Hoe innoveren als je moet managen ?

door | feb 6, 2019 | Business, Data Intelligence | 0 Reacties

“Wat als de digitale transformatie wordt bedreigd? De hindernissen zijn nog steeds te talrijk en zo komen we misschien niet vooruit”, vreest Marie del Marmol, CEO bij Insight Belgium-Luxembourg. 

° Gebrek aan middelen, slecht imago … IT-afdelingen staan onder druk, meldt de “2018 Insight Intelligent Technology Index”. Stelt u dit ook dagelijks vast?

Marie del Marmol : “Ja … constant. De organisatie verwacht van de IT-afdeling dat zij ondersteuning biedt, met name voor de dagelijkse IT-zaken zoals support, bescherming, GDPR-maatregelen, etc., maar ook dat zij het initiatief neemt om innovatieve projecten te lanceren die de ontwikkeling van het bedrijf bevorderen. Zo goed mogelijk beheren en innoveren en dus verstoren. Kortom, een vicieuze cirkel. Meer dan de helft van de ondervraagde IT-professionals in België (55%) is dan ook van mening dat de IT-afdeling zonder voldoende middelen niet in staat zal zijn om de haar toegewezen taken uit te voeren. Twee derde is van mening dat zij niet over voldoende middelen beschikken om de organisatie adequaat te ondersteunen. En een derde denkt dat een gebrek aan welomschreven rollen en verantwoordelijkheden nadelig is voor hen …”.

° Kortom, een spanningsveld scheidt wat het management wil en wat de IT-afdeling kan doen met de middelen waarover zij beschikt …

“Dat klopt helemaal. Terwijl bedrijven in toenemende mate verwachten dat de IT-afdeling hen helpt bij het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die de groei van het bedrijf stimuleren, zien de meeste bedrijven de afdeling nog steeds als een kostenplaats. 44% van de respondenten is van mening dat hun afdeling vooral wordt beschouwd als een kostenplaats. Amper 12% denkt dat ze meer worden gezien als een innoverende plek …”

° Zou de digitale transformatie kunnen worden bedreigd?

“De vraag is het stellen waard … Een ander IDC-onderzoek, The Challenge of Change: IT in Transition, onderzocht de stand van zaken met betrekking tot de IT-transformatie, inclusief de vooruitgang die tot nu toe door organisaties is geboekt, de obstakels, de status en uitdagingen van cloud computing, determinanten van on-site of lokale besluitvorming, en hiaten in vaardigheden om IT-transformatiedoelstellingen te bereiken. Als gevolg hiervan heeft 51% van de respondenten een deel van hun IT-transformatieprogramma’s geblokkeerd of opgegeven vanwege moeilijkheden bij de uitvoering van deze projecten. Deze grootorde omvat 65% van de bedrijven met meer dan 10.000 werknemers, wat de complexiteit van het doorvoeren van veranderingen binnen de verschillende oude technologieën en de verdeling van teams die bedrijven van deze omvang gemeen hebben weerspiegelt.”

“Dezelfde studie toont aan dat 44% van de bedrijven nog geen proces-, operationele of technologische veranderingen hebben doorgevoerd ter ondersteuning van IT-transformatie-initiatieven, wat de aandacht vestigt op het grote aantal bedrijven dat zich nog in de zeer vroege stadia van het transformatieproces bevindt. In feite zegt 15% van de respondenten dat de transformatie ‘op de radar’ staat … maar zonder dat ze zijn begonnen met het bespreken van de strategie!”

° Wie is er precies verantwoordelijk voor deze taak, of beter gezegd, voor deze visie? De CIO? Het senior management?

“Veel CIO’s denken dat digitale transformatie niet echt over hen gaat. Zij zijn van mening dat de uitdagingen van de digitale transformatie onverenigbaar zijn met de criteria voor de beoordeling van hun prestaties, met andere woorden de stabiliteit en veiligheid van het informatiesysteem, of dat het aan de business is om deze transformatie uit te voeren en te ondersteunen. Deze meningen, hoewel ze historisch consistent zijn, moeten nu worden herzien door middel van het prisma van een nieuw paradigma: de herverdeling van de kaarten over de rollen en verantwoordelijkheden van de IT-afdeling in het digitale tijdperk. In België en Luxemburg stel ik vast dat deze discussie niet noodzakelijkerwijs overal heeft plaatsgevonden. En dat is zorgwekkend …”.

° Deze vaagheid brengt ons terug naar de eerste reflectie: hoe kunnen we het huidige management en innovatie combineren?

“Er zijn natuurlijk problemen die IT-afdelingen eerst operationeel moeten aanpakken, waardoor ze zich niet aan de prioriteiten van de digitale transformatie kunnen houden. Op dit gebied kunnen automatisering en operationele nauwkeurigheid belangrijke hulpmiddelen zijn. Als onderhoud en service de middelen van de IT-afdeling blijven verbruiken, is het duidelijk dat er een probleem is. Vandaar de noodzaak om handmatige en repetitieve processen te verbannen. Alle aspecten met een lage toegevoegde waarde en routinematige aspecten, die grote hoeveelheden waardevolle middelen verbruiken, moeten worden geautomatiseerd om zichzelf vrij te maken om taken op zich te nemen die creativiteit en verbeeldingskracht vereisen, inclusief toegevoegde waarde voor de organisatie”.

 

Behoud van de ondernemersgeest

Insight versnelt. Dit jaar is de Amerikaanse groep van plan om in het kader van een investering van 10 miljoen euro zo’n 200 softwarespecialisten in Europa in te huren, vooral in de cloud en de dienstensector. De Belgisch-Luxemburgse dochteronderneming zal hiervan profiteren. Afgelopen augustus heeft Insight Cardinal Solutions overgenomen, een specialist in digitale oplossingen voor mobiel, internet, analytics en de cloud. Daarvoor had Insight BlueMetal en Ignia overgenomen. De ambitie is niet veranderd: de digitale transformatie van haar klanten versnellen door in te spelen op innovatie.

Acquisities zijn ook lokaal. In 2017 nam de Belgisch-Luxemburgse dochteronderneming de softwareactiviteiten van Systemat over. “Het gestelde doel is duidelijk: onze voetafdruk verbreden”, gaat Marie del Marmol verder. In hetzelfde jaar nam de Nederlandse dochteronderneming Caase.com over, een entiteit met ongeveer 50 medewerkers die gespecialiseerd is in de Microsoft-omgeving.

Insight heeft naam gemaakt in softwarelicentiebeheer, en biedt vandaag de dag ook diensten gerelateerd aan Office 365 en, meer in het algemeen, Azure aan. Het is ook, in België en Luxemburg, de eerste Microsoft Hub-specialist. “We zijn vastbesloten om de manier waarop we werken te herdefiniëren, en dus om samen te werken en te delen, of dat nu met nieuwe apparaten of nieuwe productiviteitstools is.”   

Groeien dus. Met behoud van de stijl. “Ik ben zeer gehecht aan de ondernemersgeest die het bedrijf kenmerkt, onderstreept Marie del Marmol nog. Hoe helderder onze strategie is en hoe nauwkeuriger onze processen, hoe meer Insight vrijheid van handelen aan de medewerkers geeft, 70% van mijn team is nog geen 30 jaar oud!