IT-afdelingen: niet genoeg middelen, het kost tijd!

door | nov 20, 2018 | Data Intelligence | 0 Reacties

Gebrek aan middelen, slecht imago … IT-afdelingen staan onder druk. De “2018 Insight Intelligent Technology Index” is onherroepelijk.

55% van de ondervraagde IT-professionals in België is van mening dat de IT-afdeling zonder voldoende middelen niet in staat zal zijn om de haar toegewezen taken uit te voeren. De organisatie verwacht dat de IT-afdeling ondersteuning biedt, vooral voor de dagelijkse IT-zaken zoals ondersteuning, bescherming, GDPR-maatregelen, enz., maar ook het initiatief neemt om innovatieve projecten te lanceren die de ontwikkeling van het bedrijf bevorderen. Twee derde van de IT-professionals is van mening dat ze over onvoldoende middelen beschikken om de organisatie adequaat te ondersteunen. Een derde is van mening dat een gebrek aan welomschreven rollen en verantwoordelijkheden nadelig is voor hen.

Een situatie die op lange termijn moet worden opgevolgd

Deze resultaten maken deel uit van een Europese enquête van Insight die de afgelopen maanden 1.012 IT-professionals in 9 Europese landen heeft ondervraagd. In Europa is een equivalent percentage (57%) van de IT-professionals van mening dat de aan IT toevertrouwde taken niet met de huidige middelen kunnen worden uitgevoerd. “De studie toont aan dat er een spanning bestaat tussen wat het management wil en wat de IT-afdeling kan doen met de middelen waarover ze beschikt”, zegt Marie del Marmol, Country Manager bij Insight BeLux. “De situatie zal op lange termijn moeten worden opgevolgd …”.

Vandaag wordt gemiddeld bijna een derde (32%) van het IT-budget besteed aan Managed Services. De redenen? Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat ze voor deze oplossing hebben gekozen om hun dagelijkse IT-taken te stroomlijnen. Nog een derde gaf aan dat ze in staat waren om IT-middelen vrij te maken en deze te besteden aan aspecten die echt verband hielden met de activiteiten van het bedrijf, en nog een derde deed dit om werknemers die vaak hun persoonlijke apparatuur en tools gebruiken, beter te ondersteunen. 67% van de respondenten zal de komende 12 tot 24 maanden blijven investeren in Managed Services.

De IT-afdeling, in toenemende mate beschouwd als een kostenpost

Een andere paradox: terwijl bedrijven steeds meer verwachten dat de IT-afdeling hen helpt bij het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die de groei van bedrijven bevorderen, beschouwen de meesten van hen deze afdeling in wezen nog steeds als een kostenpost. 44% van de respondenten is van mening dat hun afdeling vooral als kostenpost wordt beschouwd. 12% vindt dat ze meer worden gezien als een innovatiecentrum en 42% als een mix van deze twee aspecten.