Indirecte toegang … SAP wil duidelijkheid bieden

door | mei 26, 2017 | Business | 0 Reacties

SAP gaat behandelde gegevens per volume factureren om de kwestie van indirecte toegang te regelen. Een stap voorwaarts die nog moet worden bevestigd.

Tijdens de conferentie Sapphire Now, die recent in Orlando plaatsvond, kondigde SAP een tariefsysteem aan voor indirecte toegang. Eindelijk! Het systeem zal gebaseerd zijn op het volume bestellingen voor de scenario’s Procure-to-Pay en Order-to-Cash in zijn ERP; de toegang tot gegevens als “alleen lezen” op basis van externe software wordt niet gefactureerd. De conflicten met Diageo en vooral AB InBev deden heel wat stof opwaaien.

SAP moest reageren … SAP had van deze twee klanten bijkomende licentiekosten geëist voor indirecte toegang tot hun gegevens. In het VK kreeg de leverancier van alcoholische dranken een factuur van omgerekend 64 miljoen EUR voor het gebruik van gegevens van SAP-applicaties via Salesforce. En aan AB InBev presenteerde SAP een rekening van 542 miljoen EUR, dat is vier keer zoveel als de klant in 2016 in totaal aan software uitgaf!

Tot op heden werd indirecte toegang gefactureerd in functie van het aantal gebruikers. Voortaan past SAP via de twee scenario’s Procure-to-Pay en Order-to-Cash een facturatie toe die uitgaat van het volume – dat wil zeggen de bewerkte gegevens, bijvoorbeeld het aantal bestellingen. We zullen het duidelijker zeggen: tot nu toe werd voor de toegang tot de gegevens van de SAP-applicaties van buiten de onderneming de te betalen licentierechten berekend op basis van het aantal gebruikers. Nu berekent het bedrijf die rechten op basis van het volume bewerkte gegevens, zoals het aantal bestellingen. Toegang in de vorm van “alleen lezen” en statische toegang kost niets.

Klanten moeten wel intekenen op een nieuwe licentie, met de mogelijkheid om hun bestaande licenties om te zetten zodat de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn. SAP beantwoordt tegelijk aan een al lang bestaande wens van gebruikers: de gegevens zijn eigendom van de klant – en van niemand anders.

Die aanpassing was hoog nodig. In zijn keynote tijdens de opening van Sapphire Now gaf Bill McDermott, de CEO van SAP, toe dat de kwestie van indirecte toegang “een zekere onrust” teweegbracht bij de klanten … De minnelijke afspraak tussen SAP en zijn klanten over indirecte toegang is echter nog geen feit. De uitgever moet de precieze voorwaarden voor het nieuwe tariefbeleid nog bekendmaken.

Bovendien wordt niet alle indirecte toegang die op basis van het aantal gebruikers wordt gefactureerd, vervangen door een facturatie op basis van het gebruik. We weten ook dat SAP aan andere scenario’s werkt.

De aankondiging wekt de indruk dat SAP inzake dit dossier een stapje terug doet, maar heel wat ITAM-experts (IT Asset Management) manen tot behoedzaamheid. Er is eigenlijk geen enkele indicator naar voren gebracht. En wat meer is: elke organisatie moet nu haar eigen situatie goed bekijken en nagaan of de voorgestelde oplossing redelijk is in de context van haar activiteit.

Ontvang toekomstige artikelen per e-mail, elke dinsdag