, op alle niveaus: informatica-onderdelen, technische apparatuur en de inrichting en integratie van computerruimtes in hun geografische ecosysteem.
Author
Solutions Magazine