Mo; : pop-upruimte voor de Brusselse mobiliteit 2.0

door | apr 9, 2018 | Non classé | 0 Reacties

Mo; is een pop-up ruimte op het hoofdkantoor van Beci, Louizalaan 500 in Brussel. Een ‘Do Tank’-mobiliteit, voor 100% gericht op oplossingen om de hoofdstad in beweging te krijgen.

Met het openen van Mo;, een pop-upruimte die volledig is gewijd aan mobiliteitsoplossingen om bedrijven en burgers in Brussel beter in beweging te krijgen, hebben Beci en zijn partners een initiatief genomen dat hen misschien wereldwijd, in ieder geval op Europees en gegarandeerd op Belgisch niveau onderscheidt: de overgang naar duurzame mobiliteit versnellen en concrete oplossingen voor zijn B2B2C-gemeenschap van 35.000 bedrijven in de regio stimuleren.

Sinds eind maart biedt de benedenverdieping van Louizalaan 500 voor zes maanden onderdak aan een pop-upruimte gewijd aan mobiliteit. Een ervaringsplek, waar innovatieve mobiliteitsproducten en -diensten worden ontdekt en getest: slim parkeren, gedeelde mobiliteit, smart data, micromobiliteit, stadslogistiek, fietsen, steppen, auto’s, motorfietsen en andere elektrische voertuigen, tram, bus, herlaadpunten, accessoires, drones… Allemaal voor een nieuwe mobiliteit. De pop-up is een experimentele tentoonstellingshal die is ontworpen om bestaande (70%) en toekomstige (30%) stedelijke mobiliteitsoplossingen te promoten. Bezoekers kunnen er innovatieve mobiliteitsproducten en -diensten ontdekken en testen. Start-ups en verenigingen van grote bedrijven op het gebied van mobiliteit zijn welkom. Ze krijgen er advies – financiën, coaching, formaliteiten, enz. – aangeboden van Beci en zijn partners.

Mo; zal verder gaan dan de quick wins

‘Bij Beci werken we al jaren aan mobiliteit,’ zegt Ischa Lambrechts, mobiliteitsadviseur bij Beci. ‘Dat thema komt systematisch terug als een van de prioriteiten van ondernemers in de barometers die we om de zes maanden opstellen. Bij de laatste editie zei zelfs 90% van de respondenten dat de mobiliteitssituatie in Brussel nog slechter was dan in de voorgaande jaren.’

Jean de Renesse, mede-oprichter van Spacious Agency, consultant bij Beci in het raam van het transformatieproject “The Cham”, ziet innovatie en samenwerking als basispijlers bij het creëren van nieuwe vormen van mobiliteit. ‘De duurzame toekomst die we nastreven vereist een complexe planning. Met Mo; zullen we verder kunnen gaan dan quick wins en best practices die soms als oppervlakkig worden beschouwd.’

Mo; zal ook een voorbeeld zijn van wat Beci te bieden heeft: een “ideeëntent” en een coproductieplaats, gesteund door Beci’s diensten, om de projecten handen en voeten te geven. Kortom, een ​​geweldige hefboom voor Brusselse bedrijven. Als een vitrine voor de transitie naar duurzame stedelijke mobiliteit is de pop-upruimte niet alleen toegankelijk voor professionals, maar ook voor stedelingen, omwonenden en bezoekers op doorreis, die worden uitgenodigd voor ontdekkingen en reflectie.

Mo;, toekomstige incubatiepool ? 

Naast de educatieve en verklarende rol die de pop-up kan spelen, zal Mo; ook een plaats zijn waar ideeën en nieuwe concepten op het gebied van mobiliteit zullen opborrelen. ‘Er zullen rondetafelgesprekken over deze onderwerpen kunnen worden gehouden, demonstraties gegeven, opleidingen aangeboden, hier kunnen synergieën ontstaan of zelfs projecten draagvlak vinden,’ legt Ischa Lambrechts uit. Laten we niet vergeten dat Beci al verschillende aanzetten heeft gegeven, waaronder vijf prioritaire acties om de mobiliteit in Brussel te verbeteren: overgaan op de automatisering van de metro; invoering van een mobiliteitsbudget voor de werknemer, inclusief een tegemoetkoming door de werkgever in de huur- of hypotheekprijs; invoering van een slimme kilometerheffing; het bouwen van ontradende parkeergarages (? des parkings de dissuasion) in samenhang met openbaar en collectief vervoer; het stimuleren van het delen van elektrische voertuigen, met name ook door het installeren en exploiteren van laadstations.

Mobiliteit evolueert voortdurend en mobiliteitssystemen moeten zich aan die verandering aanpassen. Innovatie en gezamenlijke participatie zijn fundamentele vereisten voor het creëren van nieuwe vormen van mobiliteit. De duurzame toekomst die we nastreven, vereist een complexe planning. De “intelligentie” van het digitale maakt de mobiliteit zelf “intelligent”: efficiënter, veiliger, zuiniger en ecologischer. Zo’n twintig bedrijven, mobiliteitsactoren zoals Carasap, InterParking en Renault, maar ook IT-spelers, waaronder Micropole, hebben zich al bij het project aangesloten.