Meer reactiviteit en een betere time-to-market. Er wordt op alle vlakken nagedacht over de hybride cloud …

Het echte cloud computing is bezig al zijn beloften waar te maken! Na de openbare cloud en de privécloud komt de hybride cloud nu de ICT-dienst overhoop halen. We denken niet meer uitsluitend aan de noden van een intern systeem (privécloud) en we maken komaf met de beperkingen, vooral qua bescherming (publieke cloud). De hybridisatie van IT-systemen wordt, zonder dat de gebruikers het echt beseffen, een gemeenschappelijke architectuur. Op deze manier lijkt de hybride cloud de ideale oplossing voor alle bedrijven.

De hybride cloud is niet eenvoudig te herleiden tot de toevoeging van een privécloud aan de openbare cloud. De hybride cloud verdeelt beiden echt onder elkaar, in alle transparantie voor de gebruikers. Hij moet de “goede” middelen leveren op de “juiste” plek voor de beste prijskwaliteitverhouding. Alle diensten zijn betrokken, of ze nu technisch zijn (een virtuele machine en zijn tools om aan ontwikkeling te doen) of toegepast (een oplossing voor het beheer van de klantenrelatie).

Wat een goed uitgedachte hybride cloud zo interessant maakt, is de optimalisatie van de informaticakosten, wat het ook mogelijk maakt om budget vrij te maken voor innovatie.

Vandaag is de vraag niet langer of er al dan niet een hybride cloud zal zijn. Dit is een verplichting voor de meeste bedrijven. Er bestaan in werkelijkheid verschillende scenario’s die kunnen leiden tot het aanvaarden van een hybride cloud. Eerst en vooral heeft de privécloud zijn grenzen bereikt: zowel op het vlak van prestaties als van stabiliteit en beschikbaarheid. Om de gebruikers, die – moeten we er nog aan herinneren – niet alleen mobiel maar ook veeleisend zijn, services te bieden met toegevoegde waarde van het type “everytime everywhere’ , is het een verplichte passage. Ander scenario: de ‘bursting’ of de noodzaak om de grenzen van uw architectuur soms te overschrijden (op het vlak van opslag bijvoorbeeld) om aan gerichte noden te beantwoorden, zoals bijvoorbeeld pieken in de belasting tijdens tijdelijke evenementen.

De informatica-architectuur is dus aan het veranderen in een dynamischer cloudmodel, dat eindelijk de beloftes van cloud computing waarmaakt. Binnen het bedrijf zijn niet alle toepassingen geroepen om binnen een gesloten privécloudsysteem te blijven. CRM-tools bijvoorbeeld kunnen als eerste naar een openbare cloud geëxporteerd worden, die vaak wordt bekritiseerd voor zijn gebrek aan veiligheid. Wat de ICT-directies dus moeten dus, is gaan bepalen hoe kritisch applicaties en dus data zijn.

Uiteraard is de veiligheidskwestie een bron van zorgen die bedrijven nog tegenhoudt om de hybride cloud in te stappen, zeker wat de databeveiliging betreft. Een andere bekommernis die speelt: een slecht begrip van het organisatiepotentieel om de hybride cloud te beveiligen … Want je kan de controle op je data bewaren als de cloud goed is georganiseerd. Zo kan je bijvoorbeeld een gestandaardiseerde servicecataloog opstellen die beantwoordt aan een duidelijk omlijnd lastenboek (serviceniveau voor de verschillende soorten toepassingen, beveiliging, workflows voor geautomatiseerde goedkeuring en uitvoering, businessregels).

Tenslotte is de veronderstelde complexiteit van het implementeren van een hybride cloud een grote rem voor veel bedrijven. Er bestaan nochtans oplossingen waarmee je snel van start kan gaan met een geïndustrialiseerde benadering waarbij je de valkuilen van de implementatie kan vermijden …

 

zegt ja aan de hybride cloud … wanneer deze klaar is voor productie!

Gartner denkt dat de hybride cloud pas binnen twee tot vijf jaar zijn maturiteit zal bereiken, niet eerder. Het concept is nog altijd niet gerodeerd.

De hybride cloud in de “put van de desillusies”. Dat is één van de conclusies van de laatste Hype Cycle van Gartner over opkomende technologieën. In de taal van het adviesbureau betekent dit een opkomende technologie die al zijn capaciteiten nog niet heeft getoond, hoewel hij overdreven veel in de media komt. Geduld is dus de boodschap!

Hiermee gaan ze in tegen de huidige redeneringen, zeker die van de grote spelers op de markt, die de cloud plaatsen op het terrein van de hybridisatie van diensten. Ze gaan ook in tegen OpenStack die, met zijn belofte van openheid en standaard, een overduidelijke doorgangsweg creëert tussen de privécloud en de openbare cloud.

Zelfs indien de integratie tussen toepassingen en diensten, op het vlak van hybride cloud, het meest gangbare scenario is in bedrijven, zoals Gartner constateert, denkt het bureau dat tussen 10 % en 15 % van de grote bedrijven een hybridecloudstrategie de voorkeur geeft boven een klassieke aanpak. Een klein gedeelte van de bedrijven gebruikt zo de doorgedreven mechanismen van de hybridisatie voor de beveiliging, het palatsen van workloadsets of cloudbursting, bijvoorbeeld. Bij kleinere bedrijven zou dit percentage zelfs stijgen tot 10 %… Bij kmo’s rijmt ‘hybride’ vaak op DRP (Disaster Recovery Plan).

“Zelfs indien de meeste bedrijven op termijn een soort van hybride cloud computing zullen gebruiken in de drie komende jaren, ontbreekt het de meest geavanceerde benaderingen aan maturiteit en zijn ze erg complex op het vlak van configuratie en operationeel beheer,” voegt het adviesbureau nog toe.

In zijn aanbevelingen nodigt Gartner trouwens uit om nog voorzichtig te zijn met het implementeren van hybride omgevingen. Het bureau raadt aan om eerst standaards en goede praktijken te creëren op het vlak van bestuur en beveiliging. Maar voor de “meer gesofisticeerde” modellen, zoals de cloudbursting en de dynamische uitvoering van services, maant het bureau aan tot voorzichtigheid, omdat deze use cases “het minst volgroeid en het meest problematisch” zijn van de hybride cloud

Summary
HYBRIDE CLOUD - We stevenen af hybridisatie !
Article Name
HYBRIDE CLOUD - We stevenen af hybridisatie !
Description
De hybridisatie van IT-systemen wordt, zonder dat de gebruikers het echt beseffen, een gemeenschappelijke architectuur
Author