”Wij zijn onze digitale omschakeling aan het versnellen. Dat zal uiteraard van invloed zijn op onze manier van werken, te beginnen met de computeractiviteiten,” opent Marcel Sporck, IT Director, JCDecaux Belgium.

Er is een hele weg afgelegd sinds 1964 : van de begindagen toen het bedrijf het licht zag dankzij het concept van reclame op bushaltes tot vandaag met de komst van “smart cities” die elke dag meer vorm krijgen. Alles gaat voortdurend sneller. Essentieel in die evolutie is de nieuwe dienstverlening binnen de publieke sfeer. Ze is ingebed in een digitale context die toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen, en ze werkt een zachte mobiliteit in de hand.

JCDecaux haalde het contract binnen voor de exploitatie van de binnen- en buitenreclameruimtes op en in de bussen en in de metro van de STIB, de Société́ de Transport Intercommunaux de Bruxelles (de intercommunale vervoermaatschappij van Brussel), voor een periode van 12 jaar.

”Vorig jaar hebben we 122 digitale borden geïnstalleerd, verspreid over de 13 meest bezochte metrostations; we hebben er dit jaar een vervolg aan gegeven met de stations die een renovatie nodig hadden. In totaal zal het digitale aanbod 160 borden beslaan in 16 stations,” gaat Marcel Sporck verder. “Als deze borden zijn aangesloten op het internationale netwerk van JCDecaux, worden ze beheerd vanuit ons technisch centrum in Brussel. In dat verband kunnen we gelukkig rekenen op de ondersteuning van WASLET IT Services & Solutions.»

De evolutie naar een digitale werking zit op schema. De groep beheert vandaag reeds meer dan 8.000 borden. En dat is nog maar een begin. Er wordt onderzoek verricht naar nieuwe producten, de catalogus neemt voortdurend uitbreiding. Dat alles gaat leiden tot nieuwe methodes om te communiceren. Volgens JCDecaux staan we nog maar aan het begin.

Het belang van support … en dus van de relatie met de leveranciers

De eerste bestellingen van JC Decaux bij WASLET IT Services & Solutions dateren van 1998. In die tijd ging het om de installatie van servers en andere opslagapparatuur. Grosso modo ging het om een traditionele relatie tussen klant en leverancier, zoals bedrijven die onderhouden met verschillende dienstverleners.

Intussen bleef JCDecaux maar groeien. Vandaag werpt de onderneming zich op als de wereldwijde nummer één in buitencommunicatie. JCDecaux is aanwezig in 3.700 steden met meer dan 10.000 inwoners en kan daarbij terugvallen op zijn 11.900 medewerkers. De onderneming bekleedt een grotendeels dominante positie op alle terreinen waarop ze actief is, of het nu gaat om traditionele billboards, stadsmeubilair of zachte mobiliteit via stedelijke fietsnetwerken …

Wat de informatica betreft, worden de strategische richtingen en de operationele keuzes bepaald in de hoofdzetel in Parijs. In Brussel wordt, zoals in alle grote hoofdsteden waar de groep aanwezig is, de lokale informatica beheerd, naast specifieke ontwikkelingen.

“We volgen de guidelines van de groep,” aldus Marcel Sporck. “Maar zodra zich een behoefte manifesteert, zijn we vrij om zelf te gaan ontwikkelen. Sommige lokale processen kunnen overigens door de hoofdzetel worden overgenomen en op internationaal vlak worden doorgevoerd. In België zijn er 120 medewerkers betrokken bij de informatica, plus 50 occasionele medewerkers in het veld.»

“Ik wil baas in eigen huis blijven !”

Het duurt niet lang of JCDecaux gaat WASLET IT beschouwen als zijn enige IT-leverancier. Marcel Sporck zal die trend bekrachtigen wanneer hij in oktober 2008 zijn opwachting maakt. In die periode installeerde JCDecaux verschillende ProLiant DL360-machines met een SAN MSA2000. “De voorkeur geven aan een bepaalde leverancier betekent niet dat je alles zomaar accepteert. WASLET IT wordt ook in vraag gesteld. Tegelijkertijd luister ik naar hen. Hun adviezen en suggesties zijn waardevol, ook hun voorstellen. Ze hebben bijgedragen aan de ondersteuning van de digitale borden bij onze klanten. Dat stond a priori niet ingeschreven in de missie van onze dienstverlener. Toch hebben ze het ons voorgesteld. Op basis van het wederzijdse vertrouwen tussen ons hebben we hun aanbod geanalyseerd en zijn we ervoor gegaan.”

Kortom, WASLET IT Services & Solutions gaat te werk als een SPOC, Single Point of Contact. Marcel Sporck vervolgt: “Andere leveranciers kunnen wellicht ook zo’n relatie aanbieden, maar WASLET IT kent veel overeenkomsten met ons, qua grootte en qua instelling: we zijn allebei van het principe dat we ons moeten inzetten voor onze respectievelijke klanten. In de praktijk zijn we voor hen geen nummer. Dat houdt in dat we al hun mensen kennen die in aanmerking komen om voor ons te werken. Dat zijn grotendeels dezelfde mensen die de huidige infrastructuur bij ons hebben geïmplementeerd. En aangezien we ook nog eens profiteren van een heuse kennisoverdracht, weet het team van WASLET IT dat wij hen alleen maar oproepen als er een écht probleem is!”

Voor Marcel Sporck wil een nauwe samenwerking met een leverancier niet noodzakelijk zeggen dat je de controle uit handen geeft. Op voorwaarde dat de betreffende leverancier dit accepteert. “WASLET IT heeft goed begrepen dat ik baas in eigen huis wil blijven!”

Steeds krachtiger

JCDecaux gaat dus zelfstandig te werk maar wordt niettemin begeleid in het kader van een vlekkeloze relatie. Het is volgens de onderneming de beste manier om haar digitale ambities waar te maken. In dit verband is het zonneklaar dat de lokale informatica van elke entiteit zich zal moeten ontwikkelen en dat er nieuwe werkmiddelen in stelling zullen moeten worden gebracht. In Brussel zijn reeds twee mensen verantwoordelijk voor de content. In een latere fase zou de wereldwijde nummer één van de buitencommunicatie nieuwe vakgebieden kunnen aanboren, zoals de analyse van gegevens die werden geregistreerd via de verschillende contactpunten.

WASLET IT Services & Solutions stelt zich overigens niet tevreden met een louter ondersteunende functie. Zijn rol als adviseur, ook al werd die nooit vastgelegd in een contract, is fundamenteel om te kunnen anticiperen. Het DRP-project (Disaster Recovery Plan), sinds kort in gebruik genomen, kadert in deze optiek. In 2012 werd beslist om de MSA2000 te vervangen die moest gaan dienst doen als DRP. De infrastructuur van JCDecaux wordt steeds krachtiger. “We hadden een cloudoplossing kunnen overwegen, maar na een analyse hebben we ingezien dat dit duurder was geweest,” licht Marcel Sporck toe. “Dat is het voordeel van vrije discussies onder partners, waarbij elke partij haar argumenten en tegenargumenten op tafel legt.”

Het laatste project in uitvoering betreft een VDI-oplossing (Virtual Device Interface) op basis van op bladeservers, alsook een uitbreiding van de schijfcapaciteit van het SAN met een HP D2700. Samen vooruitgang boeken, heet dat. In 2018 zal deze relatie twintig kaarsjes mogen uitblazen. Ronduit uniek in de IT-wereld.

 

 

 

Summary
JCDecaux : baas in eigen huis ... ook over de informatica !
Article Name
JCDecaux : baas in eigen huis ... ook over de informatica !
Description
JCDecaux : baas in eigen huis ... ook over de informatica !
Author