Vandaag is het vaak zo dat de kost van een nieuw geneesmiddel dat op de wereldmarkt gelanceerd wordt door een bedrijf hoger is dan 5 miljard dollar. Om dat bedrag te bepalen, keek het magazine Forbes naar meer dan tweehonderd nieuwe geneesmiddelen waarvoor de ‘big pharmas’ een vergunning voor het in de handel brengen verkregen in de afgelopen tien jaar.

Dat bedrag is vooral te verklaren door de R&D-kost. En de impact van de duur ervan – tussen 5 en 7 jaar, soms meer. De ontwikkeling van een nieuwe molecule tot een echt geneesmiddel vergt niet alleen veel tijd, maar vooral veel middelen. Iedere speler uit de farmaceutische industrie is kortom met alle mogelijke middelen op zoek naar manieren om deze termijnen te reduceren, vooral ook omdat de levensduur van een octrooi beperkt is tot 20 jaar.

Zo veel mogelijk de ontwikkelduur, en meer nog de duur van de klinische tests beperken is nu een belangrijk doel. Dat is makkelijk te verklaren: de duur van de klinische tests met bijvoorbeeld zes maanden inkorten, zou toelaten de commerciële levensduur van de geneesmiddelen in dezelfde mate te verlengen.

Met hun sterk toegenomen aantallen zijn de klinische tests duur. Elk land waar een product op de markt zal worden gelanceerd, eist eigen klinische tests. Deze tests moeten ook op steeds grotere populaties individuen gebeuren. Dat betekent meer tijd, meer middelen. Bijgevolg verstrijken de octrooiperiodes voor de producent zijn ontwikkelingskosten kan recupereren.

Deze problematiek is niet nieuw. Het Innovative Medecines Initiative (IMI) gecreëerd door de Europese Commissie en de European Federation of Pharmaceutical industries and Associations (EFPIA) promoot het samenbrengen in een pan-Europese context van niet alleen biofarmaceutische bedrijven en patiëntenorganisaties, maar ook universitaire milieus, ziekenhuizen en artsen om de ontdekking en ontwikkeling van betere behandelingen te versnellen door obstakels in het ontwikkelproces van een geneesmiddel weg te nemen. Dit project heeft als doel om betere researchmethodes in te voeren om het ontwikkelproces van een geneesmiddel te verbeteren. Aan de grondslag een grotere uitwisseling van informatie om het proces van zowel de ontwikkeling als de eigenlijke klinische tests te versnellen.

Goudmijnen aan informatie te exploiteren

De ziekenhuizen en artsen zitten op echte goudmijnen aan klinische informatie die ze meer zouden kunnen delen om het valideringsproces van geneesmiddelen te versterken. Via zijn partners en als grootste specialist op het vlak van technologie ten bate van life sciences heeft InterSystems dankzij zijn projecten het belang kunnen aantonen van de implementatie van een strategie rond ‘connected health’ die gegevens, toepassingen en processen verbindt.

Dankzij de verbonden gezondheid kunnen artsen noodzakelijke informatie krijgen over hun patiënten om de beste maatregelen te nemen, terwijl de kosten worden gecontroleerd door overbodige onderzoeken te vermijden en de operationele efficiëntie te verbeteren. Anoniem gemaakt kan deze gevoelige informatie vervolgens het ontwikkelproces van geneesmiddelen verrijken en versnellen.

De kracht van InterSystems schuilt in het kunnen verzamelen, beheren en analyseren van zowel gestructureerde als niet-gestructureerde gegevens, en dat ongeacht hun volume. Deze capaciteit – wereldwijd erkend via honderden prestigieuze referenties – werd duidelijk geïdentificeerd door Gartner dat InterSystems positioneert als ‘Visionary’ in zijn Magic Quadrant voor de gezondheidssector.

De juiste informatie voor de juiste actie

InterSystems biedt deze mogelijkheid inderdaad aan, niet via een enkele tool, maar via een unieke associatie van technologieën die gecombineerd een antwoord bieden op het doel van massapersonalisering, toegang tot alle gegevens en selectie van de juiste informatie voor de juiste actie.

Met HealthShare biedt InterSystems een geavanceerd IT-gezondheidsplatform voor interoperabiliteit en analyse in realtime. HealthShare laat toe om alle informatie, zowel medisch, operationeel als financieel, samen te brengen, te delen en te analyseren, om een complete kijk te krijgen over de toestand van de patiënt en de organisatie. En dus te innoveren op het niveau van een instelling, een netwerk ziekenhuizen of zelfs een regionaal of nationaal gezondheidssysteem. Tot slot vangt HealthShare lacunes in informatie op en versterkt het de coördinatie tussen dienstenleveranciers die verschillende systemen gebruiken voor elektronische medische dossiers en voor de uitwisseling van gezondheidsinformatie.

Caché, de pijler van de InterSystems-technologieën is zowel database als snelle ontwikkel- (en deploy)omgeving die bijzonder aangepast is aan opslag van XML en diverse niet-gestructureerde gegevens.

Via de technologie iKnow is het mogelijk om concepten en relaties te ontdekken in de niet-gestructureerde gegevens opgeslagen in Caché – in tegenstelling tot conventionele kwalitatieve analysetechnieken heeft iKnow geen dictionary of vooraf gedefinieerde ontologie nodig.

InterSystems Ensemble is een uniek integratieplatform, met een coherente architectuur (integratieserver, gegevensserver en portal voor softwareontwikkeling) die de Caché-database gebruikt.

InterSystems DeepSee is een realtime decision motor die zowel werkt met Caché als met Ensemble. Het voorziet in een ontwikkelomgeving die toelaat om real time decisionele functies toe te voegen aan operationele applicaties, zonder een data warehouse nodig te hebben of een andere bijkomende opslagoplossing.

De huidige uitdagingen het hoofd bieden

Dankzij de InterSystems-technologieën beschikt u vandaag over tools om applicaties te ontwikkelen die:

  • onbeperkt bijkomende gebruikers kunnen absorberen;
  • zich probleemloos kunnen connecteren met complexe en veranderende omgevingen;
  • vernieuwende functies en ongeziene performanties bieden;
  • 100% web en mobiel worden;
  • native decisionele functies integreren die voor iedereen toegankelijk zijn, binnen de applicaties zelf.

Meer algemeen laten de InterSystems-technologieën toe om direct de uitdagingen het hoofd te bieden waarmee de gezondheidszorg geconfronteerd wordt. Denk aan het moderniseren van het ontwikkelproces van geneesmiddelen door de samenwerking tussen de verschillende stakeholders te intensifiëren. Gegevens die gedeeld worden en omgezet worden in informatie, hebben een duidelijke waarde om het validatieproces van geneesmiddelen te versnellen en dus -sneller, efficiënter en tegen een lagere kost – bij te dragen aan het welzijn van zoveel mogelijk mensen.

Wacht niet langer: contacteer ons! We laten u zien hoe u meer haalt uit uw rijkdom aan informatie. We zullen u ook vertellen hoe we u begeleiden, hoe we zorgen voor groei en winstgevendheid dankzij innovatie en onze geest van partnership.

InterSystems Benelux BV

Medialaan 32
B-1800 Vilvoorde
Tel: +32 (0)2 464 97 20
www.intersystemsbenelux.com

 

Uw artikel op onze website