Sociaal, mobiel, analytisch, cloud. ERP verandert van gedaante en wordt SMAC, wat wil zeggen: intelligenter, met meer samenwerkingsmogelijkheden, mobieler en vooral toegankelijker. Een ontwikkeling die eigenlijk heel logisch is, als je bedenkt welke explosie van gegenereerde data wij op dit moment meemaken. In de schaduw is er dan nog het iOT (Internet of Things).

Alles wordt SMAC. Met inbegrip van ERP: sociaal, mobiel, analytisch, cloud. Dus flexibeler en opener. En performanter. Sommige uitgevers bieden voortaan systemen waarmee je, automatisch en snel, veranderingen kan doorvoeren, zelfs nog na de implementatie van de software.

Wie ‘sociaal’ zegt, zegt ook ‘sociale netwerken die buiten het bedrijf toegankelijk zijn’. We denken daarbij eerst aan Facebook en Twitter, maar we moeten verder kijken. Interessanter zijn de netwerken van het bedrijf zelf, binnen het intranetsysteem. Objectief: de samenwerking bevorderen. Traditioneel neem je je telefoon of stuur je een e-mail. Dat gaat rond, komt terug, vertrekt weer … Hoe ligt hier de productiviteit? Die is maar gering! Daar staat tegenover dat, als je intern, binnen het bedrijf en dus beveiligd, onderdelen van sociale netwerken aanbiedt, medewerkers met elkaar zullen beginnen communiceren zoals ze dat doen op Facebook. Ze zullen vragen stellen over een probleem met een rekening, een klantensaldo of iets anders; ze zullen hun mening geven over een proces, het vervolledigen of aanpassen.

De creatie van een community op basis van interessecentra, geïntegreerde tools voor sociale samenwerking, opvolging van projecten voor iedere werknemer, analytische tools … Sommige ERP-structuren bieden nu intuïtieve, flexibele en wendbare interfaces die een betere navigatie mogelijk maken en de productiviteit verhogen. Dankzij deze toepassingen kunnen werknemers actief deelnemen en beloond worden via een systeem dat hun interactie berekent.

MEER SAMENWERKING … op voorwaarde dat ze echt mobiel zijn. De ERP-toepassingen zijn bestemd voor de smartphone, met een aangepaste ergonomie en toegang tot nieuwe diensten. Vandaar ontstaan er weer nieuwe toepassingen, met nieuwe gebruiken. Zo zijn er bijvoorbeeld de modules voor het beheren van kosten: ingeven en valideren van onkostennota’s, foto’s van bewijsstukken, reservering van reizen, verwittigingen en informatie in real time… Dit leidt tot een betere controle van de kosten die voortvloeien uit professionele verplaatsingen: opvolging in real time of budgetvoorspelling, gedrag van teams of onderhandeling met de leverancier. Kortom, betere informatie voor betere beslissingen.

Geolokalisatie is ‘the name of the game’. In het bijzonder om gegevens van op het terrein binnen te halen. De aanpak kan ongewoon zijn, maar in heel wat beroepen waarin mensen en dingen rondreizen, is ze van strategisch belang. Logistieke tools worden vandaag aangevuld met geolokalisatietools. Een bedrijf kan er, ongeacht zijn grootte, nood aan hebben om op ieder moment de positie van een voertuig of een individu te kennen.

WANNEER DE DINGEN ER ZICH MEE MOEIEN … Een andere evolutie in wording is het IoT (Internet of Things). Volgens McKinsey zouden integrale fysieke stromen van de logistieke keten, van de grondstoffen tot de eindproducten voor de klanten, kunnen worden gevolgd en gecontroleerd. Dit zou de efficiëntie een stevige boost geven.

Eenvoudiger gesteld: machines kunnen dan informatie geven over een bestelling zonder een beroep te moeten doen op de persoon die het verzoek heeft gelanceerd. Dit verhoogt de productiviteit, omdat menselijke interventie overbodig wordt en problemen opgelost worden voor ze zich uitbreiden.

Door informatie door te geven over de stoptijden, de voorraden en de lopende processen, kunnen de directie en het personeel preciezere gegevens krijgen, zodat ze intelligentere beslissingen kunnen nemen. De informatie is immers pertinent, wordt op het juiste moment geleverd en in het juiste kader. Met andere woorden: in plaats van rapporten te controleren over de activiteit van de fabriek, kan een supervisor deze gegevens gewoon inkijken en zo te weten komen wie waaraan werkt en waar en dat in real time.

MEER GEGENEREERDE DATA, MEER DATA OM TE ANALYSEREN. In bedrijven ontstaan analytische projecten die gekoppeld zijn aan de big data-dynamiek. Hoewel ze er vroeger ook al wel waren, hadden ze voornamelijk te maken met bepaalde businessfuncties – en dat altijd op directieniveau. Vandaag eisen beslissers uit de verschillende sectoren een democratisering van deze analytische en beslissingsgerichte tools voor hun eigen businessprocessen. De financiële directie loopt voorop, maar ook de logistieke en de marketingdirecties zijn vragende partij.

Het gaat er eerst en vooral om de performance van hun businessactiveiten te verbeteren en het nemen van beslissingen te optimaliseren. De vraag klinkt extra luid voor analytische en beslissingsfuncties die zijn geïntegreerd in de toepassingen en de businessprocessen en voor de functies van voorspellende analyse, die anticipeert op acties of voorkomt dat ze plaatsvinden.

Hoort dit in de cloud of niet? Het debat woedt al lang tussen degenen die vinden dat een bedrijf er meer belang bij heeft om zijn software on site te behouden, en degenen die vinden dat je op SaaS (Software-as-a-Service) moet overstappen door in te stappen in een private of openbare cloud.

Eigenlijk willen steeds meer bedrijven beide kunnen combineren, door een cloud-gebaseerde oplossing te koppelen aan een on site-oplossing. De leveranciers van ERP-software proberen daarom hun prospecten deze mogelijkheid te bieden. Door de evolueerbaarheid en de flexibiliteit van de toegang en van de opslag van gegevens in de cloud te combineren met het veilig opslaan van gevoelige data op de site, zal de hybride cloud zijn groei verderzetten en wordt het naar alle waarschijnlijkheid het voornaamste instrument om ERP-oplossingen te implementeren.