Hybridisering van cloudapplicaties: vertrouwen is alles

door | mei 8, 2018 | Business, Cloud | 0 Reacties

Via samenwerking met InterCloud biedt EBRC een uitzonderlijk betrouwbare en veilige prestatieoplossing voor de hybridisering van bedrijfsapplicaties.

Elke serviceprovider in de cloud, openbaar of particulier, is tegenwoordig eerst en vooral op zoek naar de garantie dat zijn klanten er de volledige controle hebben over hun applicaties. Oftewel: dat cloudverkeer onttrokken kan worden aan de bedreigingen en de instabiliteit van internet en dat tegelijk de informatiestromen veilig en efficiënt kunnen worden getransporteerd.

De samenwerking tussen EBRC en InterCloud, begin dit jaar officieel bekrachtigd, trad onlangs op de voorgrond tijdens het staatsbezoek van Luxemburg aan Frankrijk. Tijdens een gezamenlijk optreden in de praalsalon van de Kamer van Koophandel en Industrie in Parijs hadden Yves Reding, CEO van EBRC, en Jérôme Dilouya, CEO van InterCloud, de gelegenheid te onderstrepen hoe belangrijk het is dat er in Europa een betrouwbare hybride cloud komt.

De samenwerking tussen beide bedrijven is er juist op gericht bedrijven te voorzien van veilige hybride-cloudoplossingen om de toegang tot applicaties betrouwbaarder te maken en te vereenvoudigen. ‘Als een van de grootste cloudservicebedrijven in Luxemburg heeft EBRC de markt de afgelopen jaren zien evolueren. De hybride cloud biedt een antwoord op maat op de vele behoeften van economische actoren in Europa,’ zegt Yuri Colombi, Head of Solutions et Innovation bij EBRC. Op die manier kan men zijn voordeel doen met wat de cloud te bieden heeft en tegelijk voldoen aan de vereisten van een volop veranderende regelgeving. Het was zonneklaar dat we ons moesten positioneren met een aanbod met hoge toegevoegde waarde voor hybride diensten.’

Win-winsamenwerking

EBRC koos InterCloud toen het keek naar de belangrijkste vereisten waarmee rekening moet worden gehouden als een bedrijf een antwoord wil dat inspeelt op de beveiligings- en conformiteitskwesties die om de hoek komen kijken bij hybridisering van zijn applicaties in de cloud. We moesten onze klanten een oplossing kunnen bieden waarmee ze hun cloudapplicaties veilig en soepel kunnen gebruiken,’ vervolgt Yuri Colombi. Die mogelijkheid werd ruimschoots gegarandeerd door de oplossingen van InterCloud. ‘De grootste toegevoegde waarde van dit aanbod ligt in het feit dat de hybride cloud verschillende vormen kan aannemen: PaaS, SaaS of IaaS. Met dat gegeven in gedachten hebben we dit partnerschap met InterCloud opgezet.’

Van zijn kant is InterCloud, een Frans bedrijf gevestigd in Parijs, met kantoren in Spanje en Engeland, uit op internationale ontwikkeling, in Europa, maar ook in Azië. Luxemburg is een strategische markt. ‘Dankzij EBRC kunnen we kennismaken met een markt en klanten met specifieke eisen,’ legt Fabienne de Beaufort, Head of Alliances bij InterCloud, uit. Maar de keuze om met EBRC te werken heeft voornamelijk te maken met onze complementariteit, die de voordelen biedt die onze klanten verwachten op het gebied van informatiebeveiliging, flexibiliteit van de tools, kostenbeheersing en resilience.

Meerlagig systeem

Om deze innoverende dienst te garanderen, moet de InterCloud-infrastructuur eerst worden verbonden met het netwerk van de klant. ‘We verbinden ons met het datacenter zelf van de klant,’ zegt Pierre Cérou, Global Pre-Sales Director van InterCloud. ‘We organiseren er het verkeer en de data die naar de openbare cloud moeten worden verzonden door aan de connectiviteit andere servicelagen toe te voegen, om zeker te stellen dat de gegevens worden bewaakt, gecontroleerd en beveiligd.’

Het verschil tussen de door InterCloud ontwikkelde cloudoplossing en een die via een internetnetwerk loopt ligt voornamelijk in de beveiliging van het systeem, in de prestatiebewaking die ze mogelijk maakt en in haar betrouwbaarheid. Door de infrastructuur van InterCloud kunnen we een zeer lage en vooral constante latentie bieden. Bedrijven die met ons samenwerken, hebben dus de garantie dat ze hun applicaties in de cloud altijd optimaal kunnen gebruiken en er vanuit de hele wereld toegang toe kunnen krijgen,’ aldus Pierre Cérou. 

Om het eigenlijke belang van de oplossing beter toe te lichten, geeft Pierre Cérou het voorbeeld van een klant met een globale SaaS-oplossing die fysiek in de VS zit en een beroep heeft gedaan op de diensten van InterCloud. ‘Zo’n CTI-toepassing was bedoeld voor callcenters. Operatoren konden er de gegevens van degene die belde live mee bekijken. Het vervelende is alleen dat het materiaal van alle klanten van het bedrijf, ook de Europese klanten, zich aan de oostkust van de Verenigde Staten bevond. Bovendien werkte de applicatie met internet. Uiteraard heb je tussen zeven en negen in de VS een piek in het internetgebruik, wat de prestaties van het netwerk vertraagt. In die uren verhinderde de al te grote latentie dat de operatoren die klantgegevens op tijd konden bekijken. De toepassing werd daardoor minder interessant. Wij hebben dus het verkeer in Parijs onderschept en een cloudoplossing ontwikkeld. Onze technologie heeft de prestaties van de tool aanzienlijk verbeterd.’

Groot zakelijk belang

De samenwerking tussen EBRC en InterCloud biedt veel zakelijke kansen in Luxemburg en Europa. ‘Met de veranderingen in de regelgeving, met name in de financiële sector, dienen zich nieuwe eisen aan op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid van cloudtools bij wereldwijd opererende bedrijven,’ zegt Raphael Henry, Executive Advisor bij EBRC. Ons perspectief is tegenwoordig ‘cloud first’, nu bedrijven hun processen op de kenmerken van de cloud afstemmen. Morgen zal het ‘cloud only zijn. Door deze samenwerking met InterCloud positioneren wij ons als een toonaangevende partner om de klant te begeleiden op zijn weg naar de cloud, vol vertrouwen.’

De timing is inderdaad uitstekend, om nu met deze oplossing te komen, sluit Yuri Colombi aan. Terwijl de Scandinavische landen een voorsprong hebben genomen op het gebied van de hybride cloud, begint het onderwerp nu pas te leven in Luxemburg. Voor alle bedrijven die het belang van de hybride cloud voor hun activiteiten zien, is het duidelijk dat de beveiliging en de betrouwbaarheid van de prestaties belangrijk zijn. Maar je moet ook zorgen voor een eenvoudige implementering. En dat is wat wij dan ook bieden: wij belasten ons met de complexiteit van de omschakeling naar de cloud en het gebruik ervan. Nationale en Europese wetgevers hebben bepaalde belemmeringen qua regelgeving voor het gebruik van de cloud aangepast, en wij willen nu de technologische belemmeringen uit de weg ruimen.’

Niet alleen tijd kan door deze eenvoud worden bespaard, de implementering van de oplossing bespaart gegarandeerd ook geld. ‘Er is in het bedrijf geen expert meer nodig om de cloud te beheren. Door die besparing kan men dus beter investeren in innovatie, in de corebusiness van zijn onderneming,’ besluit Raphael Henry.