Geen succes in de cloud zonder een culturele verandering !

door | sep 6, 2016 | technologie | 0 Reacties

De complexiteit en het integratiegebrek belemmeren de invoering van de cloud door bedrijven, stelt Oracle na een belangrijke studie in Europa.

Veel bedrijven hebben een slechte aanpak van de cloud omwille van de steeds grotere kloof tussen IT en de andere departementen, meent Oracle. Meer dan 60% van de IT-uitgaven wordt beïnvloed door individuele commerciële units. Dat weerhoudt bedrijven ervan maximaal te profiteren van cloudservices die hen worden geboden.

Een ander belangrijk aspect van het probleem is dat de meeste bedrijven verder hun IT-investeringen financieren zonder ze te aligneren op de potentiële inkomsten en de innovatieve projecten: twee besluitvormers op drie stellen dat de IT-financiering te traditioneel is en innovatie vertraagt, terwijl één op de deur toegeeft dat het IT-financieringsmodel de IT-innovatie belemmert.

Het is hoog tijd om de financieringsmodellen te veranderen, verzekert Oracle. Dat is ook de mening van de 72% besluitvormers voor wie een nieuw cloudfinancieringsmodel het IT-departement zou toelaten meer cloudservices te leveren aan het bedrijf. Meer nog: 70% meent dat het zou helpen bij de kostenreductie.

Het model veranderen, impliceert de Shadow IT aanpakken. Volgens 35% van de besluitvormers verhindert de Shadow IT dat het IT-departement zijn businessdoelstellingen bereikt. Inderdaad: 46% stelt dat de huidige strategie op het gebied van de cloud de integratiekosten verhoogd heeft. Hetzelfde percentage stelt dat het gezorgd heeft voor datasilo’s.

 

De CIO is de piloot van de cloud!

De studie van Oracle toont dat de meerderheid van de bedrijven niet één persoon heeft die alle technologische investeringen superviseert. Dat weerhoudt hen ervan een globale cloudstrategie te ontwikkelen en te volgen. 

De CIO kan niet langer buiten spel gezet worden en moet de onverkorte actor zijn van de transitie van het bedrijf naar een model in de cloud, meent Oracle. Hoewel het beheer van data en van integratie nog altijd cruciaal is voor organisaties, is het alarmerend te constateren dat CIO’s minder dan de helft van het IT-budget controleren in 66% van de bedrijven…

Voor Oracle is de aanpak van bedrijven op het gebied van de IT-investeringen duidelijk verouderd. De cloud is bezig om data en workloads te associëren in de hele organisatie, maar toch blijven individuele departementen IT-systemen in silo’s implementeren. Dat bemoeilijkt de situatie en veroorzaakt integratieproblemen die makkelijk zouden voorkomen worden met een meer geïntegreerde aanpak.

Ontvang toekomstige artikelen per e-mail, elke dinsdag