Hoe AI de digitale onderneming kan helpen beveiligen met zichtbaarheid en intelligentie

aug 30, 2019 | AI | 0 Reacties

Door Bart Coole, Country Manager België en Luxemburg bij VMware

Ondanks de hype rond artificiële intelligentie (AI), moeten we onthouden dat wat AI in haar huidige vorm kan bieden, eigenlijk vrij beperkt is. Waarom? Omdat AI en machinaal leren (ML) gebaseerd zijn op data en geen eigen mening hebben. Als u Alexa vraagt wat voor weer het morgen zal zijn, wie volgens de bookmakers de volgende Bond-acteur wordt of hoe lang een kip moet braden, zal Alexa u een vrij nauwkeurig antwoord kunnen geven. Maar als een hit op de radio grijsgedraaid wordt en u Alexa vraagt waarom dit nummer viraal is gegaan, blijft het stil.

Het testen van de mogelijkheden van Alexa of andere AI-technologie kan heel leuk zijn, maar AI heeft meer te bieden dan alleen maar plezier. AI heeft ook praktische toepassingen die de werkplek kunnen transformeren.

Als samenleving beginnen we de termen AI en ML door elkaar te gebruiken zonder ten volle te begrijpen wat de verschillen ertussen zijn. AI kan worden omschreven als intelligente machines die de menselijke benadering van het oplossen van problemen weerspiegelen. Een uitbreiding hiervan is ML, dat wil zeggen het gebruik van enorme hoeveelheden data om antwoorden te automatiseren.

Bart Coole, VMware Belgium & Luxembourg : “… De enige manier om dit te bereiken is via AI. Maar onthoud dat AI op zich alleen maar de zoveelste geïsoleerde dienst zal worden…”

Deze concepten zijn niet nieuw, maar zijn mogelijk gemaakt door:

  • enorme hoeveelheden data die door systemen worden gegenereerd;
  • de schaal en het bereik van het internet;
  • betere informaticamiddelen.

We weten dat geautomatiseerde processen de productiviteit kunnen verbeteren en werknemers in staat kunnen stellen hun creativiteit tot uitdrukking te brengen. Bedrijven worstelen echter met het vinden van een balans tussen de werknemerservaring en het handhaven van de beveiligingsniveaus die binnen de onderneming vereist zijn. Twee cruciale zaken die hierbij kunnen helpen, zijn inzichten en intelligentie. Hoe kunnen bedrijven de kracht van AI inzetten om inzichten en intelligentie te helpen ontwikkelen?

Voor welke veiligheidsuitdagingen staan we?

Naarmate we als samenleving vooruitkomen, worden de tools die we gebruiken geavanceerder. Bedrijven moeten AI zien als een nieuw hulpmiddel dat ze kunnen gebruiken om te slagen, in plaats van iets dat ze moeten vrezen. Dit is van toepassing op beveiliging. CEO’s die nu verantwoordelijk zijn voor digitale beveiliging, zijn sterk afhankelijk van de IT-afdeling om die beveiliging te realiseren. Als een bedrijf niet weet waar er op een apparaat wordt ingelogd, door welke werknemer dat gebeurt en welke applicaties hij erop gebruikt, hoe kan dat bedrijf dan de veiligheid waarborgen? Zichtbaarheid is een kernonderdeel van een beveiligingsaanpak, omdat de traditionele perimetermethoden verouderd zijn en meer geavanceerde aanvallen onvermijdelijk zijn. Het hoeft niet te verbazen dat UEBA (User Entity Behaviour Analytics) en SOAR (Security Orchestration and Automation Response) twee belangrijke interessegebieden zijn. UEBA geeft gebruikers contextgebaseerde toegang en SOAR zorgt ervoor dat aanvallen snel en met minimale handmatige ingrijpen worden afgeslagen.

Mobiele apparaten zijn een grote bron van cyberbeveiligingsinbreuken geworden en er is veel technologie beschikbaar om deze bedreigingen te helpen verminderen. Dit lijkt misschien positief, maar het resultaat is een uiterst complexe omgeving met meerdere beveiligingssystemen die niet zijn geïntegreerd, met als gevolg dat informatie onveilig blijft. Deze informatieclouds zijn silo’s geworden, opgesplitst in de verschillende bedrijfsfuncties: HR, IT, marketing, verkoop, etc. IT zal zich traditioneel focussen op apparaten en de bijbehorende data, terwijl de andere bedrijfsonderdelen zich zullen concentreren op hun desbetreffende applicaties en data.

Bedrijven hebben een manier nodig om alle eindpunten, apps, netwerken en gebruikerservaringen op de volledige digitale werkplek te bekijken. Zo kunnen ze precies bepalen wat wel en wat niet in de omgeving werkt en kunnen ze een ‘zero trust’-benadering van beveiliging toepassen.

Waarom hebben we AI nodig?

We zijn ons al jaren bewust van het belang van data op de werkplek. Het komt erop aan uit te zoeken hoe we die data voor ons kunnen laten werken. We moeten patronen in data vinden om de volgende stap te bepalen. Pas recentelijk zijn er systemen ontwikkeld om data op schaal te analyseren, te correleren met de werknemer en toe te passen op een bedrijfscontext – in dit geval beveiliging.

Hoe kan AI bedrijven helpen om de cyberbedreigingen waar we tegenwoordig mee worden geconfronteerd een stap voor te blijven?

We weten dat onze werknemers overal en altijd toegang tot data nodig hebben. Hoe meer apparaten, hoe groter de complexiteit en hoe kwetsbaarder ondernemingen worden voor bedreigingen. Als we kijken naar de data die worden gegenereerd door interacties van werknemers – het tijdstip van inloggen, de plaats waar op een apparaat wordt ingelogd, welke afdeling toegang heeft tot welke applicatie – dan spreken we over miljarden individuele gebeurtenissen en terabytes aan data. Mensen kunnen deze data niet handmatig en op een samenhangende manier verwerken. Bedrijven moeten gebruikmaken van AI om inzichten te verwerven en de meest kritieke beveiligingsproblemen te verhelpen. Automatisering betekent dat de juiste actie automatisch kan worden uitgevoerd – of het nu gaat om een app die een persoon de toegang ontzegt dan wel om een beveiligingsupdate voor een bepaalde groep apparaten.

Organisaties beginnen zich te realiseren dat ze naar AI moeten kijken willen ze met hetzelfde of een kleiner budget echte eindgebruikerswaarde bieden. Specifieke toepassingen zijn onder andere:

  • verhoging van de efficiëntie en eliminatie van handmatige processen;
  • verbetering van het nettoresultaat van de winst-en-verliesrekening van IT;
  • automatisering van SOAR;
  • automatisering van de gebruikerservaring op basis van de context.

Wat zijn de voordelen voor bedrijven?

Retailers zullen bijvoorbeeld kunnen identificeren of een creditcardmachine al dan niet werkt en zullen op basis van verschillende voorspellingen back-upplannen kunnen opstellen. De gezondheidszorgsector zal clinici de meest veilige omgeving kunnen bieden en zal hen in staat kunnen stellen de patiëntenzorg te verbeteren door mobiel te werken, wetende dat er geen gevaar is voor de patiëntgegevens.

Maar de voordelen zijn er niet alleen voor bedrijven: het beheer van sensoren in slimme steden of de verbetering van de gegevensbeveiliging in scholen zijn andere toepassingen van een uitgebreide, op intelligentie gebaseerde cloudservice die inzichten en zichtbaarheid kan bieden. Zoals Brian Troudy, Director, Networking and Infrastructure van Corona-Norco Unified School District in Californië (Verenigde Staten) uitlegt, biedt VMware’s Workspace ONE intelligence de organisatie een manier om de beveiliging te automatiseren en geeft ze toegang tot gegevens die de gebruikservaring voor onderwijzend en administratief personeel en student helpt verbeteren. “Het is een duidelijke win-win voor ons personeel en onze studenten,” zegt hij.

Het is tijd dat moderne werkomgevingen moderne beheertools en automatische detectie van bedreigingen gebruiken. Beveiligingsoplossingen moeten deel uitmaken van deze verschuiving naar meer AI-gestuurde werknemers. Het is niet langer aanvaardbaar om beveiliging in te roepen als excuus voor een slechte werknemerservaring. Werknemers hebben de nieuwste tools en apparaten nodig en moeten met één klik toegang kunnen krijgen tot de bedrijfsmiddelen, met behoud van een hoog beveiligingsniveau. De enige manier om dit te bereiken is via AI. Maar onthoud dat AI op zich alleen maar de zoveelste geïsoleerde dienst zal worden. AI zal pas echte waarde opleveren als het wordt geïntegreerd in een globaal API-geïntegreerd ecosysteem.

Wilt u meer weten over ML en AI? Bezoek dan de keynote van Jad el-Zein tijdens vForum 2019 in Anderlecht.

Deze artiken spreken over "Artificial Intelligence"

Artificial Intelligence, Deep Learning, Machine Learning

Follow this topic