Ready for Any is het sleutelwoord van VMWorld 2015. En van de unified hybride cloud.

One Cloud, Any Application, Any Device… Achter de slogan gaat de geweldige belofte schuil dat je elke toepassing overal en volkomen veilig kunt gebruiken. Dankzij een unified hybride cloud op basis van SDDC-architectuur (Software-Defined Data Center) die oplossingen voor het beheer en de virtualisatie van processor-, opslag- en netwerkcapaciteit combineert, kunnen alle toepassingen van een bedrijf snel ontwikkeld, geïmplementeerd en automatisch beheerd worden vanaf één enkel unified platform, ongeacht hun locatie.

VMware definieert de unified hybride cloud als een consistent beheerde omgeving van zowel particuliere, beheerde als openbare clouds voor alle toepassingen. De IT-afdeling heeft zo de mogelijkheid om workloads tussen datacenter en de cloud eenvoudig over te dragen vanaf een unified platform met een maximaal reageervermogen.

De hoeksteen van de unified hybride cloud is de SDDC-architectuur: daardoor kunnen klanten de manier van conceptualiseren en beheren van hun applicaties en cloudomgevingen kiezen op basis van hun specifieke behoeften. Dat biedt uitzicht op tot 49 % minder investeringsuitgaven vergeleken bij hardware-defined datacenterstrategieën, heeft VMware uitgerekend.

VMware ziet de werkelijke waarde van hybridisatie in het vermogen om een virtuele machine in werking te verplaatsen van het ene datacenter naar het andere, waar ze zich ook bevinden. De basis wordt gevormd door de – welbekende – vMotion-technologie, waarmee een VM in werking van de ene plek naar de andere binnen het datacenter kan worden overgebracht. Nu kan dat dankzij VMware dus van de ene site naar de andere. Kortom, het gaat nog steeds om de bekende vMotion, behalve dan dat je nu VM’s ‘live’ kunt versnellen, comprimeren en migreren van de ene locatie en van het ene domein naar de andere locatie en hat andere domein.

Hiertoe heeft VMware voortgebouwd op zijn NSX-netwerkvirtualisatiesoftware, waarmee een VM zijn netwerkadres kan behouden zelfs wanneer ze naar een ander fysiek netwerk wordt overgebracht.

Door dit vermogen – in prerelease gepresenteerd op VMworld 2015 – zullen bedrijven makkelijker hun interne cloudnetwerken kunnen verbinden met die van openbare clouds, wat in verschillende situaties nuttig zal blijken: het weer opstarten na een groot defect, het ontwikkelen van applicaties, het managen van activiteitspieken op toepassingen.

 

SDDC, logische uitbreiding van servervirtualisatie

Net zoals het virtualiseren van servers verbetert het SDDC (Software Defined Data Center) het gebruik van resources. Een dergelijke verbetering is mogelijk door de controle over het datacenter van de hardware, waarop die nu berust, over te brengen naar de software. Met het SDDC kan de IT-afdeling zo meer doen terwijl ze tegelijk minder uitgeeft.

Het begin van alles is hier een optimalisering van de middelen. Daardoor kunnen servers, switches en disk arrays, die tot nu toe in silo’s georganiseerd waren, in pools gehergroepeerd en gedeeld worden. Gevolg: een grotere beschikbaarheid van applicaties en optimale flexibiliteit om in te gaan op een permanent evoluerende vraag, wat het bedrijf dus besparingen oplevert. Datacenterbeheerders kunnen vervolgens de infrastructuur met één enkele console automatiseren en orkestreren, wat beheertijd en -werk spaart.

In het algemeen komt een en ander neer op het uitvoeren van dezelfde taken met minder hardware, terwijl tegelijk het gebruik van de infrastructuur zo geoptimaliseerd wordt dat ze aan toekomstige vragen, al dan niet gepland, kan voldoen.

Door de SDDC-benadering kunnen zowel klassieke als nieuwegeneratietoepassingen worden uitgevoerd op een gestandaardiseerde infrastructuur die onafhankelijk is van de onderliggende hardwarestack en gemakkelijk kan worden uitgebreid naar de hybride cloud. En dat is het hele punt, zegt VMware. Terwijl veel IT-afdelingen kosten willen besparen op de gehele IT-infrastructuur, wordt het in een SDDC-omgeving een stuk beheersbaarder en goedkoper om uit te gaan van strategieën als de consolidering, modernisering en standaardisering van het datacenter en de ontwikkeling van capaciteiten zoals de hybride cloud die biedt.