Twee sites, in twee verschillende landen, elk met een ontdubbelde infrastructuur volledig beheerd door de klant. De eerste site in Nederland bij Telecity; de tweede ook niet in België, waar EURid zijn zetel heeft, maar in Luxemburg, in de installaties van EBRC in Kayl in een privézaal van 33 vierkante meter. Een weldoordachte keuze volgens Marc Van Wesemael, General Manager van EURid : “we waren op zoek naar de beste! We hebben die gevonden in het Resilience Centre South van EBRC. We beschikken vandaag over de meest vooruitstrevende datacenterservices op het vlak van beveiliging, beschikbaarheid en eco-efficiëntie.”

EURid heeft een uiterst belangrijke missie: bijna 4 miljoen ‘.eu’ Europese internetextensies beheren. Het domein ‘eu’ is één van de belangrijkste topleveldomeinen in de wereld, het verbindt 500 miljoen mensen in 31 Europese landen met één enkele internetidentiteit. EURid werkt met meer dan 750 geaccrediteerde registrars (registratiekantoren) en in elk van de 24 officiële talen van de EU. “Bijna tien jaar na de commerciële lancering van EURid, gebruiken vele bedrijven en merken een internetsite met extensie ‘.eu’ om hun Europese identiteit en hun commerciële ambities te benadrukken. We hebben dus een zeer belangrijke verantwoordelijkheid”, stelt nog Marc Van Wesemael.

HEER EN MEESTER. Op puur technisch vlak zijn er zeven medewerkers verdeeld over de datacenters in Nederland en Luxemburg. We willen heer en meester blijven van onze infrastructuur. Dat neemt niet weg dat we ons laten begeleiden door specialisten – zoals dat bijvoorbeeld het geval is voor onze installatie in Kayl”, vervolgt Peter Janssen, Technical Manager van EURid.

De keuze voor EBRC kwam er snel. Het Luxemburgse bedrijf is de enige dienstenleverancier ter wereld met drie Tier IV Design gecertificeerde datacenters waarvan er twee Tier IV Fault‐Tolerant Constructed Facility gecertificeerd. Het is ook de enige die EURid een uniek ecosysteem voorstelde op basis van een volledig ISO 27001 gecertificeerd aanbod, dat ook ISO 20000, ISO 9001 conform is. Omdat we ook erg bezig zijn met normalisatie en certificaties, waren we natuurlijk zeer gevoelig voor de aanpak van EBRC, die onze visie deelt”, zegt nog Peter Janssen.

Ander essentieel component voor EURid, de connectiviteit. Als onderdeel van de POST groep, dat ook een bewijs is van de duurzaamheid, blijft EBRC nog altijd een neutrale en onafhankelijke datacenteroperator, verbonden met de hele wereld. EBRC is zo de grootste telehouse uit Luxemburg met excellente scores in termen van ‘communication latency’.

EMAS, DE EERSTE. Eenzelfde visie op het gebied van het milieu. Het programma Green IT van EBRC rond internationale certificaties en waardevolle lidmaatschappen zoals ISO 14001 (milieumanagement) en ISO 50001 (energiemanagement) trok natuurlijk ook de aandacht.

“We zijn het eerste Europese topleveldomeinregister dat de EMAS-registratie verkreeg (EU Eco-Management and Audit Scheme)”, voegt Marc Van Wesemael toe. Het milieubeleid van de vzw, gemandateerd door de Europese Commissie, is gebaseerd op het principe ‘bespaar, hergebruik en recycleer’ en biedt een raamwerk voor duurzame keuzes.

Bij dit project komen er verschillende motivaties samen”, analyseert Vincent Ulens, International Business Development Manager van EBRC. “Om te beginnen die van de Europese Commissie en daardoor die van EURid op het vlak van kwaliteit, veiligheid en dus vertrouwen. Vervolgens het engagement van de Luxemburgse overheid rond de ontwikkeling van hoogstaande infrastructuren en de concretisatie van deze visie via EBRC. Ik merk een reële nood aan diensten van zeer hoog niveau, ook in België. En het antwoord ligt fysiek in de buurt: Luxemburg!”

Marc Van Wesemael besluit: “We hebben gekozen voor EBRC niet alleen omwille van zijn garanties op het vlak van security, maar ook op basis van zijn sociale en milieubetrokkenheid die overeenstemt met niet alleen onze constante zoektocht naar excellentie, maar ook met onze waarden.”

 

 

Het vertrouwen is de pasmunt van het internet!”

Marc Van Wesemael, CEO, EURid

° Binnenkort bent u tien jaar actief. Hoe ziet u uw positie?

“We zijn begonnen vanuit het niets, in 2002. En dus zonder de markt te kunnen evalueren. Het was toen inderdaad onmogelijk om een beeld te krijgen van de interesse van het publiek, en meer nog, die van bedrijven voor de extensie ‘.eu’. Onze eerste jaarlijkse doelstelling werd overschreden na… dag één: die dag hebben we meer dan 3 miljoen transacties geregistreerd – een contact creëren, een registratie veranderen, een domeinnaam creëren, een domeinnaam aanvragen…

“Vandaag komen we in de buurt van de 4 miljoen adressen. Wanneer zullen we dat aantal overschrijden? Moeilijk te zeggen. Naast de nieuwe inschrijvingen, zijn er ook nog de uitschrijvingen, minder dan 20%, maar ook ons ‘opkuiswerk’. Bovendien zitten we in de meest competitieve markt. Het systeem van domeinnamen blijft onophoudelijk groeien, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. In 2008 gelanceerd door ICANN, is het wereldwijd uitbreidingsprogramma van het systeem van domeinnamen geconcretiseerd met de verschijning op de markt van nieuwe TLD (Top-level Domain): extensies met niet-Latijnse letters, geografische extensies, extensies voorbehouden aan een specifieke community, sectoriële extensies op basis van algemene termen die de specialisatie van een website aanduiden of gesloten extensies enz.”

° .eu is vandaag de vierde extensie in Europa. Het is dus een enorm succes…

“Zeer zeker. En toch kunnen we ons daar niet mee tevredenstellen. We moeten verder kijken om altijd maar meer vertrouwen te genereren. Vertrouwen is de pasmunt van het internet! 39% van de Europese consumenten gaat online zoeken voor het een product koopt. En meer dan de helft van de gebruikers actief op internet veranderen van mening over de keuze van het merk dat ze willen kopen op basis van de informatie die ze online vinden.”

° Wat betekent concreet een extensie .eu?

Een .eu-domeinnaam toont aan de consumenten dat u bereid bent om business te doen in de Europese Unie, met een unieke website die gericht is naar potentiële klanten in 33 landen. Voor de bedrijven, onze belangrijkste doelgroep, is het dus een fantastische manier om hun markt aanzienlijk uit te breiden. Het betekent ook een onlineaanwezigheid in de hele wereld, zonder verschillende kantoren of websites nodig te hebben voor elk land.”

Net zo toont u met een .eu-site aan uw klanten dat u een wettelijk erkende entiteit bent binnen de Europese Unie en dat u dus onderworpen bent aan de Europese wetten en commerciële normen. Het feit dat alleen ondernemingen uit de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen in aanmerking komen voor de registratie van een .eu-domeinnaam is meteen het bewijs van uw professionele credibiliteit.”