SAP HANA : een visie veeleer dan pure in-memory

door | jan 11, 2017 | technologie | 0 Reacties

SAP HANA laat toe om de businessmodellen opnieuw uit te vinden, en dus de mogelijkheden van de digitale economie te ontsluiten”, stelt Kenneth Stevens, Head of Digital Enterprise Platform Presales, SAP EMEA.

° Vaak wordt de in-memory gekoppeld aan HANA. Hoe zou u deze technologie presenteren?

Kenneth Stevens: “Met HANA heeft SAP de in-memory markt gecreëerd. Verrassend in de zin dat HANA meer is dan een product, meer dan een nieuwe databasevorm. HANA is het resultaat van een visie: IT-architecturen vereenvoudigen. Met HANA kan de IT-industrie vandaag de pagina omslaan.”

Doorheen de tijd heeft de toename van transactionele databases en andere gegevensbronnen, naast hun verwante systemen, gezorgd voor veel complexere infrastructuren en bedrijfsapplicaties. Dat zorgde voor een vertraagde beschikbaarheid van nieuwe capaciteiten op technologisch vlak, hogere investeringen en operationele kosten en uiteindelijk een lagere toegevoegde waarde van de IT voor het bedrijf.”

° Dat voor HANA als database. Wat met HANA als managementoplossing? Kunnen we nog spreken van ERP?

SAP S/4 HANA concretiseert deze visie. S/4 HANA is de suite businessapplicaties van de volgende generatie met het oog op een eenvoudigere exploitatie in de digitale economie. Deze oplossing werd gecreëerd zodat bedrijven en organisaties het hoofd konden bieden aan de problemen uit het verleden door de complexiteit van IT te verminderen via een vereenvoudiging en enorme innovatie.”

° Het gaat er dus om verder te kijken dan het principe van de in-memory, verder dan de opslag van gegevens in kolommen of in lijnen…

Inderdaad. SAP HANA combineert databasefuncties, functies van geavanceerde analytics (predictive, ruimtelijk, tekstuele analyse, analyse van emoties, onderzoek), functies van beheer van bedrijfsinformatie (mass loading, replicatie in realtime, transformatie, cleaning) en applicatieservers. Al deze functies draaien in het RAM, op één dataset en één platform.” 

“SAP S/4 HANA biedt de uniciteit van de in-memory database en de -gehouden – belofte van realtime. Een onmiddellijke visibiliteit dus die voortkomt uit het neerhalen van de grenzen tussen het transactionele en het decisionele: alle informatie die binnenkomt in het informatiesysteem is automatisch en onmiddellijk beschikbaar voor de reporting en de besluitvorming (dashboards voor het management, operationele indicatoren voor managers en hun team), zonder gegevensreplicatie. Met in het vooruitzicht besparingen om deze indicatoren te beheren en te produceren, maar ook snelheid, 360°instant kijk op de activiteit, allemaal voor een betere besluitvorming en dus winsten voor de business.”

° Aan welke winsten voor de business denkt u? Gaat het eindelijk verder dan de performantie en de productiviteit?

Door gebruik te maken van SAP S/4 HANA, wilde Under Armour, een bedrijf gespecialiseerd in technische sportkledij, niet alleen een globalere kijk hebben op zijn klanten, maar ook op het geheel van onderling verbonden processen en in realtime. Deze concurrent van Adidas en Nike wilde een andere ervaring voorstellen aan klanten, door met name een predictive support en onderhoud te bieden. Vandaag worden klanten bijvoorbeeld geïnformeerd als hun schoenen aan vervanging toe zijn om blessures te vermijden of optimaal te presteren. Under Armour is erin geslaagd om de innovatie van zijn producten te combineren met een agressieve marketing op basis van een geoptimaliseerd informatiesysteem. Doel: een tweecijferige groei.”

° Daarmee bevinden we ons ver van het principe van de in-memory…

“De visie primeert op de technologie. De SAP HANA-oplossingen moeten toelaten om uw architecturen te consolideren, ze te vereenvoudigen om uw exploitatiekosten te verminderen, de gebruiksgraad van uw systemen te verhogen en ze voorbereiden op de toekomstige transformaties van uw processen. Soepelheid en flexibiliteit moeten de kernideeën zijn. In dat licht zijn de in-memory databases niet het einddoel, maar een middel dat samenhangt met de mobiliteit, de big data en de verbonden objecten. Als u erin zal slagen om deze technologieën te combineren, bent u in staat om vragen te beantwoorden die tot voor kort onoplosbaar bleven. Zo heeft John Deere gegevens afkomstig van sensoren op tractoren gecombineerd met een big-dataplatform en analytische en predictieve oplossingen van SAP om pannes te voorzien en dus preventieve onderhoudsoperaties te plannen. Beter nog: door de informatie van de sensoren, geo-ruimtelijke informatie, informatie over de bodem en het weer te combineren, kan John Deere oplossingen voorstellen om het verbruik van dieselolie door zijn tractoren tijdens oogsten te optimaliseren.”

° Moeten we daaronder verstaan dat SAP HANA toelaat de operationele modellen opnieuw uit te vinden?

“Ja! Dat betekent concreet de mogelijkheden van de digitale economie ontsluiten, zorgen voor nieuwe ervaringen en klanten een toegevoegde waarde bieden. SAP HANA laat ook toe om de beslissingsprocessen opnieuw uit te vinden. Het bereikte niveau van eenvoud laat toe om een duidelijker kijk te krijgen op eender welke gegevens, eender waar, in realtime. De planning, uitvoering, vooruitzichten en simulaties gebeuren nu on the spot, op het hoogste granulariteitsniveau, met het oog op een snellere impact op de activiteiten. Vanuit dat idee kan men zich ook andere processen voorstellen… Voor de IT-services is het moment gekomen om minder tijd te besteden aan het beheer van complicaties en meer tijd te besteden aan de digitale transformatie van het bedrijf.”

Ontvang toekomstige artikelen per e-mail, elke dinsdag