Innoveren ? Ja graag. Maar waar te beginnen ? Volg SAP Leonardo !

door | sep 25, 2017 | technologie | 0 Reacties

Dit is geen product, maar een digitaal innovatiesysteem. SAP Leonardo kreeg heel wat aandacht op het SAP Forum 2017. En terecht

Innovatie houdt in dat nieuwe manieren worden gevonden om met klanten om te gaan of processen te realiseren. Dit moet echter verankerd zijn in de bestaande informatiesystemen om een reëel effect te hebben op de activiteit van ondernemingen. Die insteek vormt de basis voor de ontwikkeling van Leonardo door SAP.

“SAP Leonardo is geen product. SAP Leonardo is een digitaal innovatiesysteem”, benadrukt Timo Elliott, Vice President en Global Innovation Evangelist bij SAP. “Dat is een belangrij verschil. Het doel is om ondernemingen en organisaties te helpen “de schaal te innoveren teneinde zichzelf te herdefiniëren op een wijze die de veiligheid bevordert.” Dit omvat nieuwe technologieën zoals het IoT, blockchain en artificiële intelligentie … maar dat is misschien een minder belangrijk aspect.

“SAP Leonardo is gebaseerd op de ervaring en de best practices die we in de voorbije jaren in samenwerking met onze klanten hebben verworven. SAP Leonardo houdt in het bijzonder rekening met de voornaamste verschillen tussen de implementatie van ‘normale’ IT-innovatie, zoals ERP- en analysesystemen, en de heel andere processen die nodig zijn voor digitale commerciële innovatie.”

De eerste uitdaging voor digitale transformatie: weten waar te beginnen. In de voorbije jaren is het aantal technologische opportuniteiten explosief toegenomen. Daarom investeert SAP enorm in Design Thinking: een unieke benadering voor de identificatie en de oplossing van problemen, waarbij het accent wordt gelegd op de klantenervaring, inclusief het empathische aspect. “SAP Leonardo omvat reflectieworkshops rond design, waarbij we je voornaamste interveniënten via onze methodologie begeleiden om alle mogelijke innovatieopties te sorteren en diegene voor te stellen die de hoogste kans van slagen bieden.”

De digitale wereld verandert alles – ook de wijze waarop we innoveren. Elk aspect van de benadering moet wendbaar en iteratief zijn, waarbij gewerkt wordt met prototypes en klantentests. “Met SAP Leonardo bieden we diensten om je te helpen je ideeën uit te proberen en ermee te interageren alvorens een grote hoeveelheid tijd en energie te steken in een aanpak die de verkeerde kant op zou gaan. Via onze Build-technologie kun je de interfaces met je gebruikers testen en eender welke code zelf schrijven!”

Build is een op de cloud gebaseerd opensourceplatform dat gebruikers, ook als die niet vertrouwd zijn met de ontwikkeling van gebruikersinterfaces, in staat stelt heel eenvoudig volledig interactieve prototypes te ontwikkelen met realistische gegevens, die te delen met hun collega’s en hun opmerkingen te consolideren. Je kunt letterlijk beginnen met een enkele schets. Vervolgens kun je de basisinteractiviteit toevoegen en het prototype aan de gebruikers aanbieden om het te testen: je ziet waar ze op hebben geklikt, wat ze moeilijk vonden, welke opmerkingen of suggesties ze hebben toegevoegd en zo verder. Bovendien bestaan er tal van gebruiksklare modellen om mee te beginnen, waarna dat wat is geïntegreerd eenvoudig kan worden overgebracht naar de SAP Fiori UX-omgeving.

Verbeeldingskracht is uiteraard niet voldoende. SAP maakt gebruik van 45 jaar ervaring om organisaties te helpen innoveren. “We weten dat bij gebrek aan middelen ook het beste idee ter wereld eenvoudig een vroegtijdige dood kan sterven. SAP Leonardo vormt een uitbreiding van onze bestaande SAP Value Engineering-diensten. Onze experts werken met je samen om een solide ROI-balans voor digitale innovatie te creëren.”

Wanneer we het hebben over digitale transformatie of over innovatie, moeten we verder kijken dan alleen de besparingen die toegenomen IT-efficiëntie kan opleveren. Je moet met name denken aan toegenomen tevredenheid onder de klanten en onder de werknemers, twee noties die moeilijk in de traditionele IT-modellen onder te brengen zijn.

“We zien keer op keer dat onze klanten zich bewust worden van mogelijke nieuwe commerciële voordelen pas nadat ze hun projecten hebben geïmplementeerd. De prototypering maakt het gemakkelijker om mogelijke toekomstige voordelen zichtbaar te maken, veel vroeger in de cyclus. We kunnen je helpen om te bepalen welke innovaties het snelste het beste rendement opleveren en die sneller toe te passen.

Dit is vooral belangrijk voor innovatie waar wijzigingen aan de commerciële modellen bij zijn betrokken, zoals het aanbieden van producten als dienst. In een tijd waarin de status quo van een onderneming gemakkelijk door nieuwe concurrenten kan ondermijnd, is er geen plaats meer voor het principe “business as usual” voor de berekening van de ROI.

Verandering? Jazeker. Maar zonder de verworvenheden te verliezen, met name wat de infrastructuur betreft. Elke vorm van digitale innovatie moet volledig geïntegreerd zijn in de bestaande omgeving. Daarom is ook een gedetailleerde technologische roadmap heel belangrijk, zodat je weet waar je naar toe moet en hoe je daar geraakt. Dit omvat initiatieven zoals de nieuwe SAP Transformation Navigator, met gedetailleerde richtsnoeren en aanwijzingen om vertrekkend bij het bestaande product naar de toekomst toe te evolueren.

Dit is de oplossing voor een van de meest voorkomende problemen in de digitale wereld: veel kleine projecten werken op zichzelf goed, maar zijn niet ontwikkeld om op de technische eisen, de governancebehoeften en de nood aan betrouwbaarheid van de onderneming in haar globaliteit te beantwoorden.

SAP Leonardo is modulair ontworpen. Dit betekent dat alleen de noodzakelijke elementen worden toegepast, op het moment dat die noodzakelijk zijn, en dat de aansluiting op de bestaande technologieën, gegevens en SAP- en andere systemen verzekerd is. SAP past zijn uitgebreide ervaring binnen 25 verschillende industrieën toe. “We weten dat je niet alleen keuzemogelijkheden wilt: je wilt ook advies en praktische voorbeelden”, vat Timo Elliott het samen. “Waarom zou je bij nul moeten beginnen als je weet dat anderen dezelfde weg al hebben afgelegd?”