Twee Exadata Database Machines, een Big Data Appliance in een Exalytics In-Memory Machine. Graydon kiest voor de omgeving Engineered Systems van Oracle. Implementatie bovendien van Oracle databasesoftware, waaronder Database Options en Oracle Business Intelligence.

Daardoor consolideert de specialist in commerciële en marketinginformatie, net als in krediet- en debiteurenbeheer, meerdere IT-omgevingen verdeeld over verschillende locaties door ze te migreren naar een enkel platform. Naast de voor de hand liggende prestaties qua performantie en een betere garantie op het gebied van integriteit, is deze migratie bedoeld om het bedrijf te helpen om zijn beheerskosten te verminderen en efficiënter te werken.

Aan de basis van dit project de uitgebreide bedrijfstransformatie: dataprovider Graydon wil zich positioneren als specialist in commerciële intelligentie. Het bedrijf wil zijn klanten financiële, macro-economische en commerciële perspectieven bieden die bijdragen aan de besluitvorming en de optimalisatie van de resultaten.

Graydon was geïnteresseerd in het programma Oracle Insight, waarbinnen de uitgever al zijn kennis inzake bedrijfstransformatie samenbracht. Het programma helpt bedrijven als ze een nieuwe architectuur of een nieuw applicatief landschap moeten kiezen. Het biedt met name begeleiding inzake configuratie en implementatie van processen. De dertig jaar ervaring die Oracle heeft in databeheer hebben ook een rol gespeeld bij hun keuze voor Graydon. Uiteindelijk was het de geïntegreerde Oracle Big Data Appliance die Graydon overtuigde. De appliance bevat technologie zoals Hadoop (Cloudera), een NoSQL database en Oracle Enterprise Manager. Via big data connectors is de appliance aangesloten op Exadata, Endeca, Exalytics en Fusion Middleware.

Hoe, op basis van de ervaring van Graydon, de big data transformeren in smart data in de B2B-marketing

1- Structureer de B2B-klantendatabase – Het startpunt van een prospectendatabase is een bestaande goed onderhouden klantendatabase. Voor u de big data integreert in uw eigen systemen om er smart data van te maken, moet u ervoor zorgen dat uw eigen B2B-klantendatabase goed gestructureerd is. De bestaande database moet onderverdeeld zijn op basis van een bepaald aantal karakteristieken zoals de creatiedatum, de sector, de regio, de grootte van het bedrijf, de omzet en de producten.

2- Bepaal het DNA-profiel van de beste klanten – Voer op basis van een goed gestructureerde database een analyse van alle klanten uit. Koppel de informatie uit uw eigen database aan die uit de markt, zoals sectorstudies en regio’s die beter presteren dan andere. Bepaal zo het DNA-profiel van alle klanten en bepaal precies de karakteristieken van de beste klanten … en van de minder goede klanten.

3- Koppel de beste klanten aan de big data – Link de profielen van de beste klanten aan een grote niet-gestructureerde database. Indexeer de content van alle websites in deze database en zoek naar woorden of karakteristieken die gemeenschappelijk zijn op de websites van de beste klanten. Vind gemene delers tussen de beste klanten. Het blijkt dat de beste klanten meer investeren in innovatie in het algemeen en technologie in het bijzonder dan andere vergelijkbare bedrijven in hetzelfde segment.

4- Zoek look-a-likes van de ideale klant – Vind het ‘ideale’ DNA-profiel van bestaande klanten waarmee u het meest succesvol bent. Dat zijn de ‘smart data’. Ze tonen ons de karakteristieken van klanten: ze spreken over innovatie of technologie op hun website. Ga vervolgens op zoek naar look-a-likes van deze bedrijven gericht op innovatie – ze hebben hetzelfde DNA-profiel als de beste klanten (eigen database). Deze bedrijven komen dus in aanmerking om het bataljon klanten te vervoegen.

5- Ga voor efficiëntere campagnes bij een ideale doelgroep – Door uw eigen data te koppelen aan de big data bekomt u een ideale doelgroep. Handel bij uw volgende marketingactie niet langer willekeurig volgens het principe ‘spray and pray’. Richt uw pijlen op bedrijven waarvan u weet dat ze veel overeenkomsten hebben met uw beste klanten.