Overstappen naar de cloud, werken vanuit de cloud. Ja, natuurlijk. Maar is dat echt het doel? Laat ons iets verder kijken. Volgens Fujitsu draait het om het construeren van een digitaal bedrijf. Rekening houden met het bestaande en evolueren

Laat ons niet restrictief zijn: de cloud is niet het doel, maar een middel, een manier. De doelstelling bestaat eruit de stap te zetten naar het digitale, het bedrijf resoluut te engageren in de digitale economie. Vandaag stelt Fujitsu zich duidelijk als missie om de migratie van bedrijven naar de digitale economie te vereenvoudigen en te beveiligen. Dat betekent concreet nieuwe opportuniteiten kunnen benutten zoals big data, enterprise mobility en het internet of things op wereldschaal.

Deze reis zal niet zonder hindernissen zijn. Talrijke problemen met de IT-infrastructuur, ontwikkeld volgens een bimodale aanpak, zullen opgelost moeten worden. Volgens Gartner moet men ‘bimodaal’ begrijpen als het feit twee informatiesystemen te gebruiken, elk bedoeld om op zijn manier services te ontwikkelen en te leveren die gericht zijn op informatie en technologie. Terwijl de traditionele methode het accent legt op schaalbaarheid, efficiëntie, veiligheid en precisie, concentreert de innovatieve methode, die niet-sequentieel is, zich op soepelheid en snelheid. 

IT-verantwoordelijken worden vandaag inderdaad geconfronteerd met een echt dilemma. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat de verschillende departementen genieten van de soepelheid die nodig is om te handelen en nieuwe oplossingen te installeren – overigens steeds vaker gebaseerd op de cloud – en tegelijk het kader bewaken dat gedefinieerd werd in termen van governance en conformiteit? Hoe een permanente databeschikbaarheid behouden op alle devices – en dus overal – en tegelijk een hoog securityniveau behouden en garanderen? Hoe ook deze doelstellingen bereiken zonder het IT-budget te doen exploderen, ja zelfs te verminderen?

Wij geloven dat het antwoord schuilt in een zorgvuldig opgebouwde IT-omgeving die perfect geïntegreerd is in een governancekader dat overeenstemt met het nieuwe ritme van het bedrijf; een omgeving die voldoende soepel is om zich aan te passen en te evolueren volgens de noden van het bedrijf. Een van de sleutels schuilt in de mix: het beste van de cloud combineren met het beste van legacy. 

MetaARC, volledige integratie

Hoe het juiste evenwicht vinden tussen de traditionele IT en het digitale? Door integratie. Maar integratie in de brede zin van het woord. Via het platform MetaArc integreert Fujitsu de technologieën, tools, services en partners die nodig zijn voor de invoering van basiselementen van een strategische cloudoplossing, gecombineerd met een waaier van oplossingen voor de implementatie – privé, hybride of publiek.

Met MetaArc vermindert Fujitsu de complexiteit en beperkt het de risico’s die samenhangen met de implementatie van een hybride IT-omgeving door cloudoplossingen, expertise en services te bieden voor een goed evenwicht tussen de ‘Fast IT’ – de agile IT populair bij de businessunits, meestal gebruikt in het kader van initiatieven voor exploratie – en de ‘Robust IT’ – de IT die de kern vormt van de business van bedrijven. Gartner spreekt over een bimodaliteit: de ‘Fast IT’ met de innovatieve aanpak en de ‘Robust IT’ voor de traditionele aanpak.

De nood is er duidelijk. 71% van de CIO’s heeft geen vertrouwen in de capaciteiten van hun organisatie om de stap te zetten naar het digitale, terwijl ‘slechts’ 36% het heeft over een digitale alignering tussen de IT en de business en tot slot 25% vertrouwen heeft in het welslagen van hun digitale projecten. Bij de uitdagingen: de moeilijkheid om legacysystemen te doen evolueren naar de nieuwe architecturen, net als het gebrek aan competenties en partners om de digitalisering te begeleiden.

Op dat niveau verzekert Fujitsu de verbinding tussen de digitale initiatieven en de, vaak historische, sleutelsystemen, die gewoonlijk geïnstalleerd zijn on site of gehost zijn in een datacenter. Het platform MetaARC creëert zo hybride IT-omgevingen, die in staat zijn om de waarde van de gehele IT-infrastructuur te optimaliseren.

Het juiste evenwicht tussen ‘Fast IT’ en ‘Robust IT’ 

MetaArc groepeert alle oplossingen en services die gebruikers toelaten om de cloud te implementeren in hun volledige bedrijf. Deze technologie is perfect aangepast aan de noden van de privésector, gericht op groei en competitief voordeel, maar ook aan de vereisten van de publieke sector, waar een strategie van ‘voorrang aan het digitale’ of ‘kostenreductie’ de boventoon voert.

Het voorafgaande onderzoek naar een juist evenwicht tussen ‘Fast IT’ en ‘Robust IT’-systemen is essentieel voor duurzame competitieve voordelen. Deze aanpak maakt maximaal gebruik van bestaande data en processen, dankzij de integratie en orchestratie van Fujitsu- en andere cloudservices, parallel beheerd met IT-infrastructuur on site.

Bedrijven klaar voor de cloud zijn beter geplaatst om maximaal gebruik te maken van de essentiële hefbomen voor groei, met name de data-analyses, want ze zijn in staat om alles uit hun applicaties en operationele troeven te halen. Bovendien zijn ze beter geplaatst om nieuwe uitdagingen het hoofd te beiden en nieuwe opportuniteiten vooral geboden door het IoT (Internet of Things) te benutten: exponentiële vermenigvuldiging van verbonden terminals, ongeziene groei van de datavolumes en de grotere complexiteit van het huidige IT-landschap.

Een ongeziene orchestratiecapaciteit voor alle cloudplatformen

De heterogeniteit van bedrijfscloudinfrastructuren is een realiteit. Naast zijn eigen IaaS- en PaaS-cloudplatformen kan Fujitsu natuurlijk ook cloudservices voorgesteld door derden ondersteunen.

Bovendien worden de beheerde en professionele services van Fujitsu ondersteund door wereldwijde services afgestemd op elke activiteitensector. Het doel bestaat eruit mee te werken aan de modernisering van ‘Robust IT’-systemen met erkende en beproefde performanties, en er tegelijk over te waken dat deze systemen verder een toegevoegde waarde bieden in een volledig digitale omgeving. De gebruikers zullen zo van dezelfde uitzonderlijke servicekwaliteit genieten, gezien het platform alle technologieën, cloudoplossingen, hybride en multicloud IT-beheersystemen, gemanagede en professionele systemen en ecosysteem van partners zal groeperen.

Met meer dan 5000 belangrijke grootschalige implementaties is Fujitsu perfect geplaatst om u te begeleiden en u te helpen op uw weg naar het digitale bedrijf van morgen.