Solution Magazine Belgïe https://www.solutions-magazine.be Digital Business Nieuws Tue, 20 Mar 2018 17:01:10 +0000 nl hourly 1 Nieuwe tijden voor samen-werken. Creativiteit gaat door het scherm https://www.solutions-magazine.be/creativiteit-gaat-door-het-scherm/ https://www.solutions-magazine.be/creativiteit-gaat-door-het-scherm/#respond Tue, 13 Mar 2018 16:09:36 +0000 https://www.solutions-magazine.be/?p=29495 Cet article Nieuwe tijden voor samen-werken. Creativiteit gaat door het scherm est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>

Het traditionele witte bord evolueert in deze digitale tijden: het interactieve whiteboard opent een nieuw tijdperk van samen-werken in bedrijven. Ergonomisch en zeer gebruiksvriendelijk als het is, is dit het nieuwe instrument om creativiteit en informatie-uitwisseling te stimuleren.

Cisco Spark, Google Jamboard, Microsoft Surface Hub, Samsung Flip, Ricoh Whiteboard D… Met papieren flip-overs en andere gewone whiteboards hebben ze niets van doen. Met deze toestellen kun je makkelijker baanbrekende ideeën produceren, zónder de ervaring van het schrijven op een bord die we allemaal kennen te hoeven inleveren. Ze maken het allemaal eenvoudig om inhoud te delen, notities toe te voegen, inhoud te uploaden en zelfs naar inhoud te zoeken; ze bieden ook verschillende mensen de mogelijkheid om tegelijk inhoud te creëren. Bovendien kan dankzij de staander op wieltjes van sommige modellen elke ruimte in een vergaderzaal worden veranderd, wat krap behuisde bedrijven nog meer flexibiliteit biedt.

Samenwerking is nog nooit zo stimulerend geweest. De D5500 is klaar voor gebruik zodra je hem aanzet, bezweert Ricoh. Software installeren of dingen afstellen is niet nodig. Het whiteboard hoeft alleen maar via een VGA-kabel te worden verbonden met een pc, iPad, tablet of smartphone om te kunnen beginnen werken op digitale projecties en te interageren met collega’s of studenten. De inhoud kan direct worden afgedrukt, op een USB-stick worden opgeslagen of per e-mail als pdf-bestand worden verzonden. De gebruikersinterface is werkelijk doodeenvoudig. Een speciale opleiding is er dus niet voor nodig.

Vanaf nu kan iedereen iets melden en gehoord worden op welke vergadering dan ook. Maar ook inhoud aanmaken en tegelijk notities toevoegen, met de vinger of met de stylus met dubbele schrijfpunt, direct op het scherm. Bovendien kan elke deelnemer zijn stijl aanpassen, ook de lettergrootte en -kleur – elke aantekening is duidelijk te zien dankzij de zeer gedetailleerde UHD-resolutie van het scherm.

Schermen delen

Een ander sterk punt van deze apparatuur is haar compatibiliteit met een hele waaier aan toestellen dankzij haar draadloze connectiviteit, plus een complete set poorten voor het aansluiten van USB-apparaten, computers en mobiele toestellen. Vooral op de Samsung Flip kun je met een ingebouwde functie voor het delen van schermen inhoud naar een smartphone, tablet of verbonden computer streamen zonder onderbrekingen of verminderde beeldkwaliteit. Omgekeerd is het ook mogelijk om inhoud van een verbonden toestel op het scherm weer te geven om nieuwe ideeën aan de discussie bij te dragen. En tot slot, zegt Ricoh nog, is vertrouwelijke informatie veilig op het interactieve whiteboard en kan die niet per ongeluk worden gedeeld: alle gegevens worden permanent gewist telkens als het toestel wordt uitgeschakeld. Bovendien voorkomt PIN-authenticatie elk ongeoorloofd gebruik.

Verbinding met Salesforce

Een nieuwe trend is het inbouwen van verticale applicaties. Zoals Cisco Spark voor Salesforce. Met deze oplossing worden de belangrijkste samenwerkingstools gebruikers direct in Salesforce ter beschikking gesteld. Iedereen die bij Salesforce is geregistreerd kan een nieuwe of bestaande e-mailruimte van Cisco Spark koppelen aan dat account. Hierdoor kunnen teamleden vragen stellen, bestanden delen en uitgewisselde berichten opslaan. Dat leidt tot doelmatiger werk, bijvoorbeeld als je een thematische discussie met alle juiste mensen – inclusief externe deelnemers – direct in een gekoppelde Salesforce-account opzet. Je hoeft geen e-mail te sturen of agenda’s naast elkaar te leggen om een gaatje te vinden om bijvoorbeeld met iemand in contact te komen en belangrijke informatie over een nieuwe client opportunity te krijgen. Je kunt alle aan het account gekoppelde Cisco Spark-ruimten verkennen om eerdere gesprekken en gedeelde bestanden te bekijken. Of een bericht of een video-oproep sturen naar een accounteigenaar om snel antwoord op vragen te krijgen. Kortom, je kunt meer doen op één plek.

In de context van dit soort toepassingen behoudt Microsoft een duidelijk voordeel. Surface Hub is door en door Microsoft, van de hardware-oplossing tot de software-oplossing met het onvermijdelijke Windows. Bij een update is de compatibiliteit verzekerd, wat geruststellend is voor een bedrijf, net als het feit dat er één aanspreekpunt is voor ondersteuning. Wat de gebruiker betreft is het Microsoft-universum al evenzeer geruststellend, want bekend, al was het alleen maar zijn iconische Windows-interface en zijn beroemde Office 365-suite, met Word, Excel en PowerPoint, maar ook OneNote en, meer nog, Skype Enterprise voor onlinevergaderingen, nog afgezien van optionele toepassingen naar gelang van ieders behoeften.

 

 

 

 

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC

 
 

kompass

Cet article Nieuwe tijden voor samen-werken. Creativiteit gaat door het scherm est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>
https://www.solutions-magazine.be/creativiteit-gaat-door-het-scherm/feed/ 0
dFakto GDPR360 loopt vooruit op de implementering van de GDPR https://www.solutions-magazine.be/dfakto-gdpr360-gdpr/ https://www.solutions-magazine.be/dfakto-gdpr360-gdpr/#respond Tue, 13 Mar 2018 08:54:33 +0000 https://www.solutions-magazine.be/?p=29492 Cet article dFakto GDPR360 loopt vooruit op de implementering van de GDPR est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>

Met het oog op de nieuwe EU-verordening inzake gegevensbescherming concentreren de meeste organisaties zich op doorlichting, waarbij implementering en operationaliteit worden verwaarloosd. Met zijn GDPR360-oplossing biedt dFakto een managementtool voor de nieuwe regelgeving.

Veel organisaties bevinden zich nog in de beoordelings- of gapanalysefase. Dat zijn de bouwplannen voor het huis, een mooie schets van de architect, maar ook niet meer dan dat, aldus Thibaut De Vylder, CEO van dFakto. ‘De fundering leggen, de muren optrekken, de kleuren kiezen en de verhuisdatum vastleggen? Er zijn geen precieze plannen, geen budgetten, geen mensen die erop gezet zijn. Alles blijft vaag. Met GDPR360 biedt dFakto een oplossing om de implementering van de noodzakelijke GDPR-acties te ondersteunen en ze te structureren.

Dit aanbod komt voort uit een vaststelling: in de analysefase in de aanloop naar de GDPR worden organisaties meestal bijgestaan door advocatenkantoren voor het wettelijk kader en door cybersecurity-specialisten of zelfs GDPR-consultants om assessments en DPIA’s (Data Protection Impact Analysis) op te stellen. ‘Kortom, tot nu toe wordt er vooral papier geproduceerd, véél papier,’ vervolgt Thibaut De Vylder. ‘En ik moet vaak vaststellen dat die analyses niet erg concreet zijn en tastbaarheid missen … Om het goed te doen moet je op zijn minst weten wat de risico’s zijn, wat je kunt doen om die te verminderen, wie verantwoordelijk en wanneer de deadlines zijn. Ik kom terug op het beeld van de bouwschets. Daar kun je de muren van het huis niet mee bouwen waarin je elke dag zult wonen. Je hebt een plan van uitvoering en goed materiaal nodig om te verzekeren dat er ook echt gebouwd wordt!

Volgens dFakto biedt de presentatie van GDPR in de meeste seminars geen antwoorden. Zeker, er wordt gepraat over principes zoals de termijnen voor kennisgeving of het recht om te worden vergeten; er wordt ook gepraat over controles en sancties. En dat zijn inderdaad realiteiten. Helaas overheerst het idee van dwang. Wat bijgevolg de zin voor initiatief verlamt. Maar zorgen dat je in orde bent met GDPR kan vooral een geweldige kans zijn om de controle terug te krijgen over het verzamelen van data en de exploitatie ervan. Om niet alleen de kwaliteit van de verwerking te verbeteren, maar vooral ook de waarde ervan. In die zin is de Europese verordening een governanceproject op het gebied van gegevensbeheer.

GDPR als onderdeel van een continue verbetercylus

GDPR is in wezen een zeer schaalbare uitdaging voor het gegevensbeheer. De GDPR360-oplossing vereist een soepele aanpak van de data om technische of organisatorische maatregelen te implementeren, waarbij de mens ervoor verantwoordelijk blijft die te definiëren, toe te passen en te verifiëren dat ze worden nageleefd. Dat is een kernpunt van gegevensbeheer, want gegevens zijn niet louter een kwestie van informatica – zeker niet! En dus is er een eenvoudig te gebruiken oplossing nodig. ‘In GDPR360 gebruiken we verschillende zeer visuele indicatoren, zoals weerpictogrammen,’ voegt Thibaut De Vylder eraan toe. ‘De bedoeling is gebruikers GDPR te laten naleven en er een onderdeel van een continue verbetercyclus van te laten maken.’

Afwijkingsrapporten, analyses, dashboards worden opnieuw geëvalueerd; nieuwe taken ontstaan zodra nieuwe risico’s worden vastgesteld, beoordeeld en gecommuniceerd in een bijgewerkte versie van de DPIA’s. De voortgang van de taken alsook de risico’s evolueren continu. De oplossing is soepel en makkelijk uitbreidbaar naar andere gegevensbronnen en compliance-problemen; de architectuur garandeert dat de nieuwe functies niet in gevaar brengen wat al in productie is.

Na een kwaliteitsbeoordeling kan de GDPR360-oplossing in minder dan een maand worden geïmplementeerd a rato van een vaste prijs voor vier gegevensbronnen (optioneel nog veel meer), gevolgd door een maandelijkse betaling voor de hosting-. licentie- (SaaS) en ondersteuningskosten. Kleine bedrijven kunnen de uitgaven hiervoor onderling delen. Afgezien van de bedrijven die persoonlijke gegevens van hun klanten, leveranciers e.d. beheren (Data Controller), heeft dFakto ook al veel dienstverleners in de marketing, de human resources, de IT en actoren uit het verenigingsleven en trustmaatschappijen aangesproken (Data Processor). En uiteraard ook DPO’s, die de oplossing kunnen gebruiken in het as-a-servicemodel; zij kunnen hun werkzaamheden vervolgens toespitsen op sturing en verschillende clients implementeren.

De GDPR360-oplossing is volledig conform en complementair met de methodologische aanbevelingen van de CNIL (Commission Nationale Informatique & Libertés) in Frankrijk, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België, de Luxemburgse Nationale commissie voor gegevensbescherming en, uiteraard, de Europese verordening.

Met de GDPR360-toepassing kunnen de GDPR-vereisten punt voor punt worden afgewerkt. De vereisten voor het in kaart brengen van gevoelige gegevens, het bijhouden van een verwerkingsregister en het opzetten van interne procedures om de bescherming van de gegevens te garanderen, behoren bijvoorbeeld tot de grondbeginselen van gegevensbeheer; het beheersysteem voor de prioriteiten in het voldoen aan huidige en toekomstige verplichtingen wordt ‘afgedekt’ door de gegevensbeheerstrategie, die nu juist bestaat in het prioriteren van en focussen op de te zetten stappen in het gegevensbeheerproces. Het risicobeheersysteem, het privacy-effectonderzoek en de documentatie die nodig is om naleving te bewijzen, zijn ook standaard opgenomen in een datagovernancebeleid.

Een echte ‘datacultuur’ in het bedrijf

Als we Thibaut De Vylder mogen geloven, gaat het hier dus om een continu project, waarbij 25 mei 2018 niet zozeer een deadline is als wel de begindatum van een constant verbeteringsproces. Het zou dan ook een grote fout zijn om dit ‘met ijzeren vuist’ aan te pakken. Kort samengevat: elke dienst of afdeling die betrokken is bij gegevensverwerking moet nadenken over al zijn voorzieningen; alles bij elkaar zetten, en zo snel mogelijk regels uitvaardigen. Dit is een beperkte aanpak. Die kan op het eerste gezicht afdoende lijken, maar vertoont toch veel zwakke plekken: het gaat hier om een ‘verkokerde’ versie van de dingen, om een doorlichting die periodiek moet worden overgedaan (zodra over een nieuwe verwerkingswijze wordt gedacht, in feite, als je in orde wilt blijven met GDPR), nul analyse van het effect van deze veranderingen op het datatraject en dus grote moeilijkheden om de impact op de privacy te onderzoeken… Met als resultaat dat je – ongetwijfeld – ‘helemaal binnen de lijntjes’ van de Europese verordening blijft, maar ten koste van veel inspanningen in geval van handmatige verwerking, zonder de minste return on investment te kunnen verwachten van deze saaie aanpak. Erger nog: deze benadering dreigt de datastrategie van het bedrijf ‘steriel’ te maken. En ze laat zich het principe van ‘GDPR by design’ ontgaan.

dFakto, specialist in governance en sturing

Databeleid is niet gewoon maar een andere manier om helemaal klaar te zijn tegen 25 mei 2018. De voordelen ervan reiken heel wat verder dan het toepassingsgebied van de nieuwe EU-verordening op de gegevensbescherming. Door erin mee te gaan zullen organisaties de exploitatie van persoonlijke gegevens op een schaalbare manier kunnen aanpakken. Bij nieuwe ontwikkelingen in de regelgeving is het belangrijk een gezonde basiskennis te hebben van persoonlijke gegevens, en van de tools en de methoden om de regels soepel te kunnen naleven. Het is dan volkomen onnodig om in de toekomst persoonlijke gegevens, hun locatie of hun traject door de systemen nog eens opnieuw te gaan natrekken. Dat is dan al afgehandeld en ‘by design’ up-to-date gehouden door data governance.

Goed beleid helpt ook om een echte ‘datacultuur’ in het bedrijf te laten opbloeien en vooral om die ook buiten de invloedssfeer van de IT te laten gedijen.Een implementering van data governance wordt als geslaagd beschouwd als iedereen natuurlijk en behoorlijk met data omgaat,’ zegt Thibaut De Vylder. ‘Dat wil zeggen, nu hebben we het uiteraard over persoonlijke gegevens. Met als logisch gevolg dat je niet meer aan de ene kant een DPO hebt die puur een “Mr Compliance” zou zijn en aan de andere kant professionals die de data gebruiken zoals het hun goeddunkt, maar gebruikers die hun verantwoordelijkheid hebben opgepakt, ‘data citizens’ ten dienste van hun organisatie die enerzijds gegevens efficiënter gebruiken (vereenvoudigde verwerking, automatisering van handmatige arbeid, kostenbeperking, …), maar anderzijds ook makkelijker mogen ingaan op nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van data in een digitale wereld (impact op de verkoop, de inkomsten, cocreatie van nieuwe producten en diensten…).

Van een verplichting naar een kans

Data governance is een terrein waarop dFakto al zeventien jaar excelleert. De GDPR360 beantwoordt aan de behoeften in verband met de implementering na doorlichting van de GDPR en in verband met de dagelijkse operationaliteit, maar kan ook overweg met andere vormen van compliance, zoals de ISO27001, ePrivacy en toekomstige andere. Volgens hetzelfde principe heeft dFakto verder ook Transformation360 ontwikkeld, een managementoplossing die tegenwoordig wereldwijd wordt toegepast voor de aansturing en de analyse van complexe portfolio’s van programma’s en projecten, en Client 360, dat voorziet in een volledig ‘client-centric‘ overzicht van de waarheid over de klanten. ‘Wij zijn een specialist in het aansturen van hokjesdoorbrekende initiatieven bij grote instellingen zoals BNP Paribas, met meer dan vijftien grote parallel aangestuurde programma’s, sommige daarvan met meer dan 3.400 projecten en 1.200 programma’s die met grote frequentie gemonitord worden,’ verzekert Thibaut De Vylder.

GDPR360 versie B2B voor Data Controller of Data Processor

Met zijn GDPR360-oplossing biedt dFakto een echte oplossing voor bedrijven, respectievelijk als data controller (Client) en als data processor (Leverancier, bijvoorbeeld aan makers van niet-conforme software). Beide hebben zowel nieuwe rechten als plichten geërfd, in de ogen van zowel de toezichthoudende overheid (Supervising Authorities) als in die van de rechtmatige bezitters van de informatie (Data Subjects). Zo kunnen alle leveranciers die namens een klant privégegevens beheren hun verantwoordelijkheid op zich nemen in overeenstemming met de wetgeving, maar ook hun klanten dat label aanbieden. Om zelf in orde te zijn met GDPR, controleren veel klanten momenteel of hun onderaannemers aan de voorschriften voldoen. De oplossing helpt verschillende gegevensbronnen voor beide partijen te beheren, zelfs op andere locaties.

Een nieuwe waardeketen in het gegevensbeheer

Uitgaande van de nieuwe wetgeving hebben zich verschillende actoren geprofileerd om aan de eerste assessmentbehoeften tegemoet te komen en dFakto streeft naar het opzetten van een breder ecosysteem, een end-to-endoplossing waarin verschillende elkaar aanvullende kwaliteitsspelers verenigd zijn. dFakto biedt zijn oplossing direct aan zijn klanten aan, maar ook indirect via wederverkopers, onder zijn eigen naam of als wit product. Voor kleine bedrijven is ook een vorm van kostendeling mogelijk. De DPO’s ten slotte blijven niet achter: met behulp van de aangeboden technologie kunnen ze zichzelf als ‘Augmented DPO’ beschouwen, waardoor zij hun klanten doeltreffender kunnen beheren door hun een extra toegevoegde waarde te bieden in de vorm van een besparing op hun compliance-beheer.

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC

 
 

kompass

Cet article dFakto GDPR360 loopt vooruit op de implementering van de GDPR est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>
https://www.solutions-magazine.be/dfakto-gdpr360-gdpr/feed/ 0
Konica Minolta Event – Disruptive Technologies : be part of IT  ! https://www.solutions-magazine.be/disruptive-technologies-be-part-of-it%e2%80%89/ https://www.solutions-magazine.be/disruptive-technologies-be-part-of-it%e2%80%89/#respond Tue, 13 Mar 2018 08:26:43 +0000 https://www.solutions-magazine.be/?p=29489 Cet article Konica Minolta Event – Disruptive Technologies : be part of IT  ! est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>

Artificiële intelligentie, augmented reality, blockchain… Innovatieve technologieën veranderen de manier waarop we werken en zakendoen. Donderdag 29 maart nodigt Konica Minolta u uit om de balans op te maken. Afspraak in Living Tomorrow.

Hoe zullen we morgen werken? Hoe kunnen we voldoen aan de verwachtingen van medewerkers op vlak van flexibiliteit, maar ook van zelfstandigheid? Hoe zullen de technologieën – in de ruime zin van het woord – onze levensstijl beïnvloeden, en ons zowel efficiënter als vrijer maken? Het is duidelijk dat we een ware revolutie doormaken. Augmented reality, artificiële intelligentie en zelfs blockchain zijn de manier aan het veranderen waarop we communiceren, informatie delen, samenwerken en beslissen – en dus de manier van werken en zakendoen.

De werkomgeving verandert. Maar waar staan we vandaag eigenlijk? 76% van de personen bevraagd door Future Workspace denkt dat werken niet noodzakelijk samenhangt met waar je bent: werken is wat je doet! 20% van de Millennials blijkt ook liever thuis te werken en zou de tijd die ze winnen door automatisering gebruiken om beter te communiceren en samen te werken met collega’s…

Met Workplace Hub biedt Konica Minolta een nieuwe benadering voor mensen en bedrijven die de werkplek herdefinieert. Het gaat om een centraal platform dat de verschillende technologieën die u gebruikt met elkaar verbindt om ze voor u beschikbaar te maken. Workplace Hub leert en past zich aan u aan. Het geeft u de mogelijkheid, de vrijheid en de efficiëntie om te werken zoals u dat wil en waar u dat wil. U hoeft zich dus niet meer met uw IT bezig te houden en kan u concentreren op de groei van uw bedrijf of op het gebruik van technologie met het oog op een concurrentievoordeel.

New Ways of Working

Sinds het bestaan van kantoren wordt er gediscussieerd over de ideale werkstructuur. Vandaag meer dan ooit. De flexibiliteit die de mobiliteit ons biedt, verandert gevoelig onze werkrelatie. Professioneel en privéleven zijn steeds vaker verweven. Nochtans is het werk in de meeste organisaties nog altijd sterk gebaseerd op het idee dat we strikte regels moeten volgen om niet uit de toon te vallen. In veel gevallen komen de werkinstructies van bovenaf en zijn er vaste uren en een vaste werkplek. Maar men vergeet hierbij de NWOW (New Ways of Working), die rekening houdt met de verwachtingen van medewerkers.

Workplace Hub – ontwikkeld samen met grote spelers zoals HPE, Microsoft, Sophos, Canonical en Acronis – beantwoordt ook aan de verwachtingen van IT-managers. Meer nog dan een infrastructuur is het een oplossing die kan beantwoorden aan praktische vragen zoals licenties die vervallen en het opnieuw toewijzen ervan, conflicterende contracten, beveiligingslekken, opslag die zijn maximale capaciteit bereikt, hardware die niet overeenstemt en software die niet langer voldoet. Workplace Hub helpt u om slimmer te werken. De harmonieuze integratie van de nieuwe slimme technologieën die vandaag beschikbaar worden, garandeert dat u altijd optimaal kan werken. Zo kan u zich bezighouden met wat echt telt: uw corebusiness.

In die context kan Konica Minolta niet langer gezien worden als enkel en alleen een leverancier van printproducten en documentbeheer-oplossingen, maar als technologiepartner die actief is op verschillende domeinen, waaronder de gezondheidszorg met diagnostische beeldvormingssystemen via röntgenstraling. Focus op innovatie! Tijdens het evenement ‘Disruptive Technologies: be part of IT!’ zal Konica Minolta haar vooruitgang tonen op het gebied van augmented reality en artificiële intelligentie.

Focus op co-innovatie

“We willen innovatieve concepten ontwikkelen die de markt radicaal verandert”, zegt Xavier Biermez, Managing Director, Konica Minolta Business Solutions ‎Belgium & The Netherlands. “Daarom zitten we vandaag in een fase van ongelofelijke – voor sommigen radicale – veranderingen. Het bedrijf, dat vroeger bekend stond om zijn printers, betrekt nu communities van klanten en start-ups bij zijn organisatie om innovaties te creëren op een gemeenschappelijke basis. De overgang van exclusief proprietary producten naar collaboratieve co-innovatie is een radicale verandering. Vandaar ons motto: ‘Innovation and the power of many’. We zijn ervan overtuigd dat dit soort co-innovatiemodellen de toekomst zijn!”

Zo staat Konica Minolta al ver op het vlak van artificiële intelligentie. Het Europese R&D-laboratorium besteedt een deel van zijn research aan de ontwikkeling van de Cognitive Hub. Dit geïntegreerde platform zal bedrijven helpen om te leren en zich aan te passen zodat ze slimmere en betere beslissingen kunnen nemen op het gebied van financiële investeringen, strategische analyse of de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

“De Cognitive Hub zal de informatiestroom van klanten koppelen aan de digitale werk-omgeving en decision tools bieden die direct bruikbaar en autonoom zijn”, aldus Xavier Biermez. “De Cognitive Hub, die zowel in de cloud als de Intelligent Edge draait, zal zich vertalen in een bijna alomtegenwoordige artificiële intelligentie die gebruikers helpt om betere beslissingen te nemen.”

Artificiële intelligentie zal een belangrijke plaats innemen in de werkomgeving van morgen, meent Konica Minolta, die het koppelt aan cognitive IT of augmented knowledge. Het idee? Minder tijd besteden aan het zoeken naar betrouwbare informatie en daarnaast de risico’s verlagen rond databeveiliging. Deze technologieën zullen onder meer toelaten om de vele onvoorziene gebeurtenissen te beheren die kunnen voortvloeien uit een verlies van controle over deze risico’s.

“We begrijpen hoe artificiële intelligentie tegemoet kan komen aan de noden van onze klanten om zich voor te bereiden op de werkomgeving van morgen. In die zin is de Workplace Hub de eerste stap naar het leveren van systemen die medewerkers, werkplekken en apparaten intuïtief met elkaar verbinden in een platform waar eenvoudig informatie circuleert en waarin een globale kijk op de IT-infrastructuur mogelijk wordt. Bepaalde tools gebaseerd op artificiële intelligentie, geleverd door dit platform, vormen het begin van een strategie die erop gericht is om de punten te verbinden tussen de verschillende technologieën en oplossingen voor artificiële intelligentie.”

De toekomst staat voor de deur

Konica Minolta toont vandaag in zijn experience centre The Hub in Amsterdam intelligente oplossingen die een revolutie teweegbreng-en in de manier van werken… Wat denkt u van een ontmoeting met ALICE, de virtuele receptioniste die kantoren en wachtzalen beheert. ALICE kan bijvoorbeeld bezoekers begroeten, een medewerker verwittigen dat zijn bezoeker aangekomen is en twee personen met elkaar in contact brengen via een touchscreen.

Smart Room Booking voorspelt aan de hand van predictive analytics patronen het gebruik van meeting rooms. Vergaderruimtes worden vaak geboekt en vervolgens niet of maar een gedeelte van de tijd gebruikt. Door gegevens te analyseren – zoals hoe vaak een persoon die een ruimte reserveert daadwerkelijk op is komen dagen en hoe lang de ruimte gemiddeld in gebruik is door deze persoon – voorspelt Smart Room Booking hoe groot de kans is dat de meeting room beschikbaar is. Hierdoor kunnen ruimtes optimaal worden benut.

Samen met MOBOTIX AG biedt Konica Minolta functionaliteiten voor intelligente IP-video-oplossingen bestemd voor bedrijven. Dankzij infraroodsensoren geïntegreerd in slimme camera’s kan het verplegend personeel bijvoorbeeld verwittigd worden als een patiënt uit zijn bed gevallen is. De camera’s kunnen ook automatisch personen tellen die binnen of buiten komen om te vermijden dat er iemand opgesloten zit als het gebouw wordt gesloten.

Ook interessant zijn de digitale signalisatie-oplossingen: digitale borden die berichten integreren uit verschillende systemen voor een gebruiksvriendelijke werkervaring. Of de digitale bibliotheek die brochures en printmateriaal beheert voor een showroom. Maar ook intelligent kantoormeubilair: samen met ARUP heeft Konica Minolta een slim IoT-kantoor ontwikkeld dat de omgevingstemperatuur, de vochtigheid, de lichtkwaliteit, het energieverbruik en andere parameters kan meten. Het idee bestaat eruit de optimale werkomstandigheden te creëren voor een maximale efficiëntie en productiviteit. Al deze factoren hebben immers een aanzienlijke invloed op de cognitieve prestaties van knowledge workers.

De toekomst dient zich vandaag aan. Konica Minolta nodigt iedereen op 29 maart uit in Living Tomorrow om te ontdekken welke impact de nieuwste technologieën zullen hebben op de wereld van morgen. Disruptive Technologies: be part of IT! is een uitzonderlijke kans om die producten en oplossingen te ontdekken die radicaal onze manier van werken en zakendoen zullen veranderen”, besluit Xavier Biermez. “Het moment ook om samen de toekomst vorm te geven, om onze ervaringen en verwachtingen te delen voor een betere wereld.”

 

Disruptive Technologies : be part of IT !

Donderdag 29 maart van 13u00 tot 17u30

Living Tomorrow, Vilvoorde

Programma en inschrijving:

www.konicaminolta.be/conferentie

Het aantal plaatsen is beperkt.

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC

 
 

kompass

Cet article Konica Minolta Event – Disruptive Technologies : be part of IT  ! est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>
https://www.solutions-magazine.be/disruptive-technologies-be-part-of-it%e2%80%89/feed/ 0
De flexibiliteit van de cloud gebruiken om big data sneller te ontwikkelen https://www.solutions-magazine.be/flexibiliteit-cloud-big-data-sneller-2/ https://www.solutions-magazine.be/flexibiliteit-cloud-big-data-sneller-2/#respond Sat, 10 Mar 2018 15:08:05 +0000 https://www.solutions-magazine.be/?p=29486 Cet article De flexibiliteit van de cloud gebruiken om big data sneller te ontwikkelen est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>

Voor een telecomoperator ontwikkelde Micropole een bigdataproject dat uitgaat van een serie AWS-services. De resultaten overtreffen de verwachtingen.

De cloud is dé facilitator van big data! Meer organisaties zouden zich tot big data bekeren als die sneller, eenvoudiger en vooral goedkoper binnen hun bereik zouden komen. Uit een IDC-onderzoek is gebleken dat bedrijven vrezen niet over de nodige middelen te beschikken om de opslag, het beheer, de opvraagbaarheid en de bescherming van gegevens te garanderen. Terecht zien bedrijven op tegen de enorme investeringen die ze moeten doen vooraleer ze van deze nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren. Maar er is een uitweg uit deze impasse: de cloud. Bij een klant, een telecombedrijf, zette Micropole binnen een paar weken een big data-onderzoeksproject op – en er waren niet meer dan acht weken nodig om dat operationeel te maken op een complete infrastructuur in de AWS-omgeving (Amazon Web Services).

Vrijwel elk bedrijf kan concurrentievoordeel halen uit de gegevens waartoe het toegang heeft. Maar niet elk bedrijf heeft de expertise om de noodzakelijke fysieke infrastructuur te bouwen en te beheren. Thomas Dallemagne, Big Data Practice Leader bij Micropole, vindt het gebruik van de cloud heel wat efficiënter. Via de cloud kunnen alle bedrijven, groot of klein, van elke omvang, de infrastructuur uitrollen die ze nodig hebben en wanneer ze die nodig hebben. ‘Naar zijn aard is de cloud flexibel. De toegewezen infrastructuur kan zowel naar boven als naar beneden bijgesteld worden. Provisioningtijden worden geregeld. Het is dus mogelijk om sneller op activiteitspieken te anticiperen. Daardoor kan met name bepaald worden wanneer bandbreedte en opslagcapaciteit moeten worden aangepast.

AWS-catalogus

Het big data-project bij deze operator ging in mei 2017 van start en liep een paar weken, om zo nauwkeurig mogelijk zicht te krijgen op het bereik ervan en op de te implementeren tools. ‘Als het gaat over de cloud, dan denken we aan servers, VM’s. Minder aan applicaties. Samen met onze klant hebben we de beste tools in de AWS-catalogus geselecteerd. Het doel was, op basis van onze behoeftenanalyse, flexibele en niet dure IT-middelen te vinden om snel elke soort bigdata-applicatie, waaronder datawarehousing, navigatietrajectanalyse, fraudedetectie, aanbevelingsmachines, op de context afgestemde ETL’s en dergelijke te kunnen op- of terugschalen, waarbij alleen betaald hoeft te worden voor wat echt wordt verbruikt. Niet alleen zijn we erin geslaagd elke vorm van extra investering te vermijden, we hebben ook een oplossing bedacht die, in termen van TCO, 75% goedkoper is dan een on-premise-oplossing!

Hoe dat er structureel uitziet? De oplossing berust op de DBMS in kolommen Amazon Redshift, die gekenmerkt wordt door een massale parallelle verwerking op basis van een DBMS in kolommen; Redshift gebruikt datacompressie en zonemapping om de benodigde hoeveelheid I/O voor zoekopdrachten te verminderen. De gegevens worden automatisch opgeslagen in Amazon S3 (Simple Storage Service), continu en incrementeel. Een ander geselecteerd hulpmiddel is Amazon EMR, een Hadoop-infrastructuur waarmee grote hoeveelheden gegevens op Amazon-platforms eenvoudig, snel en goedkoop verwerkt kunnen worden. EMR beheert een breed scala aan bigdatagebruiksmogelijkheden op een veilige en betrouwbare manier, zoals loganalyse, webindexering, data-transformaties, machine learning, financiële analyse, wetenschappelijke simulatie en bio-informatica onderzoek.

GDPR By Design

De keuze voor een oplossing op AWS was snel gemaakt. ‘Misschien dat bedrijven eerder nog steeds aarzelden bij of zelfs weigerachtig stonden tegenover de public-cloudoptie, maar dat is nu niet langer het geval,’ verzekert Thomas Dallemagne. ‘AWS-klanten kunnen iedere gewenste bigdata-analysetoepassing maken en alle workloads ondersteunen, ongeacht het volume, de snelheid en de diversiteit van de gegevens.’ Met meer dan 50 services en de honderden functies die elk jaar worden toegevoegd, biedt AWS alles wat een bedrijf nodig heeft om big data in de cloud te verzamelen, op te slaan, te verwerken, te analyseren en te visualiseren.

Beter nog: dankzij dit project kan de klant voldoen aan de GDPR by Design. AWS-services zijn al in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei van kracht wordt. Met name de naleving door AWS van ISO 27018 – de eerste internationale norm specifiek voor de bescherming van persoonsgegevens in de cloud – is gevalideerd door een onafhankelijke evaluatie-instantie.

Dit project is allereerst technisch van aard, maar heeft ook een organisatorisch aspect. De klant heeft de manier van werken van sommige van zijn teams moeten herzien, aangezien taken van vroeger overbodig zijn geworden. Tegelijkertijd opent dit project ontelbare deuren in termen van mogelijkheden voor gegevensverwerking. We betreden het tijdperk van data 2.0, door en door hybride, te beginnen met big data, machine learning en AI.

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC

 
 

kompass

Cet article De flexibiliteit van de cloud gebruiken om big data sneller te ontwikkelen est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>
https://www.solutions-magazine.be/flexibiliteit-cloud-big-data-sneller-2/feed/ 0
Rotterdam bereidt zich voor om autonome schepen te verwelkomen https://www.solutions-magazine.be/rotterdam-autonome-schepen/ https://www.solutions-magazine.be/rotterdam-autonome-schepen/#respond Sat, 10 Mar 2018 14:23:17 +0000 https://www.solutions-magazine.be/?p=29483 Cet article Rotterdam bereidt zich voor om autonome schepen te verwelkomen est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>

De haven van Rotterdam kondigt zijn partnership aan met IBM voor het digitaliseren van zijn activiteiten, om de meest intelligente haven ter wereld te creëren … en de eerste autonome schepen te verwelkomen.

De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa en beheert elk jaar meer dan 461 miljoen goederen per jaar. Ze kondigde een lange-termijn-digitaliseringstrategie aan, met integratie van IoT (Internet of Things), maar ook van Artificial Intelligence en intelligente meteorologische gegevens. Met als objectief om er, samen met IBM, de ‘modelhaven van de toekomst’ van te maken. Niet alleen om een nieuwe golf van veiliger en efficiënter scheepvaartverkeer op gang te brengen, maar ook om autonome schepen te kunnen ontvangen of, in de nabije toekomst, 3D-geprinte scheepsonderdelen uit te sturen op aanvraag. Door IoT-sensoren overal in de haven in te planten, verzamelen IBM en de PoR (Port of Rotterdam) in real time data en precieze informatie over het verkeer en de binnenkomende en vertrekkende zendingen. Met de data van The Weather Compagny – een bedrijf van IBM – en extra info over het water en de communicatie zullen de operatoren de beste aankomst- en vertrekuren kunnen voorspellen, in de haven of daarbuiten, in de meest gunstige omstandigheden.

140.000 scheppen per jaar

Deze goede voorwaarden hebben natuurlijk een positieve impact op de verzendkosten omdat ze de brandstofkosten kunnen doen dalen en een grotere rendabele nuttige vracht per schip mogelijk maken. De maritieme bedrijven en de haven proberen om tot een uur laad- en lostijd te besparen, wat neerkomt op een besparing van ongeveer 80.000 USD. Wanneer je dit bedrag vermenigvuldigt met de 140.000 schepen die elk jaar binnenvaren, betekent het dat de haven in staat zal zijn om méér schepen aan te meren terwijl de maritieme bedrijven bij iedere aanmering de kosten verminderen.

De door IoT geactiveerde sensoren en de AI-capaciteiten zullen de weerdata, de data op het water en de communicatie meten en analyseren. Deze data worden gebruikt om de wachttijd te verminderen, om meer schepen de haven te laten binnenvaren en het tijdstip beter te kunnen voorspellen. Dit in functie van het waterniveau in de haven, zodat een schip Rotterdam binnenkomt en weer buitenvaart met een maximale lading aan boord.

Digitale dolfinjnen

Een uniek dashboard, gevoed door de IoT-technologieën van IBM, zal de data, afkomstig van verschillende bronnen (de terminaloperator, de scheepskapitein, de haven) in real time weergeven en voor een beter beheer van het verkeer zorgen, veiliger en efficiënter voor de haven en voor al wie de haven gebruikt.

IBM en de PoR voorzien ook “digitale dolfijnen”: intelligente kademuren en met sensoren uitgeruste boeien zullen informatie leveren over de staat en het gebruik van een los- en laadterminal en ook over de omringende wateren en de weersomstandigheden. Hierdoor kunnen havenoperatoren het ideale moment en de ideale plek bepalen om de schepen te laten aanmeren.

De twee partners werken tenslotte ook samen aan 3D-printen: de cognitieve IoT-technologie van IBM zal geïntegreerd worden in een productieproces dat een gerobotiseerde soldeerarm gebruikt om scheepsonderdelen te maken zoals propellers, op aanvraag. De wachttijd vermindert hierdoor van 6 à 8 weken tot slechts 200 uren …

 

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC

 
 

kompass

Cet article Rotterdam bereidt zich voor om autonome schepen te verwelkomen est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>
https://www.solutions-magazine.be/rotterdam-autonome-schepen/feed/ 0
Cloud : één op de drie bedrijven berekent zijn ROI niet ! https://www.solutions-magazine.be/cloud-een-op-drie-bedrijven-bereken-roi-niet/ https://www.solutions-magazine.be/cloud-een-op-drie-bedrijven-bereken-roi-niet/#respond Mon, 26 Feb 2018 10:31:11 +0000 https://www.solutions-magazine.be/?p=29478 Cet article Cloud : één op de drie bedrijven berekent zijn ROI niet ! est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>

32% van de bedrijven die cloudinitiatieven implementeren, berekent het rendement op die investering niet, aldus een bezorgd ISACA, dat als doel het verbeteren van het beheer van informatiesystemen heeft.

32% van de bedrijven berekent de ROI niet, vergeleken met 20% in 2014, zoals blijkt uit een vergelijkbare enquête. Volgens ISACA (Information Systems Audit and Control Association) baseert het merendeel van de bedrijven die het rendement op hun investering in de cloud niet berekenen zijn investeringen op zuiver commerciële doelstellingen, zoals het verbeteren van operationele wendbaarheid en het overdragen van investeringsuitgaven naar exploitatiekosten.

Meer dan een kwart van deze bedrijven verklaart dat het ontbreken van een betrouwbaar berekeningsmodel mee heeft gewogen in hun beslissing. Meer dan een vijfde van de bedrijven die het ROI niet hadden berekend, ging echter over tot een businesscase waarin rekening werd gehouden met de financiële resultaten, met name de verwachte kostenbesparingen bij het overstappen op de cloud.

Van de ondervraagde CIO’s rechtvaardigde een vergelijkbaar percentage zijn investering in de cloud met een businesscase zonder expliciete maatregelen, terwijl 6% zijn investering niet rechtvaardigde vóór de implementatie. Ondanks het belang dat het berekenen van de ROI voor de cloud kan hebben, suggereert het ISACA-onderzoek dat ‘in vergelijking met voorgaande jaren meer bedrijven aan cloudprojecten beginnen zonder deze analyse te maken’.

Volgens de beroepsvereniging ‘kunnen verschillende redenen het niet maken van ROI-berekeningen rechtvaardigen: of een precieze taxatie van het rendement van de investering wordt overbodig geacht om tot de investering te besluiten; of de niet-financiële resultaten worden in toenemende mate voldoende geacht om de investering te rechtvaardigen

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC

 
 

kompass

Cet article Cloud : één op de drie bedrijven berekent zijn ROI niet ! est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>
https://www.solutions-magazine.be/cloud-een-op-drie-bedrijven-bereken-roi-niet/feed/ 0
De flexibiliteit van de cloud gebruiken om big data sneller te ontwikkelen https://www.solutions-magazine.be/flexibiliteit-cloud-big-data-sneller/ https://www.solutions-magazine.be/flexibiliteit-cloud-big-data-sneller/#respond Mon, 26 Feb 2018 09:25:29 +0000 https://www.solutions-magazine.be/?p=29474 Cet article De flexibiliteit van de cloud gebruiken om big data sneller te ontwikkelen est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>

Voor een telecomoperator ontwikkelde Micropole een bigdata project dat uitgaat van een serie AWS-services. De resultaten overtreffen de verwachtingen. 

De cloud is dé facilitator van big data! Meer organisaties zouden zich tot big data bekeren als die sneller, eenvoudiger en vooral goedkoper binnen hun bereik zouden komen. Uit een IDC-onderzoek is gebleken dat bedrijven vrezen niet over de nodige middelen te beschikken om de opslag, het beheer, de opvraagbaarheid en de bescherming van gegevens te garanderen. Terecht zien bedrijven op tegen de enorme investeringen die ze moeten doen vooraleer ze van deze nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren. Maar er is een uitweg uit deze impasse: de cloud. Bij een klant, een telecombedrijf, zette Micropole binnen een paar weken een big data-onderzoeksproject op – en er waren niet meer dan acht weken nodig om dat operationeel te maken op een complete infrastructuur in de AWS-omgeving (Amazon Web Services).

Vrijwel elk bedrijf kan concurrentievoordeel halen uit de gegevens waartoe het toegang heeft. Maar niet elk bedrijf heeft de expertise om de noodzakelijke fysieke infrastructuur te bouwen en te beheren. Thomas Dallemagne, Big Data Practice Leader bij Micropole, vindt het gebruik van de cloud heel wat efficiënter. Via de cloud kunnen alle bedrijven, groot of klein, van elke omvang, de infrastructuur uitrollen die ze nodig hebben en wanneer ze die nodig hebben. ‘Naar zijn aard is de cloud flexibel. De toegewezen infrastructuur kan zowel naar boven als naar beneden bijgesteld worden. Provisioningtijden worden geregeld. Het is dus mogelijk om sneller op activiteitspieken te anticiperen. Daardoor kan met name bepaald worden wanneer bandbreedte en opslagcapaciteit moeten worden aangepast.

AWS-Catalogus

Het big data-project bij deze operator ging in mei 2017 van start en liep een paar weken, om zo nauwkeurig mogelijk zicht te krijgen op het bereik ervan en op de te implementeren tools. ‘Als het gaat over de cloud, dan denken we aan servers, VM’s. Minder aan applicaties. Samen met onze klant hebben we de beste tools in de AWS-catalogus geselecteerd. Het doel was, op basis van onze behoeftenanalyse, flexibele en niet dure IT-middelen te vinden om snel elke soort bigdata-applicatie, waaronder datawarehousing, navigatietrajectanalyse, fraudedetectie, aanbevelingsmachines, op de context afgestemde ETL’s en dergelijke te kunnen op- of terugschalen, waarbij alleen betaald hoeft te worden voor wat echt wordt verbruikt. Niet alleen zijn we erin geslaagd elke vorm van extra investering te vermijden, we hebben ook een oplossing bedacht die, in termen van TCO, 75% goedkoper is dan een on-premise-oplossing!

Hoe dat er structureel uitziet? De oplossing berust op de DBMS in kolommen Amazon Redshift, die gekenmerkt wordt door een massale parallelle verwerking op basis van een DBMS in kolommen; Redshift gebruikt datacompressie en zonemapping om de benodigde hoeveelheid I/O voor zoekopdrachten te verminderen. De gegevens worden automatisch opgeslagen in Amazon S3 (Simple Storage Service), continu en incrementeel. Een ander geselecteerd hulpmiddel is Amazon EMR, een Hadoop-infrastructuur waarmee grote hoeveelheden gegevens op Amazon-platforms eenvoudig, snel en goedkoop verwerkt kunnen worden. EMR beheert een breed scala aan bigdatagebruiksmogelijkheden op een veilige en betrouwbare manier, zoals loganalyse, webindexering, data-transformaties, machine learning, financiële analyse, wetenschappelijke simulatie en bio-informatica onderzoek.

GDPR By Design

De keuze voor een oplossing op AWS was snel gemaakt. ‘Misschien dat bedrijven eerder nog steeds aarzelden bij of zelfs weigerachtig stonden tegenover de public-cloudoptie, maar dat is nu niet langer het geval,’ verzekert Thomas Dallemagne. ‘AWS-klanten kunnen iedere gewenste bigdata-analysetoepassing maken en alle workloads ondersteunen, ongeacht het volume, de snelheid en de diversiteit van de gegevens.’ Met meer dan 50 services en de honderden functies die elk jaar worden toegevoegd, biedt AWS alles wat een bedrijf nodig heeft om big data in de cloud te verzamelen, op te slaan, te verwerken, te analyseren en te visualiseren.

Beter nog: dankzij dit project kan de klant voldoen aan de GDPR by Design. AWS-services zijn al in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei van kracht wordt. Met name de naleving door AWS van ISO 27018 – de eerste internationale norm specifiek voor de bescherming van persoonsgegevens in de cloud – is gevalideerd door een onafhankelijke evaluatie-instantie.

Dit project is allereerst technisch van aard, maar heeft ook een organisatorisch aspect. De klant heeft de manier van werken van sommige van zijn teams moeten herzien, aangezien taken van vroeger overbodig zijn geworden. Tegelijkertijd opent dit project ontelbare deuren in termen van mogelijkheden voor gegevensverwerking. We betreden het tijdperk van data 2.0, door en door hybride, te beginnen met big data, machine learning en AI.

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC

 
 

kompass

Cet article De flexibiliteit van de cloud gebruiken om big data sneller te ontwikkelen est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>
https://www.solutions-magazine.be/flexibiliteit-cloud-big-data-sneller/feed/ 0
Dynamics 365 bij Club Med, 360° kijk op de klant https://www.solutions-magazine.be/dynamics-365-bij-club-med/ https://www.solutions-magazine.be/dynamics-365-bij-club-med/#respond Mon, 26 Feb 2018 08:41:35 +0000 https://www.solutions-magazine.be/?p=29470 Cet article Dynamics 365 bij Club Med, 360° kijk op de klant est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>

Dynamics 365 bij Club Med omvat zowel sales als klantenservice en marketing. In eerste instantie is het de klant die er baat bij heeft dankzij een geïndividualiseerde aanpak.

Dynamics 365 werd uitgerold bij 650 Club Med-adviseurs wereldwijd en zorgt dat een gedifferentieerde klantenrelatie mogelijk wordt die niet alleen rekening houdt met het profiel van de klant, maar ook met de historiek van de relatie via alle commerciële kanalen. De integratie van deze oplossing leidde er ook toe dat een Club Med Expert Agent de helft minder tijd nodig heeft om zijn expertise op te bouwen.

Het doel is duidelijk: de klant de meest complete en bevredigende ervaring bieden, van bij de voorbereiding van zijn reis tot zijn terugkeer. Een noodzaak eigenlijk. Met de komst van de digitale technologie zijn klanten beter geïnformeerd en dus veeleisender. Ze zijn op zoek naar echte persoonlijke vakanties en aanbiedingen en ervaringen op maat.

“Als klanten eerst op internet kijken, wordt het dankzij de integratie van Dynamics 365-tools mogelijk om als hij één van onze reisagenten belt te zien wat de klant ziet”, zegt Vincent Giraud, E-commerce & Omnichannel Director van Club Med. Daarvoor is een meer performante digitale aanpak nodig die een relevant antwoord biedt dat beter aansluit bij de verwachtingen van Club Med-klanten.

ICT en marketing samen !  

Club Med, altijd al toonaangevend op het gebied van innovatie en organisatie, heeft zijn IT- en marketingteams samengebracht in 1 departement. “We zullen de feedback verzamelen van alle sales om permanent deze tool te verbeteren”, zegt Laurent de Chorivit, Commercial/Distribution & Customer Service Director van Club Med.

De oplossing van Microsoft omvat zowel sales als klantenservice en marketing en biedt dus een 360° en geconsolideerd beeld van een klant: vorige vakanties, mogelijke eigendommen, getrouwheidsprogramma, ontvangen marketingcampagnes, reisplannen enz.

Zeer interessant voor de organisatie, maar ook voor klanten die nu recht hebben op een geïndividualiseerd traject, zonder nog eens alles te moeten herhalen bij een reisagent.

Ander voordeel van Dynamics: de integratie van reservaties. Dat biedt het voordeel dat prijzen direct kunnen opgegeven worden, in functie van realtime beschikbaarheden, actuele promoties en campagnes. Alle informatie is geïntegreerd en toegankelijk, bijvoorbeeld ook de beschikbare zitplaatsen in vliegtuigen. De klant en de agent kunnen dus samen Clubdorpen, kamertypes enz. vergelijken om de aanbieding – en de prijs – te kiezen die de klant verkiest. Dankzij de mailintegratie kan de reisagent onmiddellijk alle nodige info doorsturen.

Een verregaande transformatie

“Vandaag gaat de klant naar een merk en wil hij naar waarde geschat worden, ongeacht het contactpunt. We willen dus dezelfde kwaliteit en hetzelfde gemak bieden op onze mobiele- en desktopsites als in onze fysieke agentschappen waaraan we zeer gehecht blijven”, voegt Vincent Giraud toe. 

Voor de organisatie gaat het om een grootschalig project, met een impact op de salesteams. En dat vergt een andere houding van de verkopers die niet langer reservaties doen vanuit het product, maar vanuit de klanten…

“Gelukkig hangt er een zeer positieve energie rond het project. Misschien omdat we alles zoveel mogelijk samen doen met de betrokken teams. We hanteren een agile methode: alle wijzigingen, alle verbeteringen die we aanbrengen, zijn gevraagd door de verkopers.”

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC

 
 

kompass

Cet article Dynamics 365 bij Club Med, 360° kijk op de klant est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>
https://www.solutions-magazine.be/dynamics-365-bij-club-med/feed/ 0
Gaat de robotisering de dagelijkse werking van bedrijven op zijn kop zetten ? https://www.solutions-magazine.be/robotisering-dagelijkse-werking-bedrijven/ https://www.solutions-magazine.be/robotisering-dagelijkse-werking-bedrijven/#respond Thu, 22 Feb 2018 11:44:59 +0000 https://www.solutions-magazine.be/?p=29467 Cet article Gaat de robotisering de dagelijkse werking van bedrijven op zijn kop zetten ? est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>

Voor velen onder ons doet het concept van robotisering denken aan science fiction. Toch is de realiteit de fictie aan het inhalen …

Jan Lamaire General Manager, Exact België & Luxemburg

Er wordt op dit moment veel gespeculeerd over de mogelijke vervanging van jobs door robots. Als ondernemer moet je eerder gaan kijken naar de invloed van robotisering op korte en op lange termijn. Je kan er van uitgaan dat de taken waarin de mens geen toegevoegde waarde biedt, in aanmerking komen om door robots te worden overgenomen. Het gaan dan vooral om taken die tijdrovend zijn, repetitief, intellectueel weinig uitdagend, of te gevaarlijk.

Zo wordt het onderzoeken van medische of juridische testen geleidelijk aan toevertrouwd aan softwarerobots die ze op gedetaileerde wijze en nonstop analyseren. Ze kunnen data in een razend tempo verwerken en opties voorstellen op basis van de resultaten van hun opzoekingen.

Hetzelfde geldt voor boekhoudkundige zaken die worden beheerst door op voorhand vastgelegde regels. Bepaalde beheerprocessen, zoals de facturatie, kan je bijvoorbeeld gaan standaardiseren en automatiseren.

Persoonlijk denk ik dat we ons vier vragen moeten stellen vooraleer we gaan investeren in de robotisering van taken … Vraag één: wat is je echte nood? Je moet het toonaangevend voordeel bepalen van het gebruik van robots voor je bedrijf. Identificeer bijvoorbeeld het moeizaamheidsniveau van het uitgevoerde werk en de repetitieve taken waarvoor machines efficiënter kunnen zijn of de verwerkingskwaliteit verbeteren.

Tweede vraag: waar moet je beginnen? Neem al je processen onder de loep en haal er de processen uit waarvan de efficiëntie moet geoptimaliseerd worden.

Derde vraag: tegen welke prijs?

Om dit te beantwoorden, is een case study echt waardevol: hoe verantwoord je de investering? Vanaf welk punt wordt een robot rendabel? Welke verborgen of geïnduceerde uitgaven zijn er, zoals de professionele reconversie? De vierde vraag tenslotte: wie zal er de verantwoordelijkheid van het project op zich nemen en de duurzaamheid ervan garanderen? Het installeren en onderhouden van een robotvloot is een moeilijke taak die je niet mag onderschatten. Bepaal duidelijk alle verantwoordelijkheden. Wie is er verantwoordelijk voor de robots? Is het de afdeling die de robots gebruikt, of de IT-afdeling?

Hou in overweging dat robotisering niet alleen een kwestie van technologische ontwikkeling is. Een geslaagde installatie houdt rekening met de sociale aspecten en de bedrijfscultuur. De taken en opdrachten van de werknemers zullen herbekeken moeten worden wanneer een deel van hun werk wordt overgenomen door een softwareoplossing of een robot.

En hoe zit het met ons, mensen, in dit verhaal? Over het algemeen is de robotisering in een bedrijf interessant als je de taken met geringe toegevoegde waarde kan schrappen voor de bediende / ondernemer, ongeacht zijn of haar positie in het bedrijf. Iedereen wint bij dit soort robotisering. Deze verandering van processen moet evenwel gepaard gaan met een meer algemene afweging van het objectief van het bedrijf, zijn organisatie en ieders betrokkenheid.

Met anticipatie als sleutelwoord, zowel op het vlak van de business (bedrijfsprocessen, tools, communicatie met het ecosysteem) maar ook op het vlak van interne begeleiding (opleiding, reconversie, transformatie van de taken).

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC

 
 

kompass

Cet article Gaat de robotisering de dagelijkse werking van bedrijven op zijn kop zetten ? est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>
https://www.solutions-magazine.be/robotisering-dagelijkse-werking-bedrijven/feed/ 0
Daar komt PowerCoat Alive, het intelligente papier van Antalis https://www.solutions-magazine.be/powercoat-alive-intelligente-papier/ https://www.solutions-magazine.be/powercoat-alive-intelligente-papier/#respond Thu, 22 Feb 2018 11:29:07 +0000 https://www.solutions-magazine.be/?p=29464 Cet article Daar komt PowerCoat Alive, het intelligente papier van Antalis est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>

Via dit intelligente papier met NFC-technologie, dat door Arjowiggins werd gemaakt voor Antalis, kan je digitale gegevens lezen via je smartphone, zonder eerst een app te moeten downloaden en zonder QR-code.

Het intelligente papier PowerCoat Alive kan gekoppeld worden aan een verbonden object omdat het met internet is verbonden. Dankzij deze toegang tot het netwerk kan hij data concentreren en overdragen, en dan wel wanneer de consument zijn smartphone voor het papier houdt. De NFC-chip die is geïntegreerd in het verbonden papier, gaat de link leggen tussen het document en de smartphone.

Papier, dat tot nu toe als onveranderlijke drager werd gezien, dat de tijd heeft doorkruist zonder verloren te gaan of uit de mode te geraken, is nu klaar voor een revolutie. Volgens Antalis geeft Arjowiggins Creative Papers papier vandaag de kans om een nieuwe koers te gaan varen, een nieuwe stap te zetten naar dematerialisatie.

Dit intelligente – of verbonden – papier raakt op deze manier geïntegreerd in de huidige digitale evolutie, terwijl het toch de bijzonderheden bewaart die er een uniek papierassortiment van maken. Zijn toepassingsdomein is extreem breed, en opent tal van mogelijkheden. Powercoat richt zich in de eerste plaats tot professionals uit de pers- en marketingwereld. Deze nieuwe technologie zet in op interactiviteit met lezers en consumenten, op basis van content. Merken kunnen de informatie over hun lezers verzamelen via data, en hun marketingstrategieën zo goed mogelijk op punt stellen.

Deze evolutie van papier is een belangrijke etappe in de digitalisering en de verbondenheid van ons dagelijks leven. Papier wordt levend en wordt een echte communicatietool. Concreet omvat een blad van PowerCoat Alive twee lagen creatief papier met daartussen een papierlaag met RFID-circuit, op voorhand geprint, waarin een silicium chip is geplaatst. De 3 bladeren worden vervolgens geplet en zo ontstaat een “verbonden” blad papier PowerCoat Alive. Het papier is klaar voor de NFC-technologie.

Met PowerCoat Alive, dat je kan printen via klassieke of digitale printtechnologie, krijg je toegang tot extra content via een smartphone of een tablet, NFC-compatibel. Het volstaat dus om de NFC-lezer te activeren door je toestel voor de pagina te houden; en dan verschijnt er extra content op je scherm in de vorm van video’s, sociale netwerken … die gelinkt zijn aan de papieren content.

Uitnodigingen, reclamedrukwerk, tickets en verpakkingen … de toepassingen zijn ontelbaar. Bovendien kunnen adverteerders met PowerCoat Alive de efficiëntie van hun campagnes gaan meten via een speciaal online platform.

 

In Maart Solutions Magazine

Oplossingen Magazine wijdt binnenkort speciale verslagen over de veiligheid van mobiele toepassingen :GDPR, Samenwerking & video, Home Protection

> Ik wil dat zichtbaarheid op dit onderwerp
> Abonneer u op de maandelijkse papieren

PUB

EMC

 
 

kompass

Cet article Daar komt PowerCoat Alive, het intelligente papier van Antalis est apparu en premier sur Solution Magazine Belgïe.

]]>
https://www.solutions-magazine.be/powercoat-alive-intelligente-papier/feed/ 0